Moshe tervise-eeskirjad

Jagage armastust

ÜKS Pühakirja inspiratsiooni “märke” oleks juhised, mille Moshe Rabbeinu (meie rabi Mooses) oma rahvale andis. Tänapäeval on kaasaegne teadus kinnitanud, et Moosese poolt meile antud juhised on meie tervisele head. Tänapäeva teadusel kulus aga peaaegu 3500 aastat selleks, et Moosesele järele jõuda!

“Olge pühad…”

Tahaksin ülaltoodud lõiku veidi täpsustada. 3. Moosese 11. peatükis ja 5. Moosese 14. peatükis saame juhised (tarot) selle kohta, milliseid loomi tohime süüa ja milliseid mitte. Kuid HaShem ei ütle kunagi: “Ma tahan, et te järgiksite neid käske, sest koššeri söömine on tervislik.” Selle asemel annab Jumal meile toitumisseaduste järgimiseks teistsuguse põhjuse, mis on kirjas 3. Moosese 11:44-45, samas peatükis, mis käsitleb toitumisseadusi: “Sest Mina olen Issand, teie Jumal. Pühitsege siis endid ja olge pühad, sest Mina olen püha! Ja ärge roojastage oma hingi mitte ühegi roomaja pärast, kes maa peal roomab, sest Mina olen Issand, kes tõi teid ära Egiptusemaalt, et olla  teile Jumalaks. Olge siis pühad, sest Mina olen püha!” Peamine põhjus toitumisseaduste järgimiseks on kadosh, mida tavaliselt tõlgitakse “püha”. Heebreakeelne sõna tähendab aga peamiselt “eraldatud”. Teisisõnu, meie elu usklikena peaks erinema mitteusklike elust.

Kõrvalhüvena on meil, kes järgime Pühakirjas meile antud juhiseid, tõepoolest palju tervisega seotud eeliseid. Kuid isegi kui oleks otsustatud, et sealiha on tervislik toit (mida kunagi ei juhtu!), peaksime siiski järgima Pühakirjas meile antud toitumisseadusi.

Muidugi ei “leiutanud” Moshe neid seadusi; teda inspireeris Jumala Ruakh (Vaim), kes inspireeris seda, mida Mooses kirja pani. Mooses andis meile juhiseid selle kohta, milliseid loomi võiks toiduks pidada. Ta käsitles ka üksikasjalikult erinevaid pesemisi, millest mõned olid rituaalsed ja teised tegelikuks füüsiliseks puhastamiseks. Ta andis meile juhiseid “karantiinide” kohta, et vältida erinevate nakkushaiguste levikut.

Vabastuseteoloogia on kaldunud “loobuma” nendest reeglitest ja määrustest kui “vabastusena” varasematest seadustest. Teisisõnu, “enne Kristust” kehtisid need reeglid, kuid tänapäeval võidakse need prügikasti visata, niivõrd ebaolulised on need nende jaoks, kes on “Kristuses”. Üks sellise moonutatud teoloogia tagajärg on see, et paljud kristlased kannatasid ja kannatavad jätkuvalt paljude kurnavate haiguste käes ja isegi surevad, sageli asjatult.

Tänapäeval on kaasaegne teadus hakanud hindama paljusid Moosese kirja pandud seadusi. Nad arvavad, et vanal mehel oli siiski õigus! Need on head ja kasulikud juhised! Paljud teadlased (ja isegi kristlased) kalduvad aga Moosese kirjutiste üleloomulikke aspekte kõrvale heitma. Mõned peavad tema kirjutisi lihtsalt heaks teaduseks! Lõppude lõpuks, isegi dr. Luukas (Ap 7:22) ütles meile, et “Moosesele õpetati kogu egiptlaste tarkust.” See on üsna lihtne, eks? Moshe kasvas üles Egiptuse ühiskonna privilegeeritud kõrgklassi liikmena ja tal olid parimad õpetajad, mida raha eest osta sai! Sellel juudil oli ka tõeliselt hea semiidi aju, mis suutis vastu võtta kõik õpetused, mis temale ette visati. Ta pidi selle lihtsalt raamatusse kirjutama ja ütlema, et sai need juhised Adonailt. Päris lihtne, eks? Samas mitte päris…

Kas teie läheksite nende arstide juurde?

