Mõista Õiget Kohut

Ma usun, et see tänane teema on äärmiselt vajalik, et sa mõistaksid õiget kohut Jumala Sõna alusel Pühas Vaimus ja, et sinu kohtutest oleks eelkõige kasu sinule ja teistele.

Alusta kohtumõistmist alati iseendast. Mõista kõik vale hukka oma elus, et sa võiksid olla õige Jumala ees, et Jumal ei mõistaks sinu üle kohut. See on äärmiselt tähtis, sest see on imeline arm, et Jeesus andis sulle loa Püha Vaimu ehk siis võimaluse mõista ise kohut oma elus. see on vapustav! Ükski ilmalik võim sulle seda luba ei anna, aga Jumal andis sulle. Kummardame veel korraks pead palves.

“Kallis Taevane Isa me täname Sind selle ime eest, et me oleme saanud kokku tulla Jeesuse Kristuse nimel ja me palume sult arusaamist, ilmutusi, et me mõistaksime, saaksime aru ja tegutseksime sinu sõna alusel selleks, mis puudutab õiget kohtumõistmist. Olgu kõik vale, mida me oleme selle teemal oma elus kuulnud viljatud. Olgu see tühjaks tehtud ja õitsegu ainult sinu sõna meie eludes, et me oleksime õiged ja julged ka viimasel kohtupäeval. Õnnista kõiki, kes seda jutlust kuulevad. Tervenda ja vabasta, õnnista ja aita. Me täname Sind Jeesuse Kristuse nimel. Halleluuja! Aamen!

Tänase teema aluseks ma võtsin.

Ärge tehke kohtuotsust näo järgi, vaid tehke õiglane otsus!” Joh. 7:24.

Jeesus Kristus kutsub sind üles mõistma õiget kohut. Ma olen kuulnud neid müüte, mis ringlevad kristlikus maailmas, et ärge mõistke kohut mitte mingil juhul, sest muidu mõistetakse kohut teie üle. Teate minul on heameel kui minu üle mõistetakse õiget kohut. Teate, ma soovin seda! Mida ma selle all mõtlen? Kui ma näiteks teen midagi valesti, siis mul on heameel kui keegi tuleb ja ütleb: „Pastor sa teed midagi valesti!“ ma ei hakka seda inimest taga kiusama, vaid ma tänan Jumalat ja teda, et ta pööras mu tähelepanu õigetele asjadele. Kas sina ei tahaks seda? Kui sa oled kogu oma elu midagi valesti teinud ja keegi tuleb ning ütleb sulle: „Vaata, sa oled kogu oma elu midagi valesti teinud!“ kui  sa oleksid jätkanud vale tegemist, siis sa oleksid võinud hukkuda. Olgu see toitumine, vale käitumine. Mis see iganes ka ei oleks? Jumal  tulu meie ellu, avas meie silmad ja pööras meie tähelepanu millelegi millele meie ei pööranud tähelepanu ja ütles: „Tead, armas vend –õde, sa olid teel põrgusse! Sa oled patune! Patu palk on surm!“ aga ta ütles samuti, et sul on võimalus tänu Jeesuse Kristuse pühale valatud verele muuta midagi oma elus.

Ärge mõistke kohut, et teie üle ei mõistetaks kohut, (Mt 7:1)

See on nüüd see kirjakoht, mida kristlased kasutavad väga tihti selleks, et panna kinni sinu suu. See on väga huvitav. Tahad sa või ei taha sinu üle mõistetakse niigi kohut, sest Jeesus Kristus on määratud elavate ja surnute kohtunikuks. Ühel hetkel saabub suur kohtupäev, kus me peame kõik seisma Jumala ette need, kes on õiged tänu Jeesuse Kristuse verele ja Pühale Vaimule nende üle ei mõisteta kohut sest and on iseenda üle mõistnud kohut. Ma soovin, et sa näeksid seda pilti täna täiuslikumalt. See on äärmiselt tähtis. Tegelikult 7 peatükk on  järg 5ndale. 5ndas peatükis kirjeldatakse üht juhust, et kui vennal on sinuga tüli või sa oled teinud midagi valesti, siis niikaua kui sa oled teel tee see asi korda, et vend ei annaks sind kohtusse ja kohtust kohtusulase kätte, arvatavasti Jumal hoiatab meid kristlasi vale kohtumõistmise eest. Näiteks mul on vennaga mingi asi ajada ja ma ei tunnista end süüdi kuigi olen süüdi, vaid hakkan venda süüdistama selles, et ta mulle raha laenas ja nüüd ta nõuab mult raha. Ma ütlen: „Miks sa mulle üldse raha andsid! Kui sa poleks mulle raha andnud poleks ma sulle võlgu!“ Mõistate! Ma hakkan teda süüdistama ja vend on pettunud. Ma hakkan temast halba rääkima, end õigustama. Seda mõtles Jeesus kristus kui ta ütles, et ära mõista kohut, et sinu üle kohut ei mõistetaks. Ära mõista valet kohut. Mõista õiget kohut, see on äärmiselt tähtis.

