Miks soovib Hamas nii innukalt Iisraeli hävitada?

Plaanisime naisega 8. oktoobril Iisraeli lennata. Kuid päev varem, laupäeval, 7. oktoobril tungisid tuhanded Hamasi terroristid mootorrataste, džiipide ja isegi paraplaanidega läbi Gaza sektorit ümbritseva turvatara Iisraeli territooriumile.

Terroristid tapsid muusikafestivalil jõhkralt ja barbaarselt iisraellasi. Samal ajal ründasid teised rühmitused Gaza sektori piiri ääres asuvaid kibutseid, põhjustades samuti surma… Olen kindel, et olete sellest kuulnud. Neid julmusi ei saa kirjeldada millegi muu kui “puhta kurjusena”.

Loomulikult jätsime oma perereisi ära. Kuid meie tähelepanu on jätkuvalt keskendunud Iisraelile ja selle rahvale. Juhtunud õudused peaksid olema igale kristlasele terav meeldetuletus sellest, et Lähis-Idas toimuva kohta on vaja piibellikku vaadet.

Miks on meie jaoks oluline jälgida sündmusi Iisraelis?

Piibel on raamat Iisraelist. Piibel sisaldab ajaloolisi fakte Iisraeli kohta, aga ka prohvetiennustusi sündmuste kohta, mis Iisraelis veel juhtuvad.

Ja kahtlemata andis Jumal maailmale Päästja. Tema nimi on Jeesus, Ta sündis Iisraelis, suri Iisraelis, tõusis üles Iisraelis ja, muide, naaseb Iisraeli. Seetõttu peame Jeesusel silma peal hoidma.

Kõigepealt tahan öelda, et meie kirik on kindlasti Iisraeli ja juudi rahva poolel.

Kuid nagu 20. sajandi 30. ja 40. aastatel olid mõned mõistlikud sakslased Hitleri ja natsismi vastu, nii on ka tänapäeval mõistlikke palestiinlasi, kes on Hamasi ja islamiterrorismi vastu. Nad toetavad Iisraeli õigust eksisteerida ja ka neile palestiinlastele ütleme: me oleme teiega.

Kes või mis on Hamas?

Hamas on sunniidi moslemite terroriorganisatsioon. Organisatsiooni nimi ise on lühend araabiakeelsetest sõnadest, mis tõlkes tähendab “islami vastupanuliikumine”.

See on aga ka sõnamäng, sest sõna ise (ja mitte lühend) tähendab araabia keelest tõlgituna “innukust” või “jõudu”. Huvitaval kombel tähendab see sõna heebrea keeles “vägivalda”. Ja võib-olla annab see kõige paremini edasi, mida Hamas endast kujutab.

Hamas ei hooli kellestki ega millestki peale ainsa eesmärgi hävitada juudid ja pühkida Iisrael maa pealt.

Kurjakuulutav plaan Iisrael hävitada

Ma ei mõelnud seda välja – seda ütleb nende harta! 1988. aastal vastu võetud Hamasi harta või pakti kõige esimene peatükk ütleb: „Iisrael eksisteerib seni, kuni islam ta hävitab, nagu ta hävitas ka teised enne teda.”

Ja seitsmendas artiklis (peatükk “Liikumise määratlus” – ligikaudne tõlge) öeldakse: “Kohtupäeva ei tule enne, kui moslemid võitlevad ja tapavad juudid.”

Nagu näete, on nende avaldused kategoorilised. See ei ole vandenõu ega kuulujutt. Nende peamine soov on tappa juute, pühkida Iisrael kaardilt ja luua selle asemele islamiriik.

Ja nagu ma juba märkisin, tapavad ja hävitavad nad ka kõik, kes nende teele satuvad.

Kuid mitte ainult juudid ei kannata. Hamas ei hooli isegi palestiinlastest, kasutades neid inimkilbina. Terroristid paigaldavad raketiheitjaid spetsiaalselt koolidesse, haiglatesse ja elamutesse.