“Papyrus Ebers” oli umbes 1332. aastal e.m.a Egiptuses kirjutatud meditsiiniline raamat.[1] See paljastab selle ajastu meditsiinialased teadmised. Chuck Missler jagab sellest Egiptuse juhtivast meditsiiniõpikust järgmise teabe:

“Kas sa kaotad oma juukseid? See juhtub sageli siis, kui meie lapsed saavad teismeliseks. Kuid iidsetel egiptlastel oli ravim selle vastu(mitte laste mahalaskmine): “Kui juuksed välja langevad, siis on üks abinõu kasutada kuue rasva segu, nimelt hobuse, jõehobu, krokodilli, kassi ja metskitse. Selle segu tugevdamiseks tuleks seda võida purustatud eesli hambaga, mis on meega segatud. [2] Ma ei tea, kuidas teil on, aga isegi kui see toimiks, eelistaksin ma pigem kiilaspäisust, kui selle segu pähe määrimist!

Võib-olla lähevad teie juuksed lihtsalt halliks. Noh, lahendus on tegelikult üsna lihtne. Selle loomuliku värvi taastamiseks lihtsalt “määrige juustesse musta vasika verd, mis on õlis keedetud või mao rasvas.”

Kas te saite pinnu? “Kasutage ussiverd ja eesli sõnnikut.” Jaa, muidugi. Just teie!”

Kas soovite hästi varustatud ravimikappi? Oluliste koostisosade hulka kuuluvad sisaliku veri, sea hambad, mädanenud liha, sea kõrvade niiskus, hanerasv, eesli kabjad, erinevatest allikatest pärit loomsed rasvad ning inimeste, eeslite, antiloopide, koerte, kasside ja isegi kärbeste väljaheited! See võib teile tunduda jamana, kuid see oli Vana-Egiptuse suure tsivilisatsiooni tipptasemel meditsiin. Ma kinnitan teile: Mooses ei kasutanud egiptlaste teadmisi Toora kirjutamisel.

Mooses kirjutas 2. Moosese 15:26: “Kui sa tõesti kuulad Issanda, oma Jumala häält ja teed, mis õige on Tema silmis, paned tähele Tema käske ja täidad kõiki Tema korraldusi, siis ma ei pane su peale ainsatki neist tõbedest, mis ma panin egiptlaste peale, sest Mina olen Issand, su Ravija.” Mul on aimdus, et paljude nende Egiptuse haiguste peamiseks allikaks võisid olla Egiptuse arstid! Ma ei tea kõiki haigusi, mis vanadel egiptlastel olid, aga ma ei taha neist ühtegi. Ja kui me järgime Toora juhiseid, siis Jumal kinnitab meile, et oleme nendest haigustest säästetud!

Nagu varem mainitud, sisaldavad 3. Moosese 11. ja 5. Moosese 14. peatükk puhta ja ebapuhta liha seadusi. Tänapäeval tunnistab kaasaegne meditsiin, et olendid, keda Jumal käskis meil mitte süüa, ei ole teile kasulikud. Mitu aastat tagasi eemaldasime need ebapuhtad olendid oma toidust. Me ei söö enam nahkhiiri ja kasse, hiiri ja rotte, koeri ja sigu jne. Meie külmkapist neid ei leia! Peale kolesterooli kannavad enamik ebapuhtaid olendeid endas mitmesuguseid kahjulikke parasiite, millest paljud on mikroskoopilised. Mõned (nt. küülikud) kannavad endas toksiine, mis on inimtoiduks kahjulikud.