Mina usun, et on üldse kolm kohtuprotsessi, kohtu mõistmise kohta ja aeg.

Esimene kohus toimub sinu ja minu elus. teine kohtumõistmine toimub siis kui Jeesus Kristus tuleb tagasi, et valitseda tuhat aastat, siis toimub kohtumõistmine nende üles, kes on mõõgaga tapetud. Nad mõistetakse õigeks, sest nad tapeti jumala sõna pärast . kolmas kohtumõistmine tuleb siis kui saatan vabastatakse ja Jumala tuli hävitab kõik, kes tulevad püha linna vastu ja siis tõusevad üles nii surnud kui elavad ja nende üle mõistetakse lõplikult kohut. Seda aega või päeva nimetatakse suureks kohtupäevaks. Sa võid sellest väga selgelt lugeda piiblist, aga vaatame siis, mis toimub praegu sinu ja minu elus.

Kes temasse usub, selle üle ei mõisteta kohut, ja kes ei usu, selle üle on kohus juba mõistetud, sest ta ei ole uskunud Jumala ainusündinud Poja nimesse. (Joh 3:18)

Varemalt Johannes väidab nii, et Jeesus Kristus tuli maailma, mitte maailma hukka mõistma vaid õigeks mõistma,. Mida see tähendab? Ta andis sulle ja mulle võimaluse mõista kohut meie endi üle. Kui sa usud Temasse ja teed usutegusid, siis piibel nimetab seda õigeks kohtumõistmiseks ja sinu üle kohut ei mõisteta ehk teisi sõnu sa mõistsid just enda üle ise kohut. See on vapustav! Fantastiline arm! Kujuta ette, et keegi saadi kätte varguselt Selveris ja nüüd see inimene pöördub tema kinnivõtjate poole ja ütleb: „Palun andke mulle andeks. Ma eksisin. Ma mitte kunagi enam nii ei tee!“ Aga kuna juhtum on juba fikseeritud turvakaameratega ja fakt on see, et sind saadi varastatud asjadega kätte, siis sa lähed igal juhul kohtusse. Ma ei tea, mis otsus seal vastu võetakse. Võimalik, et sind lastakse minema väikse trahviga, võimalik, et Jumal teeb mingi ime ja kohtunik ütleb, et sa oled vaba, aga igal juhul sa pead minema kohtumajja. See on üks väga vilets võimalus aga ta on olemas. Vaata, mida Jeesus Kristus pakub sinule? Ta ütleb: „Kui sina mõistad enda üle õiget kohut ja võtad vastu Jeesuse Kristuse, usud temasse, et ta on ainusündinud poeg ja sa palud oma patud andeks, siis minu õige ei pea minema kohtusse. Kujuta ette, et sa saad lahendada iga väär olukorra minemata kassa juurest eemale. Kui sa eksid… Aga kuidas sa tead, et sa eksid? Me rääkisime täna pühast vaimust. Püha Vaim ilmutab sulle Jumala sõna alusel, kas  sa tegid õigesti või valesti ja kui sa nägid, et sa tegid midagi valesti, mis ei ole kooskõlas pühakirjaga, siis sa palud 1.Joh 1:9 ( Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust.) alusel andeks. Tema ei tee sulle ette heiteid ja Jeesuse Kristuse veri peseb sind kogu patust ja sa ei pea minema kohtusse. Kujutage ette kui kõigi üleastumiste pärast, mis me oleme kristlastena teinud peaksime kohtusse minema, siis me tunneksime ainult ühte teed. Oled sa minuga? Ta ütleb: „Minu õige ei pea minema kohtusse!“ see kehtib ainult ühel juhul. See ei tööta automaatselt., automaatselt sa saad Püha Vaimu käest ilmutuse, et sa oled midagi valesti teinud.  Sa pead nüüd tunnistama need patud, seda mida sa  said ilmutuse läbi. Mida see tähendab? See tähendab, et sul peab olema osadus Püha Vaimuga. Sa pead seda tundma ja kui sa teda ei tunda, siis palu täna Jumalat, et sa võiksid õppida tundma täna Püha Vaimu, sest kui sa ei saa aru, siis sa ei mõista, et see, mis sulle ilmutati on Pühalt Vaimult ja sa ei oska tunnistada neid patte, mida sa oled teinud valesti, sest võimalik, et inimese loomuse kohaselt need ei olegi patud, mida püha Vaim sulle näitab, siis sa ei tunnista ja sa kannatad oma nende pattude pärast oma elus. see võib-olla puudus, mingi haigus, isoleeritus, mis iganes. Aga igal juhul ei ole see meeldiv. Sul peab olema osadus Püha Vaimuga. Jõudsime sinna paika, kus me saime teada, et sind on kutsutud üles Jeesuse Kristuse enda poolt mõistma õiget kohut  mitte silmnäo järele, vaid vaimus pühakirja alusel ning alustama peaksid sa alati endast. Ja siis kui sõnakuulelikkus saab täiuslikuks, siis sa hakkad ka teiste üle kohut mõistma. Nüüd me vaatame lühidalt mis tähendab valekohtumõistmine või kohtumõistmine lihas ja mis tähendab kohtumõistmine vaimus ehk õige kohtumõistmine. Sa pead lõpuks ka arusaama, et Jumal on andnud sulle imelise võimaluse ja selle eest sa peaksid Jumalat tänama kogu elu, et Jumal on kutsunud sind üles mõistma õiget kohut Pühas Vaimus inimese ja Jumala vahel. Iiobil seda võimalust ei olnud, sinul on see võimalus täna olemas. Teise asi, milleks sa oled üles kutsutud on mõistma õiget kohut inimeste vahel. Sul on antud need imelised võimalused mõista õiget kohut Jumala Sõna alusel Jumala ees ja et sa mõistaksid end õigeks vendade ja õdede ees kui sa oled teinud midagi valesti. See on vapustav  imeline võimalus.  Isegi kui maailma mõistab kohut ja kohtusüsteem on Jumalalt, siis sa võid karistuse ära kanda, aga vaevalt, et su iseloom või harjumused muutuvad.

