Moondunud kristlus

Jagage armastust

Maailmas on üldiselt aktsepteeritud mõtlemine, et evangeelium on kõige sobivam neile, kes on surivoodil, et muuta nende surm “helgemaks”. Justkui Jumal oleks surnute Jumal ja oleks huvitatud sellistest närustest ja pattu uppunud laipadest. Samal ajal kui noorus ja jõud sobivad suurepäraselt patustamiseks ja saatana jaoks. Kui me tuleme Jumala juurde pärast aastaid kestnud mõtisklusi, siis peab Ta kõvasti tööd tegema selleks, et aidata meil loobuda kõigist patustest harjumustest, mis meid nii tugevasti kinni hoiavad.

Reeglina pole inimesed eriti pühendunud. Mõned käivad kirikus või külastavad aeg-ajalt palvemaja selleks, et kuulata preestrit või jutlustajat. Ülejäänud osas jätkab inimene patustamist, kõndides põlvini maa sees, justkui kristlus oleks saatanast endast. Noored kardavad sellist kristlust ja püüavad sellest võimalikult kaugele eemalduda.

Kristlus noortele

Mida ütleb apostel kristluse kohta? “Võtke mind eeskujuks, nagu mina võtan Kristuse!” 1 Kor. 11: 1. Siin saame endale eesmärgi seada ja selle poole püüelda. See sobib noortele. Mingile konkreetsele patule lõpu tegemiseks pole sugugi vaja kogu elu kannatada ja piinelda. Lõigake see kiire käeliigutusega ära, sest Teil on veel muid asju, mida vaja ära lõigata. See on hiilguse tee, mida kõik risti vaenlased vihkavad. Siit saame jõudu, siin tunnevad noored end hästi ja nad arenevad. Siin saame seada endale kõrgeid eesmärke nii selleks kui ka tulevaseks eluks.

Kristuse rist on abiks ja Tema koorem on kerge. Kristlus on turvaline, jagamatu ja tõeline elu. Kui soovite leida usaldusväärseid inimesi, siis otsige neid ristiteelt. Ristist rääkimine pole veel rist, vaid lihtsalt lobisemine. Me leiame risti, kui elame, alandame end, vihkame pattu ja teadlikult lükkame oma elust patu välja. Elu peaks olema meile õpetuseks ja õpetus peaks olema meile eluks.

Me võime näha suuri andekaid inimesi, kes teevad näiteks kunsti, aga kelle käitumine on ebamoraalne. Samuti võime näha kõnekaid jutlustajaid, kes ei tea, mis on Kristuse rist. Armuanded ei ole elu ise, need on ainult annid, mida saab kasutada selles füüsilises või vaimses elus. Kui soovite tulevikku ja lootust, siis järgige Kristust ja ärge jääge sel või teisel teenistusel mugavalt istudes magama. Ärge arvake, et sellised kristlikud teenistused on kristlus. Ainult kuulekus usule on tõeline ja püsiv väärtus. Kõik muu on ebaoluline.

Olge valguseks ümbritsevatele

Tahan manitseda kõiki, kes käivad Kristuse teed – jutlustama õigel ja ebasobival ajal, et inimesed näeksid kogu seda tühja juttu jumalikest asjadest. Olge valguseks oma maapealse elu jooksul, paljastades selle hullumeelsuse, mis ilmub valguse ingli kujul. Jeesus võitles kogu oma elu inimestega, kes oma tegudega moonutasid Jumala tõdesid.

Kasutage oma aega ja veenge inimesi. Mitte selleks, et saada kellekski ja mitte selleks, et teistest saaks keegi, vaid Jumala ja Kiriku pärast. Olgu teiste päästmine sel päeval meie tasu ja kroon.

Elu on inimeste jaoks valgus. (Johannese 1: 4) Vaatamata suurele hulgale teooriatele ei saa keegi rohkem valgust kui  see valgus, milles ta elas. Inimene ei saa piiblikoolis jüngritele valgust anda, ta võib anda teadmisi, mis teevad üleolevaks. Jeesus õpetas oma jüngreid elukoolis, päeval ja öösel, maal ja vees. See oli nende jaoks tõeline piiblikool. Seda, mida inimene saab oma inimloomuse kaudu mõistust kasutades Pühakirjast õppida, tajub tema aju täpselt selliste ainetena nagu koolis olid: ajalugu, geograafia, matemaatika ja võõrkeeled.

Jumala kirik vajab mehi ja naisi, kes on täis “eluvalgust”.

© autoriõigus Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag | brunstad.org
Katkend 1924. aastal ajakirjas “Varjatud aarded” avaldatud artiklist pealkirjaga “Elu on meeste valgus”

https://aktivnoyekhristianstvo.ru/aktivnoe-hristianstvo