Mis on armastus?

Lorna, taskuhäälingusaadete kuulaja Iirimaalt, kirjutab huvitava küsimuse: „Pastor John, kõige populaarsem küsimus, mida Google’ilt küsitakse, on: „Mis on armastus?” Miks Te arvate, miks nii paljudel inimestel on raske armastust mõista? Ja kuidas Teie seda määratleksite?”

Ma arvan, et kui alustame määratlusega, saab selgemaks, miks nii paljud inimesed näevad vaeva, et mõista, mis on armastus. Seega tunnistagem, et armastust on väga erinevat liiki, või teisiti öeldes võib sõna armastus kasutada mitmel erineval viisil. Kui me küsime, mis on armastus, nagu Lorna minult praegu küsib, siis pean mõnes mõttes vastama ja ütlema: “Kelle definitsiooni järgi?” Või “Millise dokumendi järgi?” Või: “Millise Pühakirja lõigu järgi?” Ja nii edasi.

Kust me alustame?

Näiteks C.S. Lewis – ja ma soovitaksin Teile seda raamatut väga – eristab teoses “The Four Loves” eros’t, omamoodi romantilist armastust, kus armastajad nälgivad teineteise järele, ja philos’t, sõprusarmastust, kus kaks inimest on käsikäes seotud, õlg õla kõrval, ühised nägemuses ja ühises eesmärgis ning rõõmus ja partnerluses, mis tõmbavad neid koos eesmärgi poole, ja kiindumuses, mida võib kogeda vana kampsuni või susside vastu, vana koera vastu, kellest sa Te lihtsalt ei saa lahti lasta ja agape´t, jumalikku armastust, mida iseloomustab ohverdus teise inimese hüve poole püüdlemisel.

Nii et just Lewise käest küsiksite: “Millist neist sa tahad, et ma kasutaksin, kui minult küsitakse: “Mis on armastus?” See on osa põhjusest, miks inimesed kōhklevad. Sõnal armastus on nii palju erinevaid viiteid. Ja see pole halb, et see on nii.

Ma ise olen kõige rohkem abi saanud armastuse jagamisest kahte kategooriasse. Sain selle kõigepealt Jonathan Edwardsilt, kuid see ulatub palju aega tagasi enne teda. Ta jagab armastuse “armastuseks rahulolu vastu” ja “armastuseks heatahtlikkuse vastu”.

Rahulolu tähendaks: “Ma armastan pitsat.” Teisisõnu: “Mulle meeldivad pitsa omadused, nimelt selle maitse.” See oleks rahulolu armastus. Või armastate mõnda kohta, riiki või paljusid asju. Võib öelda, et armastate neid, sest nad on armsad. Nad meeldivad Teile.

Kusjuures heatahtlikkuse armastus ei põhine armastuse objekti armsusel, vaid pigem Teie heal tahtel – heatahtlikkusel – Teie heal tahtel inimese või asja vastu, mida armastate. Teie eesmärk sellises armastuses on teha head, tuua midagi ilusat, mitte reageerida ilule.

Jumala Armastus

Nii võiksime veeta pikka aega arutledes Jumalaga rahulolu olemuse üle ja selle üle, mis tunne on tunda, nautida ja imetleda ja olla Jumalaga rahul ning rääkida heasoovlikkusest inimestega, kes Teda ei tunne, Tema imetlusväärsetest omadustest, mis panevad meid nende poole tõmbama.

Nii et minu arvates oleks sellele küsimusele vastates kõige rohkem abi sellest, kui anda Piibellik definitsioon heatahtlikkusele, sest just seda armastust tähistatakse Piiblis kui Jumala armastuse südant. Seega mõõdetakse Piiblis Jumala heatahtliku armastuse suurust nelja kriteeriumiga, mida see näeb:

1.See, mil määral armastatud inimene, ei vääri armastamist.
2.Inimese armastamise eest makstava hinna suurus.
3.Selle hea suurus, mida inimese heaks tehakse, kui teda armastatakse.
4.Soovide tase, mis Jumalal on armastatu hüvanguks.

