Milline näeb välja Hiina kristlaste tulevik?

Yuhua* ja Yangyang* on Hiina eksperdid ja Open Doorsi kohalikud partnerid. Juttu tuleb Hiina kristlaste tulevikuväljavaadetest ja sellest, kuidas Open Doors (OD) tugevdab Hiinas tagakiusatud kirikut.

Millisena näete Hiina tulevikku ja OD rolli selles?

Yuhua: Hiina kommunistliku partei järgmist sammu on raske ennustada. Loodan siiski, et üha rohkem tagakiusatud kristlasi jääb oma usus tugevaks ja astub väljakutsetele julgelt vastu. Loodetavasti on ühel päeval Hiina väikestel ja suurtel etnilistel rühmadel ja hõimudel võrdsed võimalused ja nad saavad Jumala teenimiseks kokku tulla.

Samuti loodan, et valitsus ei näe kunagi kristlust ohuna ja mõistab meie väärtust ja seda, et me ei ole vaenlased. Ootan huviga, kuidas Jumal teeb oma tööd meie riigis.

Meie teenistuses Hiinas tagakiusatud kirikus on toimumas tohutu muutus, millega on algamas täiesti uus ajastu.

Minu palve on, et Jumal jätkaks õigete inimeste juhtimist meie tööle. Selles uues etapis on meil võimalus värskendada oma strateegiat, et jõuda Hiina eri osades rohkemate inimesteni. Kõik on Jumala kätes.

Yangyang: Praegu on tõepoolest algamas aeg, mis toob endaga kaasa rohkem piiranguid ja väljakutseid. Kuigi väljakutseid ei saa ette ennustada, on minu nägemuses see, et Hiina vennad ja õed on meie õpetuse tõttu tagakiusamiseks igakülgselt ette valmistatud.

Samuti tahan näha, et meie pastorid ja juhid kasutaksid meie ressursse, toetades kristlasi usus kasvamisel. Paljud pastorid ja kirikujuhid ei pruugi teada, kuidas tagakiusamisele reageerida, mistõttu on meie töö nii tähtis.

Mis takistab visiooni täitumist?

Yuhua: Üks väljakutseid on rahvusvahelised sidemed. Open Doors on rahvusvaheline organisatsioon, mis paneb meid raskesse olukorda. Hiina valitsus suhtub välismaistesse sissetungijatesse väga kahtlustavalt.

Pastorid valivad väga hoolikalt, kellega nad koostööd teevad, kuna soovivad vältida väliskontakte. See muudab uute partnerite leidmise äärmiselt keeruliseks.

Teine väljakutse on seotud Hiina kodanikega. Hiinas on erinevaid hõime: suurim etniline rühm on han-hiinlased ja lisaks neile on väga erineva kultuuritaustaga rahvusvähemused. Seetõttu suhtuvad kirikud uute inimeste kutsumisse ettevaatlikult.

Tavaliselt kutsuvad kogudused enne pühapäevaseid jumalateenistusi esmalt uusi inimesi väiksematesse gruppidesse, et veenduda, et inimene on “puhas” ega tekita kogudusele probleeme. Usalduse loomine võtab aega.

Kuidas OD Hiina kirikut aitab?

Yuhua: Open Doorsi ainulaadsus seisneb selles, et see keskendub tagakiusatud kristlaste abistamisele. Meil on programme ja materjale, mis käsitlevad eranditult tagakiusamisekt ettevalmistamist. Kui ma mõni aasta tagasi hani kristlasi intervjueerimas käisin, ei valmistanud tagakiusamine kellelegi muret. Tänapäeval on olukord hoopis teine.

Miks peaksid kristlased teadma olukorrast Hiinas?

Yuhua: Esiteks loodan väga, et arenenud riigid edastavad täiesti erapooletult faktidel ja tõel põhineva sõnumi Hiina kohta. Ma tahan, et need oleksid “tõepasunad”.

Reeglid ja eeskirjad kehtestatakse sageli Hiinas, kuid nende kohaldamise tase on riigiti erinev. Peame palvetama, et leiaksime viisid, kuidas raskustest hoolimata leiaksid sündmused aset.

Teiseks, me vajame teie palveid. Teie palvete ja rahalise toetusega saame luua tugeva koostööpartnerite ja töötajate võrgustiku, kellel on põlev süda, et aidata tagakiusatud kristlasi meie riigis.

