Nefeshi tähendus: heebreakeelne sõna, mis tähendab hing

Sõna “hing” inglise keeles (soul) tundub sageli ebamäärane ega anna alati edasi, mida see tähendab. Seda sõna soul kasutatakse džäss- ja bluusimuusikas ning teatud tüüpi Lõuna-Ameerika traditsioonilise toidu kirjeldamiseks. Kuid kas see on hing (souk), mille kohta me Pühakirjast loeme?

Heebreakeelne sõna נפש/nefesh tõlgitakse Tanakhis tavaliselt kui “hing”. Miks on see sõna meie igapäevaelus oluline ja sobiv? Miks leidis see oma koha toidu ja muusika kirjelduses?

Heebreakeelse sõna Nefesh tähendus

Kui vaatame sõna nefesh muid kasutusviise, muutub pilt pisut selgemaks. Piiblis on nefesh tõlgitud ka kui “elusolend, elu, looming, teadvus, soovid, süda, isu, isiksus”.

Mida see meile ütleb? Meil on tunne, et nefesh on inimese sisemine elav olemus. Jah, see räägib inimese olemusest. See tähendus tuleb meelde, kui uurime 5. Moosese 6:5, mis on esimene ja peamine Iisraeli lastele antud käsk:

“Ja armasta Issandat, oma Jumalat, kogu oma südamest ja kogu oma hingest ja kogu oma jõust.”

Uus Testament kordab seda käsku:

“Jeesus ütles talle: “Armasta Issandat, oma Jumalat, kogu oma südamest ja kogu oma hingest ja kogu oma mõistusest” (Matteuse 23:27).

Armastus on üle kõige! See on armastus, mis väljendub „kõigi südame kiindumuste kaudu, suure innukuse ja vaimustusega, hinge siiruses ja kogu armujõuga, mis on inimesel, armastusega, mis on tugev kui surm”. (John Gilli terve Piibel).

Nefesh toob ilmutuse

Psalmis 19 kirjutab Taavet: „Ei ole see kõne ega sõnad, mille hääl ei kostaks. Üle kogu ilmamaa käib nende kõla.”

Kas olete kunagi mõelnud, et sarnaselt taevaga peaks teie elu kandma maailmale sama sõnumit? Teie elu – teie sõnad ja teod – peaksid tegelikult ilmutama Jumalat teid ümbritsevatele inimestele!

See tähendab, et me peame armastama Jumalat kogu oma elu ja kogu oma eluga. Ja kui me seda teeme – kui me armastame Jumalat kõigega, kes me oleme, ja kõigega, mis meil on, siis oleme tunnistajaks teistele!

See tähendab armastada Teda kõiges, mida teeme, igas sõnas, mida ütleme, igal minutil oma päevast. Nagu ütles pastor Craig Groschel: „Jumal ei eksisteeri selleks, et meid teenida. Meie oleme olemas selleks, et Teda teenida.”

Elusolendi hing

Sõna nefesh paljastab ka mõõtmatu väärtuse ja tähenduse, mille Jumal kogu inimelule omistab. Ta peab kalliks iga elu – noori ja vanu, abielus ja vallalisi, mehi ja naisi, juute ja mittejuute, ükskõik millisest rahvast. Jumal hindab meie hinge nii kõrgelt, et ostis need oma Poja Jeesuse abiga.

Ükski ei või venna eest anda luna ega tema eest maksta Jumalale lunastushinda, sest nende hinge luna on liiga kallis ja peab jääma igavesti tasumata selleks, et keegi ei jääks elama lõppemata ega näekski hauda.” (Psalm 49: 8-10).

„Kuid Jumal lunastab mu hinge surmavalla käest, sest ta võtab mu vastu. Sela.” (Psalm 49:16).

Need salmid räägivad inimelu olemusest ja väärtusest. See, kuidas meie, usklikud, hindame elu, peaks peegeldama kõrget väärtust, mida Jumal sellele omistab. See, kuidas me teise inimesega käitume, temaga räägime või teda (ja iseennast) kohtleme, peaks põhinema meie arusaamal terminist Nefesh.

Elu hingus

Heebreakeelse sõna nefesh tähenduse täielikuks mõistmiseks peame aga minema tagasi algusesse. Jumal lõi maailma oma Sõna väega. Kuid inimene ärkas ellu, sest Jumal puhus temasse hinge.

Ainulaadne olend, kes on loodud Jumala sarnaseks, on Jumala lepingu järglane. Sõna nefesh rõhutab lepingu tähtsust ja väärtust. Tõotused, mida Jumal annab oma lastele, on olulised, sest Ta on muutnud elu tähtsaks.

„Ja Issand Jumal valmistas inimese maa põrmust ja puhus tema sõõrmetesse eluhõngu ja inimesest sai elav hing [nefesh]” (1. Moosese 2:7).

“Aga eesnahaga meesterahvas, kelle eesnaha liha ei ole ümber lõigatud, tema hing tuleb hävitada tema rahva seast: ta on tühistanud minu lepingu!” (1. Moosese 17:14)

Neid salme uurides võime tuvastada Nefeshi kaks eristavat, peaaegu vastandlikku tunnust.

Kas hing – nephesh on mõõdetav?

Esiteks on nefesh “mõõdetav elu” – elu, mida saab lugeda, füüsiliselt puudutada ja mõõta. Nagu näeme 1. Moosese 3:19, sest põrm te olete ja põrmuks te saate.

See tähendus on seotud Tanakhi ohvrisüsteemi olulise osaga, st loomade ohverdamisega. Looma füüsilise elu ohverdamine kattis inimese elu. Üks elu teise asemel.

