Miks tõelised kristlased armastavad Iisraeli

Kujutage ette maailma, kus pole Piiblit, kümmet käsku ega psalme. Kujutage ette maailma, kus pole Aabrahami, Moosest, Siinai mäge, kuningas Taavetit ega Eelijat. Kujutage ette maailma ilma Jesaja, Jeremija või teiste prohvetiteta, kes selliseid imelisi ja kuulsusrikkaid sündmusi ennustasid.

Kujutage ette maailma, kus pole Uut Testamenti, evangeeliume, mäejutlust ega põhimõtet „armasta oma ligimest nagu iseennast.” Kujutage ette maailma ilma Jeesuseta, ilma ristita, ilma ülestõusmiseta ja ilma igavese elu lootuseta.

Pidage meeles, et Jeesus oli oma loomuliku päritolu poolest juut, mida võib jälgida Taavetist Aabrahamini (Mt 1:1-16). Kõik 12 apostlit olid juudid ja Uue Testamendi 27 raamatust 25 olid juutide kirjutatud. Luukas, kes kirjutas samanimelise evangeeliumi ja Apostlite teod, oli tõenäoliselt judaismi pöördunud mittejuut, kes võttis siis Jeesuse Messiana vastu.

Kujutage ette maailma ilma kristluseta, ilma apostel Pauluseta ja ilma misjonärideta, kes ohverdasid oma elu, et kuulutada imelist lugu Jeesusest kogu maailmas. Kujutage ette maailma ilma kirikuteta, ilma ärkamisteta, ilma evangeelsete ristisõdadeta ja ilma suurte ärkamisteta. Kujutage ette maailma ilma Augustinuse, John Wesley, Charles Finney või Billy Grahamita.

Kui suudate sellist maailma ette kujutada, siis on see tõesti sünge ja lootusetu maailm. Aga selline oleks maailm, kui selles poleks kunagi olnud juute. Ma ei räägi praegu üksikutest juutidest, sest on olemas nii kurje juute kui ka õelaid paganaid. Ma räägin juutidest kui rahvast ja Iisraelist kui rahvusest.

Jumala kutse Aabramile ja tema järglastele

See oli tõepoolest sünge maailm, kui 4000 aastat tagasi rääkis Jumal rändava beduiiniga Aabramiga ja kutsus teda lahkuma oma kodust ja oma bioloogilistest sugulastest (kes olid ebajumalakummardajad) ning minema maale, mida Ta talle näitaks. Jumal lubas, et Aabram saab sellel uuel maal suure õnnistuse ning tema ja tema järeltulijate kaudu õnnistatakse kõiki suguvõsasid maa peal (1. Moos. 12:3).

Aabram tuli Kaananimaale ammu enne seda, kui palestiinlased ja moslemid sinna ilmusid. Jumal sõlmis temaga lepingu ja lubas anda selle maa talle ja ta järglastele. 1. Moosese 15:18 ütleb: “Sel päeval sõlmis Issand Aabramiga lepingu, öeldes: “Sinu soole ma annan selle maa Egiptuse ojast suure jõeni, Frati jõeni.”

Jumala kutse Aabramile, keda hiljem kutsuti Aabrahamiks, sai alguse Tema plaanile lepitada langenud ja mässumeelne inimkond iseendaga. Ta sõlmib lepingu Aabrami ja tema järglastega, annab neile Seaduse, jumalateenistuse süsteemi ja püüab neile õpetada oma teid. Ühest Aabrahami järeltulijast (tema loomulikus liinis) saab maailma Messias ja Päästja.

See on võti, et mõista Jumala sõnu Aabramile 1. Moosese 12:3: “Ma õnnistan neid, kes sind õnnistavad, ja Ma nean neid, kes sind neavad.” See ei tähenda, et juudid on Jumala väiksed ja armsad Jumala lemmiklapsed. Kuid see tähendab, et Jumala igavesed eesmärgid on seotud Aabrami ja tema järglastega, nii et neile vastu seista tähendab Jumala vastu võitlemist.

