Nägemus

Prohveteeritud pastor Paulile ja Ella Armandile

Pastor Glenn Foster, 1998

Mina, Issand, su Jumal, võian sind suure võidmise ja väega. Sa hakkad surnuid üles äratama. Nii nagu saatan on elu võtnud, hakkad sina andma elu, ütleb Issand.

Ma annan lõpmatu võidmise ja see hakkab kasvama, kui avad oma suu. Vaimu sõnad voolavad läbi sinu. Sa tead sõnu, aga Vaimu sõnad voolavad sinu suust ja Vaimu sõnad vabastavad vange ja murravad ülekohtu ahelad. Jumala laps, õpi seda päeva tundma, sest ma võisn su elu, sõnu, meelt ja vaimu. Sa lähed minu kaitsega, ütleb Jumal.

Jumal, Isa, Sa võidsid selle päeva halastuse ajaks. Ütlesid sõna selgelt ja andsid suuna. Sa näitad teed ja juhid meie samme. Sa teatad kogu inimkonda võimalusest olla vaba täna ja igavesti. Issand Jeesus, me usume, et Sina annad neile erilise võidmise ja väe, Püha Vaimu ligiolu. Austa oma nime, juhatades nende radu!

Mu poeg, taha seda päeva näha, sest see on Pühakirja täitumine, mida kõik pühad on tahtnud näha. Jumala vägi ilmutab siis Minu rahvale selle, mille Ma olen enne maailma loomist ette määranud. Te hakkate täitma Minu Käe individuaalseid funktsioone. Elava Jumala Vaim hakkab teie kaudu voolama ilma mõõduta, nagu te pole kunagi varem näinud. See võidmine tõuseb just praegu, et seda ülesannet täita. Ma volitan sind ja täidan sind Iisraeli Püha väega. Sa oled üllatunud, kuidas Jumala jõud voolab sinust läbi, et täita seda, mida Ta on öelnud enne maailma loomist. Nagu ma ütlesin, on Jumala vägi tõusnud sinu sees ja tahab sinust läbi voolata. Kõik pühad on tahtnud seda päeva näha, sest see on Pühakirja täitumine.

On mõned asjad, mida Jumal mulle näitas.
Uus sõna tuleb su suust välja nagu tuli ja sa oled nagu Jumala mõõk. Jumala sõna tuleb välja ja Jumala tuli hävitab patuse südame. Ja see kannab vilja. Olen kindel, et tundsin seda, mida nägin: kuidas vaimne leekiv tuli inimesteni jõuab ning neid puudutab ja teenib. Issand näitas mulle kohti, kus te teenite.
Skandinaavia: Norra, Rootsi, Stockholm, Taani, Kopenhaagen.
Saksamaa: Bonn, Berliin. Poola, Tšehhi Vabariik, Slovakkia ja Ukraina.
Kõigis neis kohtades hakkate teenima ja kõikjal teenib Vaim inimesi.

Ja jälle nägin, et see oli hävitav (neelav) ja puhastav tuli. Ma nägin, kuidas sa kannad tuules lehvivat lippu, see on tuli ja selle taga on tuli ja see toob auhiilguse. Ja kuhu iganes sa lähed, on tuli. See ei lõpe, sest see on Jumala, mitte inimese liikumine. See on täpselt nii, nagu Peetrus ütles, selle loob Jumal, mitte tema. Seetõttu ei saa te seda tegemata jätta, kuigi saatan püüab vastu hakata.

Kui me palvetasime, nägin ma, kuidas Jumal võttis teie kätest kinni ja pitseeris selle, mida Ta on teie elus teinud. Ta ütleb selle pitseri kohta järgmist: Sa tunned julgust, kuulekust, tundlikkust Püha Vaimu ja armastust. Aga ma volitan sind looma midagi uut, Jumal mõjutab inimesi looma midagi uut. See on nagu tehnika, mis pidevalt areneb ja otsib midagi uut. See tehnika areneb ning muutub väiksemaks ja võimsamaks. Uus tehnoloogia pakub uusi võimalusi. Samamoodi kinnitan ma sulle räägitut. Mitte ainult julgus, mitte ainult sõna, mitte ainult tundlikkus Minu vastu, aga Minu kuulmine ja teie vastamine. Ma hakkan looma midagi uut. Ja Minu Vaim teeb seda.