Teine nefeshi eristav element on immateriaalne aspekt, kus näeme, et nefesh on tõlgitud kui soov, kirg või iha. See on seotud inimese südame jõuga, mis liigutab seda teatud suunas.

„Anna temale ta palk samal päeval, enne kui päike loojub, sest ta on kehv ja ta hing igatseb seda palka, et ta ei hüüaks su pärast 
Issanda poole – see oleks sulle patuks!” (5. Moosese 24:15).

Tähelepanu väärib nefeshi kasutamine iha ja kire tähistamiseks, sest kuhu ja millele  me oma tähelepanu koondame, sinna jääb ka meie süda. Seega kogu meie elu, meie olemus liigub selles suunas. Õpetussõnad 27:7 ütleb: „Kelle kõht on täis, see tallab kärjemee.” John Bever selgitab seda salmi väga selgelt:

“Kui teie hing on täis muresid, naudinguid, armastust rikkuse või selle maailma himude vastu… saab teie kõht täis ja põlgate Jumalaga osaduse magusat mett.”

Olemise pühadus

Judaism omistab elu pühadusele suurt tähtsust. Juudi traditsioon õpetab meile, et kogu elu on väärtuslik ja ainult Jumalal on vägi määrata, millal elu algab ja lõpeb. Seetõttu teeb juudi rahvas elu päästmiseks kõik endast oleneva. Isegi kui on vaid väike võimalus elu päästmiseks.

Seda nimetatakse tavaliselt “pikuach nefeshiks” või “elu päästmiseks”.

Kuidas mõista selle põhimõtte tähtsust? Sellest annab tunnistust tõsiasi, et isegi šabati ajal, kui igasugune töö lakkab, on ohus oleva elu päästmine ülimuslik šabati seaduste ees. Jumal käskis oma rahval šabati ajal puhata ja hoiduda igasugusest tööst. Ja siiski, vajadus päästa elu – päästa nefeš – ületab selle käsu.

Yom Kippuril, juudi kalendri kõige pühamal päeval, juudid traditsiooniliselt ei söö ega joo. Tervisekaitse on aga ka sel tähtsal päeval paastust tähtsam.

See tähendab, et haige või hiljuti sünnitanud naine võib paastu murda. Sest paastumine võib ohustada nende tervist või isegi lõppeda surmaga.

Sügav side Nefeshi ja Looja vahel

Ülaltoodud näited näitavad Jumala armastuse sügavust inimkonna vastu. Tema Seadus ja Tema käsud on juhised elu säilitamiseks. Selline armastus (Tema armastus) annab meile eeskuju, kuidas me peaksime Teda vastu armastama. Peame Teda armastama kogu hingest ja kogu oma olemusest!

Siin on minu tänane küsimus teile. Kui te ei saaks sõnagi lausuda, kuidas tooks teie tänane elu maailmale Jumala au? Kas teie Nefesh on teie Looja peegeldus?

„Taevad kuulutavad Jumala au ja taevavõlv räägib tema kätetööst” (Psalm 19:1).

Autor – Avital Snow / firmisrael.org

Allikas: https://ieshua.org/znachenie-slova-nefesh-evrejskoe-slovo-opisyvayushhee-dushu.htm

Hiilguse raskus ja heebreakeelne sõna “kavod”

Nagu paljudel heebreakeelsetel sõnadel, on ka sõnal kavod (כָּבוֹד), mis tõlkes tähendab "hiilgus", rohkem kui üks tähendus. Mulle .....

“Lase mu rahval minna!”: selle fraasi heebrea originaal võib teid üllatada…

Fraasil “Lase mu rahval minna” on lisaks sellele, et see meenutab kuulsat Louis Armstrongi laulu, heebrea keeles tohutu .....

Heebrea täht Dalet: selle kristliku tähtsuse uurimine

Heebrea tähestik, mida nimetatakse Aleph-Betiks, koosneb 22 tähest, millest igaühel on ainulaadne sümboolne tähendus ja mis sisaldavad jumalikke .....

Mis on ühist Rocky Balboal ja kirjas heebrealastele?

Kas olete kunagi olnud avalikus kohas – lennujaamas või restoranis – ja seal on olnud väga lärmakas ja .....

“Ma armastasin Jaakobit, aga ma vihkasin Eesavit”: heebrea keelne sõna “vihkamine”

Kuidas saame leppida Jumalaga, kes ütleb, et Ta on armastus, kuid ütleb ka, et vihkab kedagi? Kõlab mõeldamatult, .....

“Lechaim!” Heebreakeelse sõna “eluks!” topeltõnnistus

Olete ilmselt kuulnud juute hüüdmas: "Lechaim!". See tähendab "Elu eest!" ja seda hüütakse nagu toosti. Eesti keeles võiks .....

“Siin ma olen!”: “Hineni” heebreakeelne tähendus

Fraas "Siin ma olen!" kõlab kangelaslikult. See sai kuulsaks tänu lõigule Jesaja raamatust. See oli prohveti julge vastus .....

Sõna “yira” heebreakeelne tähendus: kuidas on hirm ja aukartus omavahel seotud?

Mida tähendab "yira"? Heebreakeelne sõna, mida on Piiblis tõlgitud kui "aukartus", on יראה/yira. Sageli tõlgitakse seda sõna ka .....

Sõna “chesed” tähendus: armastus heebrea keeles

Mida tähendab heebreakeelne sõna chesed? Üks heebreakeelne sõna, mida on tegelikult raske teistesse keeltesse tõlkida on "armastus" on .....