Kuula mind tähelepanelikult! Püha Vaimu kaudu ilmutatud Jumala sõna omab väge ja kui sa oled eksinud, siis ära lange koomasse ega kaota pead, vaid palu andeks sest ilmutatud sõna omab väge mis muudab sinu iseloomu, tervendab, vabastab sind ja aitab sul hoopis teistmoodi suhtuda nii Jumalasse kui õdedesse vendadesse ja teistesse inimestesse. Halleluuja! See on äärmiselt tähtis.

Maailma karistus, või kohtumõistmine ei muuda sinu iseloomu, aga kui sa ise mõistad enda üle kohut Jumala Sõna alusel oma vale mõtlemise, käitumise, siis Jumala sõna, mis on täis tema imelist ja loovat väge muudab sind. Halleluuja! See ongi suur vahe maailmaliku ja jumaliku kohtusüsteemi vahel. Jumal tahab, et sa oleksid kõrgetasemeline professionaal ka selles.

Vale kohtumõistmine emotsioonide ehk silm-näo järele

Ärge halvustage üksteist, vennad! Kui keegi halvustab või arvustab oma venda, siis ta halvustab ja arvustab Seadust. Kui sa aga Seadust arvustad, siis sa ei ole Seaduse täitja, vaid kohtunik. (Jaakobuse 4:11)

Üks teine tõlge ütleb: „Ära räägi venna vastu!“ Mina ütlen: „Räägi venna poolt!“ Ära räägi vennast halba, vaid räägi vennale tõtt. Kui sa ei räägi vennale tõtt, siis sinust saab kohtunik (vt. Jak 4:11b) On ainult üks õiglane kohtunik see on Jeesus Kristus meie Päästja. Ära võta ära Tema positsiooni., see ei õnnestu!. Kui sa räägid valet, siis sinust saab kohtunik toorat on võimatu hukkamõista. Kui sa räägid tõtt, siis sa mõistad kohut, aga sa ei ole kohtunik. Sa oled kohtuniku teener. Sa lihtsalt annad edasi jumala otsuse. Ära räägi oma vennast halba. Me hiljem vaatame seda natuke laiemalt, et sa saaksid aru, mis tähendab rääkida tõtt ja mis tähendab rääkida halba.

Ära räägi lihameeles s.t. ära mõista kohut valemotiiviga

Seepärast et lihalik mõtteviis on vaen Jumala vastu, sest ta ei alistu Jumala Seadusele ega suudagi seda. (Ro 8:7)

