Muganduda või teiseneda?

Jagage armastust

“Ärge muganduge selle ajastuga” (Rm 12:2a)… Kui paljud kristlased on neid sõnu juba mitmeid kordi kuulnud. Kas me mõistame nende tegelikku tähendust? Me kõik peame olema tähelepanelikud selle suhtes, mida me Sõnast loeme. Piibli pealiskaudne uurimine, mida me liiga tihti teeme, ei anna meile midagi.

“Ärge muganduge selle maailmaga” – kreeka keelne sõna, mis on tõlgitud siin kui “muganduge”, tähendab vastavust pildile või vormile. Sel juhul hoiatab Sõna meid: ärge jäljendage, ärge võtke selle maailma kuju ja vormi, ärge kohanege sellega. Vennad ja õed, me erineme sellest maailmast. Kristlane ei ole nagu kõik teised! Me ei ole sellest maailmast. Ja ometi ei saa paljud meist lõpetada uudiste vaatamist ja muretsemist selle maailma probleemide pärast (olgu selleks sõda Ukrainas, majanduskriis, koroonaviirus vms) ning tasapisi oma tegevuse ja vestluste võrdlemist sellega, mis siin maailmas on aktsepteeritud. Kui me muutume maailma sarnaseks selles, mida me mõtleme, kuuleme ja räägime, mis siis teie arvates meiega juhtub? Me muutume selle maailma sarnaseks, me kohandame end sellega. Ja kui teie elu on hõivatud maailma, selle murede ja “rõõmudega”, siis võite olla kindel, et te ei kasva Kristuses.

“… aga muutuge oma meele uuendamise teel, et saaksite teada, mis on Jumala tahe, mis on hea, meelepärane ja täiuslik.” (Roomlastele 12:2b)

Selle maailmaga kohanemise (selle sarnaseks muutumise) asemel peame muutuma. Muutuda tähendab muuta oma kuju ja vormi. Milline peaks olema meie uus kuvand? Vastus on lihtne: see on KRISTUSE kuju. Nagu Paulus kirjutab Galaatlastele 4:19

“Mu lapsed, kelle pärast ma olen jälle lapsevaevas, kuni Kristus teie sees saab kuju!!”

Pöörake tähelepanu sõnale “saab kuju”! Meis elavast Kristusest peab saama meie uus kuju! Nagu Koloslastele 3:2 ütleb:

“Pöörake oma mõtted taevasele, MITTE maisele” (Word of Life Translation).

Seda ei saa selgemalt öelda. Muutus toimub meie meele uuendamise kaudu ja meist sõltub, millele me oma meeled pühendame. On ainult kaks võimalust: maapealsele või taevasele. Esimesel juhul jääte vaimseks päkapikuks, st. uuestisündinud kristlaseks, kes jäi lapsekingadesse ja ei suutnud kasvada, omal tahtel vaimselt alaarenenuks, kes hülgas kogu tohutu kasvupotentsiaali, mille temasse pani elav KRISTUS. Teisel juhul ootab teid ees vaimne kasv, Kristuse kuju avaldumine teis, lähedane osadus elava Jumalaga, keda te „maitsesite ja saite teada, et Tema on hea“. Nagu 1. Peetruse 2:2 ütleb:

“… nagu vastsündinud imikud, armastage puhast verbaalset piima, et te kasvaksite selles päästeks.”

Kasv tuleb Jumala Sõnast. Meil on kasvamiseks vaja Jumala Sõna. Mitte religioosseid õpetusi, mis kõlavad ülimoraalselt ja jumalakartlikult, vaid Sõna tõde! Nagu Issand ütleb:

Johannese 8:32
“…ja te saate teada tõe ja tõde teeb teid vabaks.”

Mis on tõde? Kristus, rääkides Jumala, oma Isaga, ütles: „Pühitse neid oma tõe läbi; Sinu sõna [st Jumala Sõna –  toim.] on tõde” (Johannese 17:17). Tõde, Jumala Sõna, teeb teid vabaks. Kas te otsite seda Sõna? See, mille poole me oma mõtteid pöörame, saab meie jaoks OTSUSTAVaks. Kas me valime mugandumise selle maailmaga või kasvame ja muutume, olles teinud otsuse (ja just MEIE teeme selle OTSUSE) uuendada oma mõtteid, pöörates oma mõtted ja püüdlused taevasele, mitte maisele ja toidame oma meelt Jumala Sõnaga selleks, et saaksime kasvada.

Allikas: Сообразоваться или преобразоваться? (bibletruths.ru)