Miša Tšervinko. “…Maagia alistub Jumala väele…”

Jagage armastust

– Misha, shalom, räägi meile natuke endast. Kuidas see kõik algas?

Juba lapsena huvitasid mind väga küsimused Jumala kohta. Ja nii küsisin seitsmeaastaselt oma isalt, kas Jumal on olemas ja kui on, siis milline Jumal Ta on ja kus Ta elab. Kuna mu isa oli üles kasvanud ateistina, siis oli vastus ühemõtteliselt eitav. Nagu poleks kunagi olnud ühtegi jumalat ega tule kunagi olema …

See vastus häiris mind ja ma ei tahtnud seda üldse uskuda, seega pöördusin sama küsimusega oma ema poole. Tal olid Jumalast veidi teistsugused ettekujutused ja ta ütles mulle, et Jumal on tema arusaamise järgi mingi energiasubstants, tänu millele kosmos loodi ja mis kõike läbib ja kõike kontrollib. Ema vastus oli vastuvõetavam ja see oli esimene teadmine Temast.

Hiljem, kümnendas klassis, rääkisin sõbraga Jumalast ja ta kinnitas mulle, et Piibli lood Jeesusest vastavad tõele. Lapseliku naiivsusega tahtsin seda väga uskuda, aga tahtsin ka ise tõe jälile jõuda. Nii algas minu teadlik tõeotsing…

Ilmselt nagu paljudel meist :)

Tahtsin rohkem teada saada Jumala ja Tema loomingu kohta, kuid kahjuks ei hakanud ma Piiblit lugema, vaid hakkasin esoteerikat uurima… Üsna pea sai mulle selgeks, et teaduslik teooria Universumi sünnist ja Darwini teooria, on valed. Okultismi uurimine muutis minu banaalset arusaama ja ettekujutust keskkonnast, hakkasin märkama põhjuse ja tagajärje seoste mustreid füüsilise ja vaimse maailma vahel. Vahel katsetasin teooriat ka praktikas ja tulemusi nähes jäin veelgi kindlamini kinni valeõpetustesse.

Aastad möödusid ja õppisin teist aastat Kiievi akadeemias, kus piisava okultsete teadmiste ja oskuste pagasiga leidsin “autoriteetse ravitseja”. Õppisin tema juures aasta aega. Nii et olles usin õpilane hakkasin üldise arengu huvides lõpuks Uut Testamenti õppima, õigeusu kirikuid külastama ning paastuma ja palvetama.

– Üsna plahvatusohtlik segu – okultism ja õigeusk

Pool aastat hiljem kolisin akadeemilisest ühiselamust korterisse, mille omanikuks osutus “õnneliku juhuse” läbi olema usklik. Rääkisime selle naisega justkui erinevates keeltes: ta rääkis mulle õrnalt ja delikaatselt Jumalast ning mina rääkisin talle esoteerika põhitõdesid… Kord nägi ta minu juures õigeusu palveraamatut, avas selle ja tõmbas mu tähelepanu Jeesuse ema Maarja palvetele. Ta ütles mulle, et Jeshua ema oli lihtsalt inimene ja siis näitas ta mulle, kus Piiblis keelab Jumal rangelt oma rahval kummardada kedagi peale Tema enda. Sama kehtis palvete kohta kaitseingli ja teiste isiksuste poole. Ta näitas mulle asjakohaseid kirjakohti Pühakirjas. Lugesin neid umbusklikult ikka ja jälle, aga nad rääkisid üheselt ja ühemõtteliselt. Suurema veendumuse saamiseks läksin õigeusu kiriku munkade juurde, kus esitasin ühele neist lihtsa küsimuse: “Kus on Piiblis õpetus Neitsi Maarja ja kaitseinglite kummardamise kohta”? Munk vastas, et Piiblis sellist õpetust pole, kuid kord mingile ühakule …

– Ilmselt ei oodanud ta sellist nipiga küsimust.

Julgesin teda poole lause pealt katkestada ja esitasin sama küsimuse uuesti. Ta vastas jälle, et seda pole Piiblis… Ausalt öeldes see vastus heidutas mind. Manitsused sellega ei lõppenud ja üsna pea teatas ülalmainitud usklik naine avalikult, et ikoonide poole palvetamine pole midagi muud kui ebajumalakummardamine, mis Jumalat vihastab. Nagu esimeselgi korral, avas ta Pühakirjast salmid, kus see oli selges vene keeles kirjutatud – mitte teha pilte ega neid kummardada. Ja teist korda ei uskunud ma ei teda ega oma silmi ja läksin uuesti teise õigeusu kirikusse, kus esitasin kohalikule preestrile sama lihtsa küsimuse: “Kus Piiblis on ikoonide kummardamise juhis?”  Ta vastas, et Piiblis ikoonide kohta õpetust pole, kuid ikoon toimib aknana taevasse ja … Siingi, suutmata end tagasi hoida, katkestasin teda ja esitasin uuesti sama küsimuse. Batjushka vastas minu infoselektiivsust nähes lühidalt: “Piiblis sellist juhist pole!”

– Kas see tekitas sinus tõelist hämmingut?

Jah, juba kolmes olulises aspektis läks piibellik vaade õigeusu kiriku poolt kehtestatud normidega selgelt vastuollu. Tekkis tunne, et mu enda teadmatuse tõttu on mind lihtsalt  pikka aega petetud… Tahtsin Piibli kaudu vähemalt põhitõdedest aru saada. Nii et järgnevate õpetuste ajal oli mul kogunenud juba piisavalt kinnitust vastavate Pühakirja salmide näol.