Gaza elanike traagiline olukord

Hamas mõistab, et see olukord mõjutab seda, millised vastumeetmed Iisrael valib. Ja kui Iisrael annab vastulöögi, on see Hamasi jaoks suurepärane võimalus – süütud tsiviilisikud tapetakse või saavad viga, haiglad ja koolid hävitatakse, nagu oleksid nad Iisraeli sihtmärk.

Aga milline armee jagab kohalike elanike keeles lendlehti, et neid hoiatada: “Parem lahkuge. Me tuleme pahadele jälile?”

Täpselt seda teeb Iisrael, levitades araabiakeelseid lendlehti, mis kutsuvad Palestiina kodanikke üles: “Lahkuge Põhja-Gazast, liikuge lõunasse, sest me tuleme Hamasi hävitama.”

Iisrael hoiatab palestiinlasi ette. Ja kas Te teate, mida Hamasi terroristid teevad? “Solidaarsuse” ettekäändel ei lubanud nad 170 tuhandel palestiinlasel Gaza linnast lahkuda: “Jätame teid siia, et meid toetada.”

Juudid ja araablased Iisraelis

Samal ajal ei ela Iisraelis endas mitte ainult juudid. Iisraeli kodanike seas on samuti araablaseid, moslemeid, druuse ja kristlasi. Kaks päeva tagasi helistas mulle Iisraeli-Araabia bussijuht, kellega olin Iisraeli turismireisidel sõbrunenud. Ta on kristlane ja võttis Jeesusesse vastu umbes 10 või 15 aastat tagasi. Nüüd elab ta Naatsaretis.

Nad elavad, töötavad ja kasvatavad oma lapsi Iisraelis, elades rahumeelselt koos juudi rahvaga.

7. oktoobril, kui terroristid Iisraeli imbusid, olid lõunas muusikafestivalil ka Iisraeli araablased. Kuid Hamas ei hoolinud – nad tapsid ka nemad. Saage aru – nad on valmis tapma igaühe, kes seisab nende Iisraeli hävitamise teel. See on kuri, deemonlik ideoloogia ja nad ei arvesta oma plaanide elluviimisel, mis hinda selle eest tuleb maksta.

Hamasi ajalugu

Hamasi asutas 1987. aastal Gazas šeik Ahmed Yassin, Palestiina vaimulik, Egiptuse Moslemivennaskonna järgija. 1988. aastal avaldas Hamas oma harta, milles kutsutakse üles hävitama Iisraeli ja looma selle asemele islamiriik.

Seejärel moodustati 1991. aastal selle sõjaväeline tiib – brigaad Izz ad-Din al-Qassam. Ja kaks aastat hiljem korraldas Hamas oma esimesed terrorirünnakud Iisraelis, kui enesetaputerroristid lõhkasid pomme vahetult enne Oslo lepingute allkirjastamist.

Oslo kokkulepete eesmärk oli rahu saavutada Iisraeli ja palestiinlaste vahel. Nad andsid Palestiina omavalitsusele autonoomia ja piirasid võimu Gazas ja Läänekaldal.

Kuid Hamas on vastu isegi Palestiina omavalitsusele, mida nad peavad liiga ilmalikuks ja järgib vägivalla teed. 1997. aastal määratlesid USA ja kümned teised riigid Hamasi terroriorganisatsiooniks.

Keset seda kriisi paljastas Iraan oma tõelised värvid, toetades terroristide miinide ja rakettide kasutamist, enesetapurünnakuid ja inimrööve Iisraeli vastu. Selle tulemusena käivitas Hamas 2000. aastal teise relvastatud ülestõusu, mida kutsuti “intifadaks.”

Gaza sektori autonoomia

2005. aastal evakueeris Iisrael kõik oma väed ja kodanikud Gazast, et anda palestiinlastele täielik kontroll piirkonna üle. Samal ajal otsustas Iisraeli valitsus oma elanike turvalisuse huvides ehitada Gaza ümber tara.