Peaksime olema valmis täitma Adonai käske lihtsalt soovist olla kuulekad Universumi Loojale. Esmane motivatsioon ei tohiks olla: “Mida ma sellest saan?” või “Mis kasu see mulle toob?” Toora järgi elamine on aga tõepoolest tervisele kasukik. Nagu varem mainitud, ütleb 3. Moosese 11:44-45, et peamine põhjus Jumala seadustele kuuletuda on “olla püha”. Pole aga juhus, et need salmid on selle roojast liha käsitleva peatüki keskel. Piibli järgi räägivad need salmid meile, et pühadus hõlmab ka ebapuhtast lihast hoidumist. Te ei saa närida sealihast kotletti ja väita, et elate püha elu.

Heebreakeelne sõna, mis tähistab pühadust, kannab endas eraldatuse konnotatsiooni. Usklikena peame hoiduma eemale selle maailma viisidest ja elama teisiti kui teised meie ümber. Üks viis seda eraldatust säilitada on see, mida me sööme. Kontseptuaalselt on püha valdkond kaugel sellest maailmast oma ebatäiuslikkusega. Pühadus saab maailmas toimida vaid seni, kuni selle terviklikkust rangelt hoitakse. Meie Taevane Isa tuli inimese juurde lunastades armastust nende reeglite raames, mis on kavandatud säilitama Jumala olemust iseloomustavat pühaduse puhtust.

Alguses andis Meie Taevaisa Aadamale ja Chavale (“Eeva”) ja nende järglastele toiduks “iga rohelise taime”.[3] Pärast suurt veeuputust lubati inimkonnal süüa “kõiki liikuvaid asju”. [4] Moshe kaudu piirab meile antud Toora oluliselt olendite arvu, keda võime süüa. Rabi Abraham Kook – Iisraeli riigieelne pearabi – uskus, et kashruti seadused (koššeri seadused) loodi järk-järgult, et juhatada inimene tagasi taimetoidu juurde. Selles võib olla oma loogika, sest Messia ajastul on enamik meist taimetoitlased.[5]

Kuigi mõnele meeldib uskuda, et Jeshua puhastas kõik loomad, kui Ta risti löödi, siis tahan, et te teaksite, et sead ja kärbsed on tänapäeval sama räpased kui 2000 aastat tagasi. Jeshua ei surnud selleks, et olendeid puhastada; Ta suri, et teid puhastada (teie pattudest!). “Kuigi teie patud on nagu helepunased, saavad need valgeks nagu lumi.” [6] Selles mõttes on teist tehtud “koššer”, kuigi te olete ikka veel mittesöödav!

Paljud kristlased osutavad õigesti, et Jumal peab homoseksuaalsust jäledaks, ja tsiteerivad selle tõestuseks 3. Moosese 18:22. Need samad kristlased aga ignoreerivad tõsiasja, et nende Piiblites öeldakse King Jamesi tõlkes, et 3. Moosese 11:10-13 ja Jesaja 66:17 on ka jäledus roojaste loomade söömine. See viimane Jesaja lõik on eriti oluline selle poolest, et see on prohvetlik, viidates sündmustele, mis on veel tulevased (tuhande aastasel ajastul).

Rabi Kook räägib meile, et toitumisseadused loodi selleks, et tekitada meis austus elu ees. “Ära ole suurte veinijoojate ega ahnete lihasööjate hulgas, sest joodikud ja sööjad langevad vaesusse.” Samuti: “Õiglane hoolib oma looma elust, kuid õelate halastus on julm.” [7] Tänapäeva tööstuslik lihatööstus on loomade vastu julm ja keskkonnale kahjulik.

[1] “Enne ühist ajastut”, samaväärne eKr.

[2] Missleri värskendus, PO Box D, Coeur D’Alene ID 83816, juuli 1993.

[3] B’reisheet (1. Moosese raamat) 1:30.

[4] 1. Moosese 9:3.

[5] Jesaja 11:9.

[6] Jesaja 1:18.

[7] Õpetussõnad 23:20–21, Õpetussõnad 12:10

Postitanud Richard “Aharon” Chaimberlin, Litt.D./ Petah Tikva