Kord palus selle korteri, kus ma elasin, usklik perenaine  uudishimu rahuldamiseks, et viiksin temaga läbi maagiliste tavade algseansi, et parandada tema enesetunnet. Nõustusin. Vahetult enne algust palus ta Jumalale end kõige kurja eest kaitsta. Pärast seda palvet tundsin, kuidas kõik mu “nähtamatud vaimsed jõud” lihtsalt kadusid, haihtusid ja lahkusid. Kogesin vaimset pankrotti… Kõik omandatud oskused ja teadmised ei saanud mind kuidagi aidata ja tundus, nagu oleks mind ootamatult relvituks tehtus. See naine näis olevat haavamatus kookonis …

“Maagia oli jõuetu?”

Võim, mis teda kaitses, ei olnud mitte ainult taseme võrra kõrgem, vaid sellel oli täiesti erinev olemus ja absoluutne iseloom. Ühtäkki mõistsin, et sellega võrreldes oli kõik, mida ma varem olin teinud, investeering kaotusse. Sel õhtul sain ma enda jaoks olulise õppetunni: Jumal on reaalsem ja tugevam kui ma arvasin. Terve mõistus dikteeris, et isegi kõrgeima taseme maagia oli madalam kui Jumala vägi. See juhtum tõi endaga kaasa muutuse minu maailmapildis. Sain aru, et nüüd tahan olla Jumala kaitse all, mis tähendas, et pean maha kriipsutama kõik, mida olin varem teinud, sellest igaveseks lahti ütlema ja alistuma uuele autoriteedile. Ja sisimas oli mul selle üle hea meel, sest mõistsin, et see “mäng on küünlaid väärt”.

Nii ma parandasin meelt, viskasin okultse kirjanduse minema ja hakkasin õppima uut elu – elu koos Jumalaga, mis osutus palju värvikamaks. Esimesel aastal pärast meeleparandust oli mu tavapärane seisund õnn, rõõm sai minu kaaslaseks ja shalom mu südamel näis olevat kui “vaikimisi” režiim.

Püüdsin osaleda kõigis koguduse tegevustes, läbisin usu põhitõed ja piiblikolledži, Pühakirja uurimisest ja palvest said mu lemmiktegevused …

– Ja siiski, saabus raske eluperiood?

Kui õpingud lõppesid, astusin siseministeeriumi ohvitseride ridadesse, kus tööpäev ei piirdunud päevaga ja vabad nädalavahetused olid harvad … Sellise graafiku tõttu ei saanud ma enam isegi osaleda üldistel jumalateenistustel ning Pühakirja uurimine ja palvetamine viidi miinimumini. Tundsin iga päev, et shalom on tasapisi mu südamest lahkumas ja rõõmust oli saamas haruldane külaline. Minu lamp kustus järk-järgult ja mu hing muutus süngeks, melanhoolseks ja külmaks. Nii möödus poolteist aastat ja vaatamata sellele, et ma oma varasemate pahategude juurde tagasi ei pöördunud, olin ikka nagu elav surnu. Õnnelikust elust Jumalaga jäid vaid armsad mälestused.

Olles läbinud kohustusliku teenistusaja siseministeeriumis, otsustasin ühemõtteliselt ja pöördumatult töölt lahkuda, kuna sain aru, et selline tegevus põhjustab minu hingele lubamatut kahju. Pärast töölt lahkumist kolisin tagasi Vinnitsasse, kus sain osa Jumala mishpast, kus shalom naasis minu juurde, õnn sõbrunes minuga uuesti aga rõõm jätab lihtsalt harva maha … Nüüd lõpuks näen, kui imeliselt Jumal on pannud asjad mu elus korda ja kuidas kõik on lõpuks paika loksunud.

— Mis on sinu arvates kõige olulisem, mida Jumal sinus on muutnud?

Vaadates läbi ajaprisma, näen, kuidas Issand muudab järk-järgult minu iseloomu, kuidas Ta muudab minu mõtlemist. Ta muutis mind imekombel nartsissistlikust egoistist Jumalat armastavaks altruistiks.

— Mida hindate koguduses ja Jumalas kõige rohkem?

Jumalas hindan ma Tema mõistmist, kaastunnet, pikka meelt, andestust, Tema delikaatsust minu iseloomuga töötamisel, Tema tähelepanelikkust minu vajaduste suhtes… Hindan lisaks kõigele eelnevale ka Tema tingimusteta armastust minu vastu. Koguduses hindan ma selle maksimaalset lähedust piibellikele standarditele, normidele, prioriteetidele…

– Kui saaksid kohtuda endaga enne seda kui Jumala juurde jõudsid, siis mida sa talle (see tähendab iseendale) ütleksid?

Alustaksin vestlust sellest, kuidas Jumal mind näeb: “Armas Siioni poeg…”

See oleks väga pikk ahelloogilistel argumentidel põhinev vestlus, milles veenaksin end minema mööda Tõe okkalist teed … Olen enam kui kindel, et kuulaksin ennast ja valiksin lühema õige tee.

Lõpetuseks lisaksin, et jõudes maise teekonna lõppu koos Jumalaga algab Taevas igavikuline kirjeldamatu õndsus…

— Sinu tulevik Jumalaga – kuidas sa seda näed?

Tulevikus tahaksin väga jätkata muutumist paremuse poole, olla mitte ainult kasulik koguduseliige, vaid olla tõhus “võitlusüksus”, et saavutada nii kogudusele kui ka igale usklikule seatud põhieesmärgid.

Intervjueerija – Alex Fishman

Allikas: https://ieshua.org/istorii-zhizni-misha-chervinko-magiya-ustupaet-pered-siloj-boga.htm