Lubage mul anda igaühe jaoks üks salm:

1. Roomlastele 5:6–8 armastab Jumal neid, kes on selle kõige vähem ära teeninud ja seetõttu on Tema armastus suurem. „Sest juba siis, kui me alles nõrgad olime, on Kristus surnud nende eest, kes tollal veel jumalakartmatud olid. Vaevalt, et keegi läheb surma isegi õige eest, kuigi hea sõbra eest mõni ehk julgeks surra. Ent Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused.” Seega on Jumala armastuse suuruse esimene mõõdupuu see, et me ei vääri seda. Sellepärast on see suurepärane.

2. Mõelge hinnale, mida Ta on nõus maksma: “Ei ole olemas suuremat armastust kui see, et keegi annab elu oma sõprade eest.” (Johannese 15:13). Seda armastust ei mõõdeta ainult sellega, et ma ei vääri seda. Seda mõõdetakse hinna järgi, mida Ta on nõus maksma; nimelt Tema enda Poja elu.

3. Kolmas meede on hea, mida ma selle armastuse kaudu saan. Johannese 3:16 nimetatakse seda “igaveseks eluks”. “Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta andis oma ainusündinud Poja, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu.” Ja seejärel määratleb ta igavese elu Johannese 17:3, öeldes, et see on Jumala ja Kristuse tundmine. Nii et suurim võimalik armastus annab suurima võimaliku kingituse, milleks on Jumal ise.

4. Kas Jumal näitas seda armastust haledalt või teeb seda kogu südamest? Sefanja 3:17 ütleb:

Issand, sinu Jumal, on su keskel, kangelane, kes aitab. Ta rõõmustab sinu pärast väga, ta uuendab oma armastust sinuga, ta tunneb hõisates sinust rõõmu.” Me loeme sama vastust tähendamissõnast kadunud pojast, kus isa näeb oma poega koju tulemas ja ta kallistab teda ning ta paneb talle sõrme sõrmuse, rüü selga ja kingad jalga ning korraldab peo (Luuka 15:20–24) . Teisisõnu, Jumal tahab meid täielikult päästa. Keegi ei vääna Jumala kätt.

Nii et maailma ilusaim armastus on see jumalik armastus, mis maksab kõrgeimat hinda, Jumala Poja elu, täiesti vääritute vaenlaste eest, et pakkuda meile Tema ligiolus kõige pikemat ja suurimat õnne. Ja Talle meeldib seda teha.

Meie armastus Jumala vastu

Üks viimane asi. Kui see kõlab vastuoluliselt väita, et Jumala armastuse südameks on heatahtlikkus meiesuguste vääritute inimeste vastu, ja ometi on inimelu lõppeesmärk Jumalaga rahulolu, mida ma arvan, et see nii on, siis ma arvan, et see pole tegelikult vastuolu. Ja põhjus, miks see nii ei ole, on see, et Jumala heatahtlikkuse lõppeesmärk meie vastu on anda meile enesega rahulolu. Niisiis, armastus heatahtlikkuse vastu teenib meis lõpuks armastust Jumalaga rahulolu vastu.

Jumal ei tunne meis ülimat rahuldust; meil on Temas ülim rahulolu. Jumal oleks ebajumalakummardaja, kui Tema lõppeesmärk oleks meiega rahulolu. Pigem töötab Ta selle nimel, et meile Temas ülim rahulolu tekitaks. Me ei armasta Jumalat sellega, et aitame Jumala puudusest rõõmu tunda. Kuid Jumal armastab meid, aidates meid puudusest välja rõõmu sisse. Kuid mõlemal juhul, meie armastuses Jumala vastu ja Tema armastuses meie vastu, on lõppeesmärk sama: et me leiaksime ülima rahulduse Jumalas ja et Jumal leiaks või otsiks rahuldust Jumalas ja Jumala ilmutamises, Jumala ülendamises.