Paul, ma näen nägemust. Ma näen, et su nahklähkrid on täidetud tulega, see on Püha Vaimu tuli. Ma näen seda tuld igal sammul süttimas ja Kirikut süütamas. See on Püha Vaimu tuli, see tuli on sinu sees. See ei ole midagi sinust see on Püha Vaimu tuli. See toob tuhandeid Kristuse juurde, Vaimu tuli toob!

Pastor Glenn Bagley, 20.03.1998

Tea, et ma olen sind kutsunud! Ma olen sind võidnud ja nüüd ma volitan sind, ütleb Issand. Ja nüüd saadan ma su Jumala Sõna väega. Tea, ma annan sinu lihvimata sõnadele niisuguse jõu, helluse ja armastuse, et need sulatavad kivised südamed. Ma annan sulle prohveti hääle ja apostliku meelevalla ja õiguse hääle, ütleb Jumal. Hääl, mida tuleb kuulda võtta ja millega arvestatakse. Tea, et rahvaste valitsused tulevad sinu juurde ja paluvad sul rääkida parlamentide, kuningate ja valitsejatega. Tea, et käes on tund, mil ma olen sind võidnud ja läkitanud näitama Isa häid tegusid, kes on sind kutsunud näitama Jumala Isa armastust, kes on sind päästnud, et näidata oma armastuse väge. Ma olen andnud teie südame ja mõistuse arusaada Jumala Isa armastusest nii, nagu te pole kunagi varem mõistnud. Sest armastus katab kinni palju patte. Läkitan teid, et see armastus kataks palju patte. Armastus olgu teie kohale heisatud lipp! Olgu armastus kõige tähtsam, mis on alati sinuga! Ja tea, ma olen Armastus ja täidan kõik su elu vajadused armastuses. Ja su teenimistöö saab tuntuks kui armastuse teenistus.

Sinu jaoks on veel üks sõna, vend.

Nii nagu Paulus kunagi teenis, järgides kuulekalt ja mõistis seda, mida ta uskus, nii läkitab Jumal ka nüüd viimseil päevil sind samasuguse volitusega nagu Paulust. Ta nägi Pauluse püüdlusi ja näeb sinu soove. Ja nüüd töötab Jumal su kaudu võimsalt evangeeliumi levitamiseks. Sa muutud kartmatuks, sest tead, et pead kartma oma Jumalat. Ja sa võid näha Jumala väge, mis täidab võimsalt Jumala Sõna sinu kaudu. See muudab elusid, toob tõelise vabaduse ja aitab inimestel siseneda Jumala kuningriiki. Seisa, ole tugev, kindel ja sõltumatu! Ma tahan sind kasutada võimsamalt ja rohkem, kui sa kunagi oled unistanud.

29.03.1998
„Taevane Isa, sa oled selle päeva võidnud pühendumise päevaks. Aeg, mil vend meiega oli, oli armuaeg. Sa ütlesid oma sõna selgelt ja andsid suuna. Sa rääkisid Pauli sammude ja teede kohta palju selgeid sõnu. Sa rääkisid, et ta kannab selle lipu maailma rahvasteni. Issand Jeesus, me otsustame üksmeelselt saata nad välja Sinu erilise võidmise, väe ja Püha Vaimu kohalolekuga, kes järgib ja on nendega ning juhib kõiki nende samme. “

Pastor Glenn Foster, David Foster (pastori poeg), Dotty Bonar ja Petty Hildebrand on pastor Fosteri kodusel palvekoosolekul 24. märtsil 1998 rääkinud järgmised prohvetlikud sõnumid.

Pastor Glenn ütles, et Jumal annab Paulile kolm äri, mis toetavad tema teenimist. Üks neist on seotud kirjastamisega. See algab piskust ja hakkab kasvama.

Ta ütles, et Paul läheb Poola ja et Jumal kasutab teda Poola katoliku kiriku, rahva ja valitsuse vahelise paksu pimedusmüüri hävitamiseks.

David ütles, et nägi sama nägemust, kuid ta ei näinud, et see oli Poola. David ütles, et nägi pikalt lahti rebitud katteid, mis paljastas grupi inimesi. Need inimesed on pimeduses ja Paul toob neile Jumala sõna valguse.

Pastor Foster ütles, et Paul on Full Gospel ärimeeste kohtumiste korraldamisel eestvedaja paljudes kohtades, kus neid praegu ei ole.

David ütles, et Paulus ei karda midagi, mis on suurem kui tema arusaam ja mida ta ei suuda kontrollida. Paul võib tunda end väikesena, kuid ta ei karda.

Petty ütles, et Paulil oli käes põlev tõrvik ja ta läks maailma valesid põletama. Ta paneb selle tõrviku nende inimeste huultele, kes räägivad valet, ja põletab need valed, kui need nende huultelt välja tulevad.