Selleks, et rääkida vennale Jumala Sõna peab su motiiv olema vaimulik, mitte lihalik. Reeglina räägitakse Jumala Sõna alusel ka vennaga, aga motiiv on vale. Sa ei otsi venna, vadi oma kasu. Sa räägid võibolla õigeid asju, aga vale motiiviga ja vales vaimus. Sa soovid teda parastada, häbistada, risti lüüa. Sellisel viisil –lihameeles valemotiiviga sa ei tohiks rääkida ka õigeid asju. Tee need asjad endale selgeks ja palu Jumalalt juhtimist. Sa räägid õigeid asju, aga lihas. See on halb, paha, kohtumõistmine silmnäo järele. Ole väga tähelepanelik. Ma soovin, et see saab sinu vaimu täna sisse. Miks ma seda räägin. Nt. kui sa lähed õige motiiviga ja sa tead, et su vend teeb midagi valesti. Tead, mida nad sulle siis ütlevad? „Ära mõista kohut! Palveta ainult!“ Aamen! Vahel peabki just nii tegutsema, aga kui tegu on jumalateenijaga, siis jumalateenija on lausa kohustatud tõtt rääkima. Aga peameeles, et nad alati süüdistavad sind ja ütlevad: „Ära mõista kohut!“ Vasta: „Ei, ma ei mõista kohut! Ma räägin tõtt! Jeesus Kristus  rääkis tõtt, sest Ta ei soovinud, et inimesed hukkuks.  Tal oli õige motiiv. Ta käis Vaimus. Ta rääkis sõnu Pühas Vaimus. Ta armastas inimesi. Kas sa soovid, et arst vahest räägiks sinuga tõtt. Mina soovin. Kas sa soovid, et su tööandja räägiks sulle tõtt su palganumbritest?  Soovid sa, et keegi räägiks sulle tõtt? Või oled nõus sellega, et teed terve kuu aega tööd ja nad maksavad sulle niipalju kui heaks arvavad?  Mina ei taha seda! Aga miks sa ei taha, et Jumal sulle siis tõtt räägiks? Ära ütle Jumalale: „Ah, ära mõista mu üle kohut! Ära sega mind!“ aga siis kui sa vähki haigestud, siis sa hüüad: „Jumal, mis on juhtunud?“ Aga sa ju ise ütlesid, et  Jumal, ära minu üle kohut mõista.  Jumal vastab: „MA ei mõistnud su üle kohut. Ma lasin asjadel minna nii nagu sa tahtsid!“ Mis nüüd siis saab? Keegi ei tea, mis saab. Alati lase Jumala Sõna sisse. Pole tähtis, kes selle sinuni toob. Tähtis on see, et sa saad selle sõna kätte ja mõistad enda üle kohut, sest sellisel juhul sa saad ennast õigeks mõista ja siis on tõesti nii, et Minu õige kohtusse ei lähe. Ära kunagi ole uhke, üleolev ja ära maksa kätte Jumala Sõnaga. Ole alati aus ja las ka teised näevad sinu motiivi. Las nad näevad sinu armastust, pääseteed. Selline ei ole õige kohtumõistmine.

See, mida ma nüüd räägin võib olla sulle suureks uudiseks. Võimalik, et paljud peavad pärast seda meelt parandama, sest kui teid on hirmutatud sellega kui te olete rääkinud tõtt oma õdedele vendadele ja teile on öeldud: „Ära mõista kohut!“ Teisisõnu: „Pane suu kinni!“ siis sa oled hakanud kartma ja sa ei räägi enam õdedele vendadele kui nad eksivad, sest sa ei otsi konflikte. Sa ei taha neid, nad on ebameeldivad ja sa oled saanud selliseks vaikseks ja ükskõikseks kristlaseks. See on äärmiselt vajalik, et sa saaksid aru kuidas õigesti Jumala ees käituda

Kui keegi teeb pattu sellega, et ta kuuleb avalikku needmist ja on tunnistajaks, olles seda ise näinud või muidu saanud teada, aga ei teata sellest, siis ta kannab oma patusüüd; (3.Mo 5:1)

Oo, mu Jumal aita meid kõiki. Kui sa näiteks kuuled, et vend või õde hoorab, tarvitab alkoholi, varastab, peksab oma naist ja lapsi, räägib kedagi taga, tegeleb okultsete asjadega või millega iganes, mida piibel nimetab patuks ja sa ei ütle seda kõigepealt talle, kogudusele, siis sa oled patune ning saatan mängides kavalalt oma mänge öeldes: „Ära mõista kohut, siis sinu üle ei mõisteta kohut!“ Paneb su suu kinni ja sa ei räägi ei nendele, kes pattu teevad ega kogudusele kui sa nägid kedagi pattu tegemas, siis sa oled nendega ühesugune patune. „Aga Jumal, ma ainult nägin! Ma isegi ei puutunud nende külge! See onju nende elu, mis mul sellest on!“ Jumal ütleb: „Kui su silmad nägid ja kõrvad kuulsid ja sa ei teata kogudusele, siis sa oled patune!“

Kui keegi teeb pattu sellega, et ta nägi, kuulis ja ei öelnud, siis see on vale kohtumõistmine. Mõistad sa? Kui palju kordi meie oleme näinud ja oleme vaikinud. Või kui palju me oleme rääkinud ja rääkinud ning lõpuks on meil suu kinni pandud ja me enam ei räägi. Vaadake kui lihtsalt me võime elada patus tegemata ise n.ö. pattu, aga tegelikult me oleme patused.

Kallis Taevane Isa anna meile andeks, et saatan on valesüüdistustega meie suu kinni pannud. Anna meile andeks Isa, pese meid kalli Jeesuse Kristuse püha verega ja vabasta meie huuled, silmad nägema, kõrvad kuulma, et me alati räägiksime tõtt, õige motiiviga Jumala Sõna alusel saades ise aru sellest, et me teeme inimestele head ja mitte halba. Jeesuse nimel me täname sind!