2006. aastal saavutas Hamas üllatusvõidu Palestiina parlamendivalimistel ja haaras kiiresti täieliku kontrolli Gaza sektori üle. Nad kukutasid Palestiina omavalitsuse presidendile Mahmoud Abbasile lojaalsed jõud. Selle tulemusena katkestas suur osa rahvusvahelisest kogukonnast abi andmise Gazale, kuna ei tahtnud rahastada terroristidele kuuluvat territooriumi.

Loodan, et hakkate mõistma Palestiina rahva kannatuste tegelikku põhjust, millest suur osa pannakse ikka veel Iisraeli süüks. Kuid kuni viimase Hamasi rünnakuni varustas Gazat elektri, humanitaarabi ja toiduga just Iisrael. Paljudel selle elanikel lubati isegi Iisraelis töötada.

Rahvusvaheline üldsus on mõistnud, et ta ei saa jätkata terroriorganisatsiooni kontrolli all olevate piirkondade rahastamist.

Vabadus Palestiinale… Hamasist

Peale Hamasi ei ole Gaza palestiinlastel oma kehvades elutingimustes ja isolatsioonis kedagi süüdistada. USA meeleavaldajad peaksid muutma oma sildid “Vabadus Palestiinale” ja kirjutama “Vabadus Palestiinale Hamasist”. Hamas on nende kannatustes süüdi.

Pärast võimuletulekut hakkas Hamas tunneleid kaevama, selle asemel et kasutada kogunenud raha Gaza infrastruktuuri arendamiseks ja humanitaarabi andmiseks. Tehaste ehitamise asemel varusid nad laskemoona Iisraeli pihta tulistamiseks.

Kõik ressursid, mis võiksid Gaza palestiinlaste elu parandada, suunati Iisraeli hävitamisele.

Miks soovib Hamas nii innukalt Iisraeli ja juudi rahvast hävitada?

Sellel on nii ideoloogilised kui ka poliitilised ja isegi usulised põhjused. Kuid ma tahan Teile anda vaimse – piibelliku vastuse.

Miks soovib Hamas nii innukalt hävitada juudi rahvast ja pühkida Iisraeli maa pealt? Praeguse vihkamise juured on juba 1. Moosese raamatus kirjeldatud kauaaegses vaenus.

Aabrahamil oli lepingupoeg – tema nimi oli Iisak. Kuid lisaks Jumala lepingule sündis Aabrahamile oma orjalt Haagarist lihalik poeg – Ismael.

Ismaeli järeltulijad on araablased. Tõotuse poja Iisaki järeltulijad on juudi rahvas. Ja vaen Ismaeli ja Iisaki laste vahel on kestnud juba patriarhide ajast.

Kadedus Jumala lubaduste pärast

Ühesõnaga, see kõik tuleneb kadedusest tõotuste pärast. Saatan õhutab jõuetus vihas Jumala ja Tema suveräänse plaani vastu viha juutide vastu üksikisikute, rahvaste ja rühmade seas.

“… Ja lohe seisatas naise ees, kes oli sünnitamas, et niipea kui ta on sünnitanud, süüa ära ta laps.” (Ilmutuse 12:4).

Lohe on saatana kujutis ja naine on Iisraeli kuju. Tema laps on Jumala poolt tõotatud Messias Jeesus.

Saatan, draakon, on alati olnud vastu Jumala lunastusplaanile. Ta tegi kõik endast oleneva, et takistada ja hävitada plaani, mille Jumal konkreetses rahvas avaldas.

Langenud inimkond vajas Päästjat, kes vabastaks meid kõiki patu orjusest. Jumala ettehooldus valis ühe mehe, Aabrami, keda ta hiljem nimetas “Aabrahamiks”. Aabram oli pagan. Ta ei olnud juut. Sest juute siis polnud.