Palvetage, et leitaks rohkem mõttekaaslasi ja organisatsioone, kes meiega koostööd teeksid.

Yangyang: Hiina kirik seisab silmitsi üha suuremate võimude kehtestatud piirangutega ning üha enam kogudusi on tagakiusamisest teadlikud saanud. Koguduste juhid peavad leidma loovamaid võimalusi koguduste tegevuse jätkamiseks ja koguduseliikmete toetamiseks.

Mida Hiina kristlaste eest palvetada?

Yangyang: Palvetage, et meie Hiina vennad ja õed teaksid, kuidas tagakiusamisele reageerida, eriti nüüd, mil piirangud on suurenenud.

Lapsed ja noored on meie suur mure. Oleme märganud, et paljudel vanempastoritel on raske järgmise põlvkonnaga ühendust saada, kuna neil puuduvad selleks vahendid.

Uuel kristlaste põlvkonnal on raske leida kirikus midagi, mille külge klammerduda, ja jutlused ei kõneta neid. Samal ajal tunnevad noored kooli ja perekonna poolt tohutut survet tõhusalt õppida. Kirikud kaotavad selle tõttu palju liikmeid.

Paluge tarkust pastoritele, et nad leiaksid sideme laste ja noortega ning suudaksid neid julgustada ja usus tugevdada.

Palvetage Hiina kristlaste ühtsuse eest, eriti üha suureneva digitaalse tagakiusamise ja jälgimise tingimustes. Loodame, et pastorid ja juhid jäävad Jeesuse järgimisel ühtseks ja ustavaks.

Palvetage Hiina kodukirikute eest, et nad saaksid tugevamaks ja püsiksid ühenduses Kristusega. Palun palvetage ka TSPM kirikute (Kolme Mina Liikumine) eest, et nad jätkaksid evangeeliumi kuulutamist hoolimata valitsuse tugevast kontrollist.

Oleme osa ühest kirikust ja Kristuse ihust. Palve ühendab meid vaimselt. Tänan teid Hiina eest palvetamise eest.

Open Doors toetab kristlasi Hiinas, pakkudes jüngrikoolitust ja õpetades, kuidas tagakiusamisega toime tulla. Kristlikku kirjandust ja selgitavaid teoseid jagatakse neile kristlastele, kes on moslemi või budistliku taustaga.

*Nimi muudetud turvakaalutlustel.

Allikas: Miltä Kiinan kristittyjen tulevaisuus näyttää? | Open Doors Finland

Lugu paarist, kes kohtus Hiina kiriku tagakiusamise tõttu (meedia ülevaade)

Hao Guizhu pruudiks sai Guangdongi provintsist pärit kristlane. Hao Guizhu pühendumine kristlikule usule tõmbas neiut nii palju, et .....

Piibli kurjategija peab oma usu eest maksma: lugu Hiina salakaubavedajast Mingist

Piirkonnas, kus Ming elab, jälgitakse kodanike telefone ja hoolega kontrollitakse sotsiaalmeedia rakendusi. Üks hooletu sõna võib talle maksta .....

Henan, Hiina: Kodukirikute tunnistused

Jumala viha juhib paljusid meeleparandusele. Henani kiriku tagakiusajad on teinud usklikele nimetamatuid asju, kuid nad ei ole alati .....

Kristlaste olukord Xi Jinpingi autoritaarse juhtimise all Hiinas

Palusime kolmel Hiina eksperdil ja Open Doorsi kohalikul partneril rääkida kristlaste praegusest olukorrast Xi Jinpingi autoritaarses Hiinas. Alljärgnevad .....

Lisa miili läbimine Hiinas

Henani kodukirikud ei palveta kunagi valitsuse vahetumise eest, vaid pigem palvetavad, et Jumal päästaks Hiinas kadunute hinged! Tegelikult .....

Hiina kohtunik on kristlaste armastusest üllatunud

1983. aastal Hiinas kodukirikute intensiivse tagakiusamise ajal elas Henani provintsi keskosas eakas kristlasest lesknaine Chen Meiying koos oma .....

Marie Monsen – Hiina kodukoguduste ema

Järgmine artikkel on väljavõte Asia Harvesti teenistuse uuest raamatust “HENAN: ajaloo suurima kristliku ärkamise sees”. Raamatu või e-raamatu tellimise kohta .....