Miksid. Jumalale meeldivad õigel ajal küsitud miksid.

Jumalale meeldivad õigel ajal küsitud miksid.

Seda ajendas mind kirjutama kommentaar feisbukis minu artiklile: “Koroonakriis – nähtamatu sõda”.

“Eks meid kõiki vormitaķse. Nii hea on oma mätta otsas jalgu trampida ja küsida: Miks? Ja miks? Aga Jumal näeb kaugemale kui meie mätas ja eks Temal, kui Suurel Meistril on õigus meid vormida oma pühade kätega, et mitte keegi oma kõrkusest ei saaks öelda:,, Näete nüüd, mina olen nii õige, et minu palve peale sai maailm muudetud!” See Paabel meie sees vajab enne lammutamist kui Jumal jah ütleb, et mitte meie, vaid Tema saaks tegutseda. Alandumine ja allumine, sõnakuulmine ja kuulamine on siin võtmeküsimus.”(keegi kristlane)

Et mõista kristlase ja Koguduse võimalusi käesolevas maailmas vajame Püha Vaimu ilmutusi ja juhtimist. 

Mikside asi sai alguse Eedenist. Igal õhtul jalutas Aadam koos Jumalaga Eedeni aias. Ma usun, et Jumal vastas Aadama kõikidele miksidele. Ka sina oled Aadama järeltulija. Seetõttu küsi Jumalalt julgesti, et miks ja sa saad vastused. Meid kõiki ju huvitavad vastused.

Peale neid jalutuskäike läks Aadam tegutsema, nimelt valitsema ja harima Eedeni aeda. Miks? Sest tal olid vastused oma küsimustele. 

Järgmine fraas: “Temal, kui Suurel Meistril on õigus meid vormida oma kätega jne…”

Aga kui me ei taha …? Meie vastutus.

Augustinus Hippost, tuntud pühak, (temasse suhtutakse erinevalt ja nii peabki) on öelnud: “Meie ilma Jumalata ei suuda, aga Tema ilma meieta ei taha”. 

Või teine tema tsitaat: “Hobuse võib vee juurde tuua, aga sundida teda jooma ei ole võimalik …”

Asi on selles, et peale jutuajamisi Jumalaga ei vormi meid Tema, vaid meie ise. Inimene võtab vastutuse igal juhul, kas ta teeb seda või mitte, mida on Suurelt Meistrilt kuulnud. Selles seisnebki Jumala pakkumine: vali õnnistus või needus.

Järgmine: “Näete nüüd, mina olen nii õige, et minu palve peale sai maailm muudetud…”

Seletan seda kahe kirjakohaga Piiblist ja loodan, et saab selguse majja.

Jak 5:16 Tunnistage üksteisele oma eksimused ja palvetage üksteise eest, et saaksite terveks; õige inimese vägev palve suudab palju. 17 Eelija oli samasugune nõder inimene nagu meiegi, ja ta palus kangesti, et ei sajaks vihma; ja kolm aastat ja kuus kuud ei sadanud vihma maa peale.

Mk 9:23 Aga Jeesus ütles temale: “Sa ütled: Kui Sa võid! Kõik on võimalik sellele, kes usub!”

Mis nendes kahes kirjakohas välja koorub?

Jah, me kõik ei ole Eelijad, aga me oleme usklikud. Me oleme samasugused inimesed nagu Eelija. Meil igaühel on oma ülesanne –  töö Kristuses. Kutsumisest, millega Jumal meid kutsunud on, sõltub meie palveväe raadius ehk ulatus. See tähendabki seda, et kui usud, on kõik võimalik muuta selles ulatuses – Tema tahtes, milleks oleme kutsutud ja see ongi meie töö. 

Jah, me alati ei suuda mõjutada ajaloo kulgu. On aga neid, kes väidavad, et Jumal kutsus neid palvetama Berliini müüri langemise pärast ja see sündis, ärkamiste eest ja need puhkesid jne … Nii, et kõik on võimalik.

Meie oma palvetega suudame mõjutada inimese saatust. Tema tervist. Tema finantse. Inimese edukust jpm … See tähendabki alistumist ja alandumist, ehk siis uskumist! Usu vaid!

Meie usklikud, oleme Tema Ihu ja see Ihu on nii võimas, et ei lase avalikuks saada antikristusel. Kui võimsad on meie palved!

2Tess 2:7 Sest ülekohtu saladus on juba mõjumas; ainult peab enne vahelt kõrvaldatama see, kes teda siiamaani takistab.

Valmistu ülesvõtmiseks!

Jätka Jumala tundma õppimist!

Jätka võitluslikku palvetamist!

Jätka sidumist ja lahti päästmist!

Jätka mägede teisaldamist!

Jätka kuradi tööde tühjaks tegemist!

Jätka haigete pärast palvetamist ja nende peale käte panemist!

Jätka enda pühitsemist!

Agape

Pastor Paul Armand

Tallinn