Aabraham elas praeguse Iraagi alal. Jumal kutsus ta maale, mille Ta andis hiljem Aabrahamile ja tema järglastele. Selle mehe seemnest sünnib rahvas ja rahvus: Iisraeli rahvas, juudi rahvus.

Iisrael kui märk

Aja täiuse täitmiseks tuleb selle rahva kaudu juudi Messias, Päästja mitte ainult juutidele, vaid kogu maailmale – “Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et Ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes Temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu.” (Johannese 3:16).

Saatan on algusest peale viinud rahvad, rahvused ja inimrühmad vihkama juudi rahvast kui Jumala ülima lunastusplaani esindajaid ja kuna see lunastusplaan keskendub Iisraelile, teeb saatan kõik, et teda hävitada.

Iisrael on Jumala lepingu ja lunastusplaani märk. Siin Päästja sündis, suri, tõusis üles, tõusis taevasse ja tuleb siia uuesti. Sellepärast püüab saatan rünnata kogu oma vihkamise ja raevuga ning kogu langenud maailma kurjusega.

Vaimne pärand

Jumal ütleb Aabrahamile 1. Moosese 12:3: „Ma õnnistan neid, kes sind õnnistavad, ja need, kes sind neavad, ma nean; ja sinus saavad õnnistatud kõik suguvõsad maa peal.”

Tema pilk on suunatud sellele maale, sest Tema valis selle ja selle konkreetse rahva. Nende kaudu avaldab Ta oma lõpliku lunastusplaani kogu maailma jaoks.

Seega, kui olete kunagi mõelnud, miks on juutide vastu nii palju vihkamist, siis nüüd teate. Antisemitism on satanism. See on vaimne sõda, mis toimub meie silme all. Ja vaimsed sõjad tekitavad maapealseid sõdu.

Autor – Gary Hamrick / firmisrael.org

Allikas: https://ieshua.org/pochemu-hamas-tak-stremitsya-unichtozhit-izrail.htm

Hamasi asutaja poeg: kuidas saavutada rahu Lähis-Idas

Endine Hamasi aktivist kritiseeris ÜRO-d selle eest, et see ei mõistnud hukka organisatsiooni, mis alustas Iisraeli viimast sõda .....

Jälgige Hamasi rahavoogu

Oleme viimastel nädalatel kuulnud lõputult hüüdeid "Vabastage Palestiina!", kuid sellel teemal on üks variatsioon, mis tabab naelapea pihta: .....

Jonathan Cahn: “Iisrael peab Hamasi hävitama”

Jonathan Cahn ütleb, et juutidel on aeg järgida Hesekieli 45. ja 46. peatükkide sõnu, mis ütlevad: "Kaotage Hamas .....

Juri Sipko: Kuidas on nii, et Venemaa toetab Hamasi?

Iisrael on Jumala loodud. Ja pärast tuhandeid aastaid kestnud ekslemist ja kannatusi naasis Iisrael oma maale. Jumal teeb .....

Hamas ei tahtnud kunagi Iisraeliga rahu

Möödunud nädala õuduste kontekstis on oluline meeles pidada, et Hamas ei soovinud kunagi rahu Iisraeliga. Vastupidi, Hamasi selge .....

Hamas kasutab amalekkide taktikat

Hamasi 7. oktoobri rünnak Iisraeli vastu oli nagu midagi antiikaja pimedast ajast. Marodöörid tungisid Iisraeli mitte selleks, et .....

Iisraeli sõda Hamasiga ja Amaleki vaim

Maailma suurim terroriorganisatsioon Hamas, mis sai hiljuti raha majanduslikult jõukal Iraanilt, [1] tegi valearvestuse. Maa, õhu ja mere .....

Huvitav paralleel Iisraeli sõja ja juudi pulma vahel

Viimase paari nädala jooksul olen nagu paljud teised juudid saanud meie mittejuudist sõpradelt küsimusi selle kohta, kuidas meil .....