Mööduv JA IGAVENE❗️

Täna on jumalateenistus. Ja nad võtavad vastu Jumala Sõna!
Jutlustajal on alati küsimus: mida kuulutada?
Jumal ütleb, mida rahvale kuulutada.
Ta teab, mida ma kuulma pean!

Tekst viitab kahele tõele:

1. Kõik inimesed on surelikud ja nende ilu kaob.
Inimene ei taha seda tõde kuulda. Ta kipub ennast üle hindama, kujutab endast palju ette ja mõtleb vähe oma Loojale.
Me ülistame sageli üksikisikute võimeid ja oskuseid.
Ta tuli püha ja ilusana välja oma Looja käest kui Jumala kuju ja sarnasus.
Kuid inimene tegi pattu, kaotas oma sarnasuse Jumalaga ning langes vaimsesse ja ihulikku surma.
Siin on ta nagu rohi, nagu põllulill.
Patu tõttu on meie tugevus muudetud nõrkuseks, teadmine rumaluseks ja au häbiks ja alanduseks.

2. Ainult Jumala Sõna püsib igavesti!
See on teine ​​tõde, mis on kinnitust leidnud.
Jumala Sõna püsib läbi aegade.
Kuigi see oli kirjutatud aegade täiuses, siis oli see juba Jumala Vaimus olemas.
Piiblis sisalduv armuga täidetud Jumala Ettehooldus oli Issandal mitte ajas, vaid igavikus.
See tõde ütleb meile
– Toetuge Jumala Sõnale.
– jätke kõrvale kogu inimlik hirm.
Sõna “Jumala Sõna” tuleks mõista Jeesuse Kristuse endana!
“Alguses oli Sõna ja Sõna oli Jumala juures ja Sõna oli Jumal.”
Johannese 1:1
Aamen.

Piiskop Sergei Karpenko
Ukraina piiblikirik