Ära lase saatanal kunagi oma suud kinni panna. Räägi alati tõtt! Ära tee patuga kompromisse! Mine julgelt edasi, sest muidu sa teed end nende pattude osaliseks. Seda veel vaja! Mõistate! Ise ei hoora, aga oled hoor. Imelik eks ole? On seda jama vaja või? Ei ole vaja.

Anna igale inimesele võimalus end õigustada see tähendab õige mõte, aga vale teostus on ka ebaõige kohtumõistmine.

Aga kui su vend peaks patustama, siis mine, noomi teda nelja silma all! Kui ta sind kuulab, siis oled sa oma venna tagasi võitnud. Kui ta sind aga ei kuula, siis võta enesega veel üks või kaks, sest kahe või kolme tunnistaja suu läbi on kindel iga asi. Aga kui ta on neile sõnakuulmatu, siis ütle kogudusele( räägi avalikult)! (Mt 18:15-17)

Huvitav kui nüüd kohut ei tohi mõista, miks siis seda kõike peab tegema? Sellepärast, et Jumal armastab sind, soovib sind kasutada, sest sa tegelikult ju ei mõista kohut. Sa annad talle abikäe. Sa lihtsalt tunnistad patu tema elus patuks  ja õiguse õiguseks.

Vaadake, Jumal on väga delikaatne, kas pole? Ta ütleb, et mine kõigepealt ja ütle sellele vennale või õele ise rahulikult nelja silma all. Ütle talle, et see, mida sa teed, kuidas sa elad, suhtud kogudusse ja Jumala Sõnasse on vale, ebaõige. Kui sa nii jätkad, siis sa ise tood needuse oma ellu ja sa langed Jumala viha kätte ja see on halb, paha keegi ei ole sellest kunagi kasu saanud. Siis ta vastab sulle: „Ära mõista minu üle kohut, sest see, kes teise üle kohut mõistab selle enda üle mõistetakse kohut!“ Siis võta kaasa vend või õde ja minge rääkige talle. Kui ta ikka jätkab samas vaimus, siis tule ütle kogudusele selleks, et mitte ise saada nende pattude osaliseks. See on nüüd õige mõte ja teostus.

Üks teine tõlge ütleb selle kirjakoha järgmiselt ja ma tahan, et te jätaksite selle endale meelde, sest see on äärmiselt tähtis: „Kui vend teeb pattu sinu vastu“ Millal on siis minu vastu ja millal teiste vastu? Millal iganes keegi teeb midagi teiste vastu valesti teeb ta seda sinu vastu valesti. Me oleme üks ihu ja me oleme kõik verevennad ja Jeesus Kristus on koguduse pea. See ei ole võibolla nii populaarne teema, aga see on äärmiselt vajalik sinu ja minu jaoks, sest kui sa õpid õigesti kohut mõistma enda ja teiste üle, siis su käitumine muutub Jumala eesmeelepäraseks ja siis hakkab Jumala õnnistuste vihm sadama sinu ellu. Ma usun, et me kõik vajame õnnistuste hilist vihma, kas pole nii? Meil kõigil on vaja Jumala puudutust, finantsilist ime, tervenemist, lähedaste kaugete pääsemist. Ühesõnaga meil on vaja tõelist ärkamist aga Jumal peab enne oma projekti läbi viima sinu ja minu elus. see on veel tähtsam. Ärkamine tuleb niikuinii aga peaasi, et me oleme selles osalised, mitte pealtvaatajad.

Lähme nüüd õige kohtumõistmise juurde.

Õige kohtumõistmine toimub vaimus. Jeesus ütles, et Ta andis kohtu sinu kätte.

Kuid ma ütlen teile tõtt: teile on parem, et ma lahkun, sest kui ma ei lahkuks, ei tuleks Lohutaja teie juurde, aga kui ma ära lähen, siis ma saadan tema teie juurde. Ja kui ta tuleb, siis ta toob maailmale selguse patu kohta ja õiguse kohta ja kohtu kohta: (Joh 16:7-8)

Jeesus ütles, et meil on kasu sellest, et Püha Vaim tuli. Miks? Eelkõige selleks, et saaksime õiget kohut mõista. Tänu Jumalale Püha Vaimu eest! Ta toob sulle selguse õiguse ja patu kohta. Milleks? Kas selleks, et elaksid ükskõikselt, vaikiksid, ei mõistaks kohut? Ei! Selleks, et sa mõistaksid õiget kohut. Alusta alati iseendast.  Jeesus ütles: „Ära ürita tõmmata pindu venna silmast, tõmba enda silmast palk!“ Milleks? Selleks, et mõista kohut enda üle. Kui sa näed, et midagi on valesti sinu elus, siis palu kohe andeks. Kui sa nt näed, et midagi on valesti venna elus, siis ära jookse kohe toast välja. Ütle: „Jumal, võib-olla on see sama asi valesti ka minu elus?“  Võimalik, et globaalselt ei ole aga variatsioonid võivad olla, siis palu andeks: „Jumal, enne kui ma venna juurde lähen anna mulle andeks, et ma olen ise samasugune olnud või, et varjutus sellest on jäänud minu ellu! Jumal, et kui ma lähen ja ütlen vennale, siis ma tõesti armastan venda. Ma tõesti ei taha, et ta hukkuks. Jumal, anna enne mulle andeks, et ma läheksin puhtama tema juurde, et ta võtaks mind vastu, et ta saaks aru jne. “ Kõigepealt palk enda silmast välja ja siis lähed otsima pindusid, sest pindu venna silmas on palju raskem näha kui palki enda silmas. Jumal on kõik asjad lihtsaks teinud. Oled sa minuga?

