Mittemakstud kümnise surnud ring ja kuidas sellest väljuda

Ml 3:8-9 Kas võib inimene röövida Jumalat? Aga teie röövite mind. Te küsite: „Mida me oleme sinult röövinud?” „Kümnist ja annetusi. Te olete neetud, sest te röövite mind…

Olen kuulnud korduvaid vabandusi, et ei saa maksta kümnist, kuna on raske. Saan seda teha vaid osaliselt jne, olen sattunud sellisesse olukorda selle ja teise pärast. Kui läheb paremaks, siis maksan. Vähesed aga täidavad täielikult oma lubadused. 

Reeglina aga usklikud on sattunud raskustesse seetõttu, et juba varemalt on jätnud kümnised ja annid toomata! Inimene selles olukorras jätab Jumala viimaseks, makstes teistele oma võlgu, lepib kokku pangaga jne. Jumalale antakse vaid lubadusi. Kui aga siis juhtub midagi tervisega või lähedastega, on esimene asi pöörduda kiriku poole eestpalveks. 

9 salmist on näha, et Jumal isiklikult neab igat kümnise ja annetuste mittemaksjat. Parem on uskuda Jumalat, sest õnnetus ei hüüa tulles!

Nälgi, aga tee Jumalaga asjad korda, et välja murda sellest needuse piiramisrõngast! Ja maksta tuleb täiskümnis ja tuua ka annetusi ristiusu levitamiseks. Tee plaan, et maksta kümnis tagantjärele nagu sa pangas toimid!

Neile skeptikutele, kes usuvad, et kümnis oli VT värk, on siin natuke mõtlemisainet. Sest ega UT Jumal muud muutnud kui ohverdamise, sest Jeesuse ohver toodi üks kord ja igaveseks!

Mt 23:23 Häda teile, kirjatundjad ja variserid, te silmakirjatsejad! Te annate kümnist mündist, tillist ja köömnest, aga ei hooli sellest, mis on Moosese seaduses kaalukam: õiglusest, halastusest ja ustavusest. Kümnist tuleb anda, aga neid teisi asju ei või tähtsusetuks pidada.

Jumal on esimene, usud sa seda või mitte!
Alistu Jumalale ja seisa vastu oma himudele ja rumalusele!

Jumal garanteerib, et siis su elu ja tervis muutuvad paremuse poole!

Agape,

Pastor Paul Armand