Pastor nägi Pauli hobuse seljas istumas. Ta nimetas Paulust vabaduse ratsanikuks, kes ratsutab kogu Euroopas Jumala sõna väes.

Dotty ütles ka, et nägi Pauli Paul Reverena, kes ratsutas Ameerika revolutsiooni ajal maal, hoiatades väikseid külasid brittide tuleku eest.

Paul hakkab Euroopas ratsutama, kandes Jumala sõna inimeste vabastamiseks. Pastor rääkis, et vabadusratsanikud kandsid lippu, millel oli kiri: “Vaba Euroopa”.

Pastor Foster ütles, et Paulil on saateid paljudes raadiojaamades.

Ta ütles, et paljud ärimehed tahavad peagi Pauli teenistust sponsoreerida.

Paul kirjutab rohkem raamatuid kui ükski Euroopa autor, isegi rohkem kui Martin Luther.

Ta kuulutab ärimeeste õitsengut ja edu, et aidata neid nende probleemides. Siis hakkavad nad tema teenistust toetama.

Pastor Foster ütles jumalateenistusel, et Paulil on eriline võidmine ja temast saab Euroopa Billy Graham.

David nägi elevandi ja hiire sündroomi – hiir ajas elevanti taga. Seletus oli, et ükskõik kui suur on vastuseis, see põgeneb Pauli eest.

Pastor Glenn Foster, 2. veebruar 1999

Issand ütleb, et sa oled Minu. Ma võid sind püha õliga, mu poeg. Paned käed sinna, kus asju pole ja need hakkavad kasvama. Kus silmi pole, sinna nad ilmuvad. Jumala imeline vägi on sinu peal, mu poeg, usu. Võta Issanda usk ja jookse sellega kaasa! Sa tead, et usk on sinu südames, mu poeg. Ma ütlen sulle, kõik läheb hästi!

Olen su Varustaja, õnnistan sind iga päev,
Mina olen su Jarustaja, Jehoova Jireh on minu nimi,
Ma olen su Varustaja, laula ja hüüa ja kiida,
Mina olen su Varustaja, Jehoova Jireh on minu nimi,
Laula ja tantsi, Siion, ütleb Jehoova Jireh!

Tulge Siioni mäele ja vaadake, kuidas ma äratan surnuid ellu. See on taastumispäev. Jeesus on Jehoova Jireh, kes ütles: “Hüüdke appi Issanda nime!” Ta ütles nii: hüüa Issanda nime poole, seda sa ütlesid, vend, ja sa teed seda, õde. Hüüdke Jehoova Jirehi nime. Jeesus ei ole enam surnud, me kõik ärkame ellu.

Ja ma annan sulle kuldnaelad, mis olid Saalomoni kojas, ütleb Issand; Kuldnaelad on raha. Nii nagu Saalomoni päevil, nagu Saalomon ütles, on raha vastus kõigele. Raha kogu teenistuse, linna ja üleriigiliste krusaadide ja raadiojaama eest. Kolm kuldset naela lüüakse kullasoonesse ja kinnitatakse templiseina.

Kas sa tunned, kuidas kuumus mu käest läbi su õla voolab? See on jumalik valitsus, mis on ümber aujärje, mis on sulle istumiseks antud. Jumal ütleb: Ma annan sulle troonid ja sa mõistad kohut Iisraeli 12 suguharu üle, see on vaimne kirik ja õlg on valitsuse sümbol, valitsus püsib sellele ja kogu su õlg põleb. Samuti paneme käed teisele õlale, mis on märk sellest, et Jumal on sind kutsunud teenima 5-kordses teenistuses.

Keerubite troon on alati sinuga, sa seisad nende keskel, inglite keskel sa seisad tules, aga mitte inimeste tules, vaid Jumala tules maa peal. Sa ei tea kõiki fakte, aga sul on Sõna ja selle sõna peale sa liigud ja mäed langevad.

Vend Ron Birck
Ma annan sulle Saalomoni mõistuse ja Taaveti südame. Lõvi ei seisa enam su ees ja kuigi Koljat tuli Taaveti vastu, tappis Taavet ta. Mu poeg, sa tapa ta, ütleb Issand Jumal.

Pastor Glenn Foster
Ma näen kõiki Koljati vendi, tal oli 5 venda, nad kogunesid kõigist oma hõimudest ja neil oli 20-30 last. Nad tulevad ja ütlevad, et pead kõigiga meist võitlema, aga niipea, kui üks saab lüüa jooksevad nad kõik minema.