Aga kui tema, Tõe Vaim, tuleb, juhib ta teid kogu tõesse, sest tema ei räägi iseenesest, vaid ta räägib, mida kuuleb, ja ta kuulutab teile tulevasi asju. (Joh 16:13)

Me vaatasime valet kohtumõistmist. Ära räägi midagi iseendast, lihast. Räägi kõike Pühast Vaimust.

Kuisa ei räägi tõtt, siis saad sa ise patuseks. Oo, mu Jumal, aita meid kõiki elada vaimus, et me ei oleks patused ja, et me ei kardaks inimestele öelda patust tõtt. Alati räägi ära kunagi vaiki aga olgu su motiiv õige ja igaks juhuks palveta enne kui sa lähed rääkima.

Räägi armastuse läbi või armastusega.

Selle korralduse eesmärk on armastus puhtast südamest ja heast südametunnistusest ja siirast usust. (1. Tim 1:5)

Kevad on saabumas kiitus Jumalale! Ma loodan, et sinu elus ja vaimus saabub ka kevad. Ma usun lihtsalt sellesse.  Paulus jagas korraldusi ja kogudusele ei meeldinud see. Pastor kogu aeg räägib: „Tee seda ja seda ära tee!“ Kogudused ei olnud rahul. Ütlesid: „Mida ta kogu aeg käsutab siin?“ Teate, ma ütlen teile ausalt, et niikaua kui minu elu oli distsipliini all ei olnud minu elus pattu. Ma mäletan, et kuni 13nda eluaastani käisin ma spordiinternaatkoolis. Seal olid enamuses meeskasvatajad. Muidugi oleks tahtnud ema armastust rohkem jne. Miks? Sest ema saab ju vahest ümber sõrme keerata, aga meeskasvatajat peaaegu mitte kunagi. Meie grupis oli ainult üks õpilane, kes tegi suitsu, siis kui ta  vahele jäi, siis kasvataja tuli ja vahel andis vastu vahtimist seejärel pandi ta teiste ette seisma ja öeldi: „See on Koni-Juss, suitsumees!“ Mul oli ausalt häbi. Teisest küljest oli mul heameel, et ma ise ei suitseta. Niikaua kui ma olin distsipliini all ehkki see mulle eriti ei meeldinud. Mulle ei meeldinud, et kasvatajad on mehed, et seal selline kord valitseb ja kui ma hiljem sealt koolist ära läksin otsustades minna parematele jahimaadele jne.  pärast seda olid nii sigaretid, alkohol jms. Minu elus. ma usun, et täpselt nii on juhtunud sinuga.

Paulus ütles nüüd kogudustele, mida on vaja teha Pühas Vaimus, et patt ei tungiks tuppa. Nad hakkasid hädaldama: „Mispärast sa Paulus meid kogu aeg käsutad! Me tahame vabad olla! Jumal räägib meiega ka ei ole siin vaja meile kogu aeg neid asju ülekorrata!“  Paulus vastab neile, et see on äärmiselt vajalik, sest saage aru, ma ei räägi sellepärast, et te ei tohi, ei tohi, ei tohi.

Saa aru, miks me kogu aeg ütleme: „Õed ja vennad palvetage! lugege piiblit! Tunnistage! Rääkige tõe sõna! Seda tehke, teist ärge tehke!“ Me ei tee seda sellepärast, et käsutada, et teie üle valitseda, et liigselt kontrollida, vaid me teame, mis on selle tagajärjeks kui me ohjad lõdvemaks laseme. Mõistate millest ma räägin?

Esiteks meie koguduse juhid saame süüdlasteks teiega teie pattudes. Miks? Kuna me lasime ohjad lõdvaks. Kui ohjad on lõdvad, siis hobune läheb sinna kus ta tahab. Keegi ütles: „Teate, miks Eestimaa teed on sellised s-kujulised?“ Sest kui peremees tuli kõrtsist, siis ta oli nii täis, et ei jõudnud neid ohje hoida ja hobune käis kus ta tahtis, aga koju ta jõudis.

Kõige lühem tee kahe punkti vahel on minu arust sirge. Kas pole? Meil siin Eestis ei ole suuri mägesid, et peaks ehitama ümberringi. Ära siis lase Püha Vaimu ohje oma elus lõdvaks. Parem olgu distsipliin ja siis on ka jumalik kord võimalik. Niikui lõdvaks lased nii on Arrivederci, head aega, näkemiin..