Nii et kõigi asjade lõppeesmärk – ja see võib olla selle vastuse või küsimuse jaoks kõige kasulikum asi – kõigi asjade lõppeesmärk, kui maailm on täidetud Jumala lõputu väärtuse ilmutamisega pidades Teda oma aardeks – inimesed, kes väärtustavad Teda ja naudivad Teda üle kõige – selles mõttes on kõigi asjade eesmärk armastus.

Seega, kui Te küsite minult: “Miks sa arvad, miks nii paljud inimesed heitlevad?” – see küsimus ulatub tagasi algusesse, kus küsimus oli: “Miks inimesed võitlevad armastuse mõistmisega?” — Ma ütleksin: „Keegi peale Püha Vaimu ei mõtle armastusest nii, nagu mina sellest just mõtlesin. Oleme oma sünnipärase patususe tõttu enesekesksed, mitte Jumalakesksed. Me jookseme tuhandes suunas, et pääseda eemale sellest tõest, et leiame oma täieliku ja kestva rahulolu Jumalas ning et Jumal on meie vastu heatahtlik just selleks, et tuua meid sellistesse naudingutesse.”

Autor: John Piper / What Is Love? | Desiring God

John Piper (@JohnPiper) on saidi desiringGod.org asutaja ja õpetaja ning Bethlehemi kolledži ja seminari kantsler. 33 aastat töötas ta Minnesota osariigis Minneapolise Bethlehem Baptisti kiriku pastorina. Ta on autor enam kui 50 raamatule, sealhulgas Desiring God: Meditations of a Christian Hedonist ja viimati Elukestva õppe alused: Haridus tõsises rõõmus.

Bella Leeper –  lugu suurest armastusest

Haifa linnas Naveh Shaanani linnaosas Tabenkini tänaval elas naine, kelle tegelikku nime keegi ei teadnud. Ja kes teadsid .....

Viis armastuse tüüpi

Armastust on mitut tüüpi. Ma tahan rääkida neist viiest loogilises järjekorras, mis on kooskõlas Pühakirjaga. I. Armastus Issanda .....

Kui seal ei ole armastust, siis ei ole seal ka Jumalat

Nad istusid ühe laua taha, murdsid koos leiba ja avasid oma majade uksed. Nad naersid, jagasid elu ja .....

Pastor Ukrainast: “Meie relv on armastus”

Hiljuti uudiseid sirvides sattusin ühe psühholoogi artiklile, kus väideti, et viimase poole aasta jooksul on ukrainlased 10 aastat .....

Kui armastus haarab Teil õlgadest kinni. Julgustuse kingituse vastuvõtmine

Telefonikõne tuli umbes kell 9 õhtul. Kui ma vastasin, siis tabas mind murest tulvil hääl. "Jon! Kus sa .....

Armastuses pole hirmu

Johannese 1. peatükis on põnev salm, mis ütleb: „Armastuses ei ole kartust, vaid täiuslik armastus ajab kartuse välja, .....

Juri Sipko “Natuke armastusest. Lõppude lõpuks on ARMASTUS täiuslikkuse tervik!”

Teoloogilised vaidlused on teravnenud: kumb on tähtsam, kas mees või naine? Kirg domineerimise vastu on saatana poolt sisendatud .....

Noomitus on pastori armastuse kingitus

Pühakirja loogika kohaselt on noomitus kingitus. Teatud ilmaliku mõtteviisi loogika kohaselt on noomimine rõhumine. Ühte tüüpi ilmalike jaoks .....

Armastage Jeesust kõigega, mis Teil on

Pastor Benny Hinni hääl: Jumal kasutab erinevaid inimesi, et näidata oma armastuse erinevaid tahke. Tema armastus minu vastu .....

Armastatud… armastab… vabastatud…

„Nii nagu Isa on mind armastanud, nii olen mina teid armastanud. Jääge minu armastusse” (Johannese 15:9). „Sellele, kes .....

Igakord kui otsustame kedagi armastada

"Iga kord, kui otsustame kedagi armastada, avame end suurtele kannatustele, sest need, keda me kõige rohkem armastame, ei .....