Pastor David Foster
Oled õppinud tundma maailma väge, võimu ja autoriteeti, kuid ma näitan sulle, mida tähendab olla tugev Vaimus. On 2 erinevat voolu, inimestel on kahte tüüpi eesmärke ja Minu Kuningriigi eesmärgid ei ole sellest maailmast. Sellepärast ma arendan sinus oma väge ja jõudu ja iseloomu ning need ei ole samad, mida sa maailmas tundsid. Ma arendan sinus uusi funktsioone. Asjad, mida ma lasen sul kogeda, ei ole mitte ainult su nõrkuste väljatoomiseks või su proovilepanekuks või Minu austamiseks, kuigi see on samuti tõsi, vaid selleks, et tuua endaga kaasa midagi uut. Iga kord, kui oled uues olukorras, võtad vastu uue väljakutse, iga kord, kui pead mind usaldama, sinu jõud kasvab. Su elu kulub palju aastaid selleks, et saada tugevaks, sihikindlaks, et täita missiooni, mis on antud neile, kes olid enne sind. Nüüd arendan ma sinus samu asju ja kui ma sind välja saadan, oled sa tugev ja vastupidav ning asjad, mis su vastu tulevad, põrkuvad tagasi. Vastuseis tuleb alati, aga ma annan sulle alati võidu. Ma annan sulle alati võidu ja sa tuled välja veelgi tugevamana ja sa tõused tippu ja sinu vaenlased hajutatakse Minu nimel ning sa kõnnid naeratades ja tead, et Jumal tegi seda uuesti ja Ta teeb seda kõik need aastad ja kasutab sind oma tööriistana, et asjad tehtud saaks, ja Ta taastab sind ja teeb su tugevaks oma nime auhiilguses ja värskendab sind.

Pastor Glenn Foster, 3. märts 2000
Ma hoian sind oma teedel ja hoolitsen sinu eest rohkem kui teiste eest. Sa oled nagu kotkas. Juhendan sind ja suunan su samme. Sa peidad end puuvõra all, mis sind kaitseb. Ristilöömise surm vaevab sind, aga mina, su Jumal ja Päästja, äratan su üles kolmandal päeval. See reis korraldati Minu nimel. Koju jõudes õnnistatakse sind, ohverdusi tuuakse posti teel ja Jumala varustust õhu kaudu. Ma tulen ja kinnitan sind, ma tõstan sind üles ja sa kuulutad Minu sõna kõikjal maailmas ja sa oled vaba ja sõltumatu.

Vend Ron Birck

Mu poeg, ära ole inimestes pettunud, sest nad võivad sind tõesti alt vedada. Ma olen sind valinud ja kutsunud ning hakkan tegema täiesti uusi asju, abi ei tule idast ega läänest, põhjast ega lõunast, vaid Minu käest.

Mu poeg, ma panin su hetkeks kõrvale, et näeksid, kus sa oled. Ükski inimene poleks saanud sind viia sinna, kus sa praegu oled, ja ükski inimene ei saaks sind tõsta sinna, kuhu mina sind tõstan.

Tule Minu rahusse ja istu Minu jalge ette, õpi Mind tundma. Mina olen su Jumal ja teen teoks selle, milleks olen sind kutsunud. See ei ole sinu käte töö ega sinu mõtete vili, vaid Minu Vaimu töö. Tõepoolest, Jumala Vaimust juhituna on nad Jumala lapsed.

Ära vaata vasakule ega paremale, vaid Minu poole. Olen su usu algataja ja lõpetaja. Mõtted, mida sa mõtled, on Minult, need ei ole inimlikud mõtted ega inimeste teed, sest on kirjutatud, et lõpuaegadel loon ma midagi täiesti uut.

Kui lähed inimeste juurde, on see alles teine päev. Ma toon oma lapsed kolmandasse päeva ja annan neile teadmisi ja tarkust alates kolmandast päevast, kui sa istud Minu jalge ette ja kuulad Minu sõna.

Ma ütlen sulle veel kord: ära muretse, istu maha ja õpi Mind tundma ning ära pettu inimestes, kui inimesed ei mõista sind ega mõista su nägemust! Ma olen selle kõik korraldanud, mina, su Jumal, planeerisin selle. Olen kutsunud oma inimesi usaldama Mind ja uskuma Minusse. Sa näed suuri asju sündimas, ütleb Issand, su Jumal.

Sweetwater Church of the Valley

Arizona, Phoenix.