Teiste kasu olgu sinu juhtmõtteks kui sa räägid neile Jumala Sõna

3 Mo 19:17 Ära vihka südames oma venda! Noomi julgesti oma ligimest, et sina ei peaks tema pärast pattu kandma!

Iga kord kui sa näed, et su vend või õde teeb pattu ja sa mõtled: „Oh, mis ma räägin. Ma palvetan küll Jumal aitab!“ jah Jumal ütleb ka 1. Johannese kirjas, et kui sa näed oma venda pattu tegemas, siis palu ta eest. Mida  see tähendab, miks Jumal nii ütles? Sest võimalik, et samasugune patt on ka sinu elus. aga siin ta räägib juba küpsetele kristlastele. Kui sina ei räägi tõtt ja sa näed pattu oma venna või õe elus see tähendab, et sa vihkad teda ja kes oma venda vihkab see on oma venna tapja. Kõik kes te olete vihastanud sellepärast, et ma olen teile tõtt rääkinud te ei ole arusaanud Jumalast. Mina olen teile rääkinud sellepärast, et ma armastan teid, aga teie olete arvanud, et ma vihkan teid. Te peate meelt parandama pöörasuse vaimust, sest Jumal andis mulle käsu rääkida teile tõtt ja minu tõe rääkimise eesmärk ei ole teie liigne kontrollimine, vaid see on armastus puhtast südamest ja ma tean, mis teid ootab kui te ei lõpeta patu tegemist. Nii, et paranda meelt, et sa oled mind sellepärast vihkama hakanud.

Seoses sellega kui palju sa ise saad sõnakuulelikuks Jumala sõnale hakkab suurenema sinu elus võimaluste arv, et rääkida pühadele tõtt. Teisisõnu see tähendab seda, et Jumal avab su silmad ja sa hakkad nägema pattu oma kaaskristlaste eludes. Alguses sa ei näinud midagi. Oi, kuidas ma seal koguduses käisin? Pastor elas patus! See oli suletud sinu eest, sest sa olid ise imik alles. Imik ei saa aru, et vanemad pattu teevad, aga kui ta kasvab, siis ta silmad avatakse. Kuidas ma enne ei teadnud seda? Pole tähtis. Nüüd tead, nüüd räägi tõtt. Miks? Sest sina ei tee seda pattu enam.

ja oleme valmis nuhtlema iga sõnakuulmatust, kui teie sõnakuulelikkus on saanud täielikuks. (2. Kor 10:6)

Ära kiirusta! Ära liigselt ärritu! Ära pahanda! Reeglina on nii, et kristlased kelle elus on samad patud, millest nad teist tahavad sundida meelt parandama, siis reeglina toimub selline üle ärritumine, sest su alateadvus teab, et su enda elus on ka ja siis sa vihaselt ning liiga agressiivselt püüad öelda: „Vend Jeesuse nimel! Kas sa tead, et Jumal teab, aga teised veel keegi ei tea. Kui sa tahad, siis ma mitte kellelegi ei ütle!“ see on manipulatsioon.

