Mis toimub Afganistanis? Palvetage sealse olukorra eest

Paljud Afganistani pered on pidanud oma lapsed kooli asemel tööle saatma. Riigis jätkub äärmuslik humanitaarkriis.

Afgaanide elu pole möödunud sügise jooksul sugugi kergemaks läinud. Talibani karmistunud haare ühiskonnas, tervishoiu puudumine ja külm talv muudavad järgmised kuud veelgi raskemaks. Pärsia lahe piirkonnas teevad põgenikeperede elu raskeks tõsine põud, maavärinad ja äkilised üleujutused.

Looduskatastroofide ja süveneva humanitaarkriisi koosmõjul on afgaanide elud peaaegu seisma jäänud. Umbes 18,9 miljonit inimest, sealhulgas lapsed, kannatavad ägeda toidupuuduse all. Elatusvahendid on kadunud ja inimesed otsivad võimalusi, kuidas järgmised kuud ellu jääda. Külma talve lähenemine tähendab, et kaalul on paljude heaolu.

Palun palvetage, et meie kristlastest vennad ja õed saaksid Jumala abiga piisavalt toitu ja vahendeid enda ja oma pere soojas hoidmiseks. Palvetage nende eest, kes vajavad peavarju, et saaksime oma partnerite töö kaudu neid julgustada ja näidata neile Jumala armastust.

Tervishoiukriis

Aastakümnetel enne Talibani võimuletulekut arenes tervishoid Afganistanis märkimisväärselt ja laienes juba üle kogu riigi. Humanitaarkriisist tingitud välisrahastuse ammendumine ja hädavajalike varude nappus on andnud tervishoiusüsteemile ränga hoobi.

Selle aasta alguses hinnati, et 2022. aastal vajab tervishoiuteenust enam kui 24,4 miljonit afgaani.

Mõned afgaanid üritavad turvariskidest hoolimata tervishoiuteenuste puudust ise täita.
Ressursi- ja personalipuudus on viinud paljude tervisekeskuste sulgemiseni. Naised ja lapsed surevad sünnitusel, sest puuduvad korralikud haiglad, ämmaemandad ja muud elutähtsad teenused. Lõppenud on ka tavapärane vaktsineerimine, mistõttu lapsed võivad haigestuda haigustesse, mida saaks ennetada.

Elutingimused on Afganistanis äärmiselt keerulised nii Talibani juhitava poliitika kui ka riigi majanduskriisi tõttu. Lisaks kimbutavad piirkonda näiteks äkilised üleujutused.
Afganistanis elavad inimesed püüavad täita lünka tervishoiuteenustes. Mõned neist kannavad vapralt ravimeid ja muid hädavajalikke tarvikuid pikkade vahemaade taha, hoolimata röövimise ja ahistamise ohust.

Palvetage, et meie koostööpartnerid ja teised tervishoiuteenuse osutajad jõuaksid turvaliselt maaküladesse, kus lapseootel emad, vanurid ja lapsed hädasti hoolt vajavad. Palvetage ka tagakiusatud kristlaste tervise ja heaolu eest.

Hajutatud pered

Hinnanguliselt on äkilised üleujutused kodudest välja ajanud enam kui 8000 perekonda. Paljud pereliikmed on ka Afganistanist lahkumisel lahku läinud. Mõned naised, kellel pole oma mehe asukoha kohta teavet, hoolitsevad ja toetavad nüüd oma perekonda üksi.

Kuna võimul on valitsus, mis on tuntud oma inimõiguste rikkumiste poolest, on naised praegu väga haavatavas olukorras.

Rohkem kui miljon Afganistani last on juba lapstööjõule allutatud.
Karmis olukorras on mõned pered raha saamiseks isegi oma lapsed tööle saatnud. Need tööd nõuavad vähe oskusi, kuid tingimused on ohtlikud. Organisatsiooni “Save the Children” uuringu kohaselt on tööle rakendatud juba üle miljoni lapse.

Open Doors hindab pidevalt olukorra arengut ja otsib võimalusi nende perede abistamiseks. Kuigi meie kohalikud partnerid tegutsevad oma piirkonnas, saame olukorra eest palvetada.

Palvetage, et Jumal oleks endiselt ümberasustatud afgaanidega. Palvetage, et Jumal ühendaks eraldatud pereliikmed ja ei muudaks lapsed õpilastest leivateenijateks.

Tagakiusamine jätkub

Meie kristlastest vennad ja õed seisavad igapäevaselt silmitsi usulise tagakiusamisega ning nende kannatustele on lisandunud majandus- ja humanitaarkriis. Kristlased elavad edasi pidevas hirmus, et nad avastatakse.

Open Doors otsib alati võimalusi abivajavate perede abistamiseks.
Taliban keeldub kristliku kogukonna olemasolu tunnistamast. Selle esindaja teatab, et Afganistanis ei ole kristlasi ning kristlaste vähemust pole seal kunagi tunnistatud ega registreeritud. Talibani äärmuslikud tõlgendused islami pühakirjadest tähendavad, et islamist teise religiooni pöördumise eest karistatakse surmaga.

Palvetagem Afganistani kristliku kogukonna ja kohalike partnerite eest, kes sellega koos teenivad. Palvetage, et Jumal kaitseks ja tugevdaks kristlasi, et nad saaksid keset raskusi vankumatuks jääda ja oma usust kinni hoida.

Nad peavad oma usku harjutama salaja, nii et palvetage, et Jumal teeks Open Doorsi asutaja sõnade kohaselt “nägijad pimedaks” ja kaitseks neid, keda ähvardab ebaõiglane arreteerimine, piinamine ja äärmusliku ideoloogia omaksvõtt.

Allikas: https://opendoors.fi/mita-afganistanissa-tapahtuu-rukoile-tilanteen-puolesta/?_gl=1*4bf3hf*_up*MQ..*_ga*MTU5NTEzMzQ2LjE2NzE2MDQyMjY.*_ga_K8T3WMEZZB*MTY3MTYwNDIyNi4xLjAuMTY3MTYwNDIyNi4wLjAuMA..