See ei tähenda, et Iisraeli ei saaks kritiseerida. Jumal äratas Vanas Testamendis prohveteid, et noomida Iisraeli ja kutsuda neid üles meeleparandusele, kui nad olid eksinud patus ja ebajumalakummardamises. Iisraeli võib õigustatult kritiseerida, kuid need, kes püüavad seda haavata või hävitada, leiavad end vältimatult keset võitlust Jumala vastu.

Iisraeli tunnustamine vahendina, mida Jumal on kasutanud maailmale õnnistuste toomiseks, muudab armastuse Iisraeli vastu tõeliste kristlaste loomulikuks reaktsiooniks. Olen avastanud, et igas maailma osas, kus leiate tõelisi kristlasi, kes armastavad Jeesust, avastate, et samad inimesed armastavad Iisraeli.

Kaks hinnatud rahvast Maal

Ainult kahte tüüpi inimestel maa peal on leping Jumalaga: Aabrahami füüsilised järeltulijad – juudid ja Aabrahami vaimsed järeltulijad – tõelised kristlased. Paulus rääkis Aabrahami vaimsetest järeltulijatest oma kirjas Galaatia paganate usklikele. Ta ütles neile: “Ja kui te olete Kristuse omad, siis olete Aabrahami seeme ja tõotuse järgi pärijad.”

Huvitav on see, et maailma rahvad, kes vihkavad Iisraeli, vihkavad ka Jeesuse tõelisi järgijaid. Näiteks ütles Hamasi kõrge ametnik Mahmoud al-Zahar hiljutises videos, et pärast nende edukat maakera ülevõtmist vabaneb maailm lõpuks “sionismist” ja “salakavalast kristlusest.”

Samas on tõde ka vastupidine. Kõikjal, kus leiate Jeesuse tõelisi järgijaid, leiate, et ka nemad armastavad Iisraeli. Olen isiklikult leidnud, et see kehtib kõikjal maailmas.

Jumala igavesed eesmärgid juutide ja kristlaste seas

Seda seetõttu, et Jumala igavesed eesmärgid toimivad mõlemat tüüpi inimestes, kes Pauluse sõnul on Jumalaga lepitatud ühes ihus. Rääkides juutide ja paganate vahelisest lõhest, ütleb Paulus Jeesuse kohta:

Sest tema on meie rahu, kes on mõlemad liitnud üheks ja 
lõhkunud maha vaheseina… et
luua eneses need kaks üheksainsaks uueks inimeseks, tehes rahu, ning et lepitada Jumalaga mõlemad ühesainsas ihus risti kaudu, surmates risti peal vaenu.” (Ef 2:14-16).

Jah, Jumal andis juudi rahva kaudu inimkonnale palju õnnistusi, sealhulgas Messiale ja maailma Päästjale. Kuna Piibel, Messias ja kristlus ise ei eksisteeriks ilma juudi rahvata, armastavad ja toetavad tõelised kristlased Iisraeli ning palvetavad selle päästmise eest.

Autor Eddie Hyatt / charismanews.com

Allikas: https://ieshua.org/pochemu-nastoyashhie-hristiane-lyubyat-izrail.htm

Greg Laurie: Kristlased peavad seisma juudi sõprade eest ja seisma vastu antisemitismile

Greg Laurie on kutsunud kristlasi üles tõusva antisemitismi taustal juudi kogukonna toetuseks sõna võtma, öeldes, et maailm seisab .....

Kas kristlased peaksid Iisraelist hoolima?

Kui Jumal hoolib millestki või kellestki, siis peaksid ka kristlased sellest hoolima. See peaks olema loogiline järeldus, eks? .....

Miks kristlased kardavad juutide teemat?

Seni ei taju enamik häid kristlasi juutide teemat või eirab isegi seda, mis on kirjutatud Uues Testamendis. Miks .....

Kui hukkamõistvad kristlased Teile haiget teevad

Püüate teha head. Noh, või vähemalt Te tahate seda teha. See on tõesti nii. Te usute – vähemalt .....