Kuulsin hiljuti üht lugu, kuidas ühes koguduses keegi ülistajatest elas hooraelu ja õde tuli koguduse saali ette ja ütles välja, et vend hoorab. See vend heideti kogudusest välja. Saage aru, küsimus on selles, et Jeesus Kristus ütles: „Kui sina vaatad kogemata juhuslikult himustades naabrinaise peale. Üks uitmõte tuli. Siis sa oled ka pattu teinud.“  Püha apostel Paulus ütleb mida: „Enne kui sinu sõnakuulelikkus on saanud täiuslikuks, alles siis sa lähed nuhtlema. Mida see õde oleks pidanud tegema? Mina arvan, et ta oleks kõige pealt pidanud minema pastori juurde ja ütlema: „Ma tean. Mul on faktid 100% Ma olin ise seal.“  Pastor on vaimulik. Ta on kogenum. Ta teab, kuidas seda asja paremini lahendada. Me peame usaldama vaimulikke. Aga kui pastor ka ei reageeri, siis vaata enda elu üle ja siis mine koguduse ette ja ütle: „Teate, ma tean. Ma olin seal!“ Aga kui sa seal ei olnud, siis ole ettevaatlik, sest sul peavad olema kindlad faktid. Miks ma seda räägin? Ma räägin seda sellepärast, et Jumal kutsub sind mõistma õiget kohut mitte silmnäo järele. Jumal soovib pühitseda muuta sinu elu, sind üles tõsta, rohkem kasutada, aga sa pead õppima selleks, et olla kogenum vilunum nendes asjades, sest vaadake kui sa näed, et keegi teeb pattu. Kui sa tead, et keegi liigselt kritiseerib, varastab, aga sa ei räägi seda, siis sa oled ise patune. Sa varem ei teadnudki seda? Nüüd sa tead. Ärgu saatan enam kunagi pangu su suud kinni. Räägi armastusega õige motiiviga soovides tegelikult sellega, mis sa talle ütled tõesti inimest aidata, sest tegelikult see ei ole ju lihtne. Sa ju tungid noana inimeste ellu. Ma soovin, et sa ise oleksid terav, sest nüri nuga teeb haiget seepärast apostel Paulus ütles, et vaata enne oma elu üle vt., et sinu elus ei oleks sama pattu pühitse ja puhasta end enne kui sa lähed kellegi rääkima. Isegi kui sa ütled oma ususeisukohad välja, aga sa ei ole püha ega puhas, siis Jumala kohus tuleb sinu üle seepärast ole alati ettevaatlik mida sa räägid Jumala Sõna alusel. See on äärmiselt tähtis. Lihtne on ju palvetada: „Isa, ma räägin neile, aga kas ma ise olen puhas?“ Miks? Sest Jumala kohus tuleb samuti sinu ellu, sest kui sa räägid, siis sa mõistad kohut eks ole ju? Sa mõistad vale hukka ja õige õigeks. Miks? Sest sulle saab su suu sõnade järele. Kui sa oled juhitud Pühast Vaimust, siis Püha Vaim juhib kõigepealt sind meeleparandusele, sest sa mõistad enda üle kohut. Sa mõistad kõik vale hukka enda elus, aga seda ainult tänu Jumalale, Pühale Vaimule, Tema liikumisele, abile. Ma soovin, et sa mõistaksid, et see on koostöö Jumalaga, pääsemine needusest, käsu ja needuse seadusest, sest sa võid olla küll uuesti sündinud, nimetada end kristlaseks, aga kui sa toimid käsu vastaselt kui sa saad ise kohtunikuks tähendab sa mõistad lihas kohut silmnäo järele see tähendab, et sa mõistad ebaõiget kohut, siis käsu seaduse needus tuleb sinu vastu seetõttu me kannatame, meil on puudus, oleme haiged, ei ole edasi minekut meie eludes. Ma usun, et Püha Vaim kutsub meid kõiki üles mõistma õiget kohut. Kõigepealt mõistma kohut enda üle, siis hakkama mõistma kohut teiste üle ja pea meeles see õige kohtu mõistmine on teistele õnnistuseks, sest sa mõistad teiste inimeste eludes patu hukka ja see patt ei saa tulla sinu üle, aga kui sa tõtt ei räägi, inimesi ei aita, kui sa ei ole motiveeritud armastusest, siis on see vale kohtumõistmine. Pea meeles taga kiusatakse sind igal juhul mõistad sa siis õiget või valet kohut. Sellega pead sa igal juhul arvestama, aga Jumala Vaimu eesmärk seisabki selles, et teha sind tugevaks Kristuses Jeesuses nii, et jätkame siis ja Jumal on sinuga, sest see kõik on evangeelium, sest tegelikult sa aitad ju inimesi kui sa mõistad õiget kohut.

Kallis Taevane Isa me täname Sind täna ilmutuste eest. Me täname sind arusaamise selguse eest nii nagu sa meile igale ühele andsid meie usumõõdu järele nagu sa andsid selle järele, kus me asume Kristuses Jeesuses praegu. Aita meil õigesti neist asjadest aru saada. Ära lase saatanal meid peatada, aga aita meil tõesti inimeste eest õigesti hoolt kanda, sest Püha Vaimu eesmärgiks on ju need kolm asja: selgus õiguse ja patu kohta ja selgus selle kohta, et selle maailma vürsti üle on juba kohus mõistetud. Aita meil käia samas vaimus elada samamoodi. Isa, kes ei tunne veel Jeesust Kristust, kes on kinni patuahelates, kes on haiged, kelle eludes on needus kingi neile täna vabadus las nad hüüavad sinu poole. Hüüa Jeesuse Kristuse poole palu andeks kõik patud, mis sa oled teinud mõtte, sõnaga või teoga. Kutsu Jeesus oma ellu, las Ta päästab su hinge. Järgi Jumalat ja las ma ütlen sulle Jumala imed ja tunnustähed järgivad sind Isand me veelkord täname sind selle koosoleku eest. Jätka õige ja vale kohtu selgitamist meie eludes, et see saaks meile lausa üksipulgi selgeks, et see võiks olla nagu korrutustabeli teadmine. Kui Sa lubad, siis järgmisel korral me räägiksime suurest kohtupäevast, et me mõistaksime, et äärmiselt tähtis on see, et kohus algaks Jumala kojast, et ta algaks sinust ja minust, et me mõistaksime kõigepealt patu hukka oma elus ja siis aitaksime teisi ning ei laseks ennast peatada, sest ainult sellisel juhul kui me käitume õigesti oleme me ohtlikud vaenlasele ja meelepärased Sinule. Me täname Sind, selle imelise koosoleku eest ja me anname kõik au Sinule, Isa ja täname Sind Jeesuse Kristuse nimel! Aamen!

AGAPE,

Paul Armand