Õige Tehku Veel Enam Õigust Ning Püha Pühitsegu Ennast Veel Enam!

See on Jumala instruktsioon lõpuaegadeks sinule ja minule. Me jõudsime eelmises osas arusaamisele, et Jeesuse Kristuse veri puhastas meid ühel hoobil ja sel hetkel kui me lugesime patusepalve oli meie elu puhas kui paberileht. Kohe järgmisel hetkel me võisime teha oma mõtetega ja tegudega pattu, sest meie mõtted ei ole õiged mõtted ning meie käitumine ei ole isegi praegu veel õige.

Väga palju on muutunud, aga nii mõnelgi meist on veel pikk tee ees. Jeesuse Kristuse veri tõepoolest sel hetkel pühitses meid, aga meie vana iseloom mängib meile vingerpussi. Meie sisemine inimene on püha ja puhas ning ei tee kunagi pattu. Kui me aga ei pühitse oma liha, siis tal on võimalus mürgitada või tappa meie vaim. Jumal näeb inimest vaimu, hinge ja ihuna ja seetõttu on meie kohus mitte lasta lihal ära mürgitada või tappa meie vaimu. Liha ei päri mitte midagi. Ta pärib ainult haua Jumala Sõna järele.

Aga seda ma ütlen, vennad: liha ja veri ei või pärida Jumala riiki ega kaduvus pärida kadumatust. (1.Kor.15:50)

Mullast oled sa võetud ja mullaks pead sa saama. Iga inimene peab kord surema.

Iga inimese kohus on Jumala Sõna alusel end pühitseda. Iga kord kui sa mõtiskled Jumala Sõna üle, räägid või kuuled Jumala Sõna, toimubki pühitsemise protsess. Püha Vaim teeb meile Jumala Sõna arusaadavaks ehk jagab meile ilmutuslikke teadmisi. Need ilmutuslikud teadmised saad sa taevast. Oled võib-olla ühte salmi lugenud kümme aastat, sul on see salm juba peas ja sa saad midagi aru ka, aga mitte kõigest, aga ühel päeval, kui Jumal ilmutab sulle osa sellest suurest tarkusest, mis on selles salmis, siis sa tead ning mõistad selle tähendust.

Selle ilmutusega saad sa väge ja usku muuta midagi oma elus selle teadmise alusel. Sa said aru, et su vana käitumine oli vale, et see salm on õige ning sa näed selles endale võimalust ja õiget käitumissüsteemi või – valemit. Sa hakkad seda rakendama oma ellu ning mõne aja pärast see õnnestub sul. Sa võidad ära oma liha ja lööd oma ihu vaimu jõul risti. Sa ei otsi 3 – tolliseid naelu ega haamrit, vaid võtad vaimus suured naelad, millega raudteeliipreid kokku lüüakse ning sepavasara ja lööd need naelad oma ihust läbi. Sa teed seda vaimsete naeltega ning vaimse sepahaamriga.

Eks Mu sõna ole nagu tuli, ütleb Issand, või nagu vasar, mis purustab kalju? (Jeremija 23:29)

Iga päev, kui sa saad ilmutusi, sa pühitsed ennast. Ilmutuse saad sa siis kui sa pöördud Jumala poole oma mõtetes, sõnades või pöörad oma kõrva Jumala kõnede poole. Alati ei pea kõike rääkima sulle vaimulik. Inimesed võivad sulle rääkida midagi väga kasulikku, mis on Jumala Sõnast. Sa võid saada ilmutusi, vaadates uudiseid, mingit õpetlikku mängufilmi, lugedes ajaleheveergu. Jumal ei ole ühekülgne ega üksluine, Ta räägib kõigi ja kõige läbi, sest Ta armastab sind ja tahab, et sa igal juhul pääseksid. Selline on pühitsusprotsess. Kõige selle taga on Jumal, Tema Püha Sõna ja Püha Vaim.

Meile on antud ülesanne muuta oma lihalikud kombed ja harjumused. Enne me teenisime ebajumalaid, nüüd aga üht suurt ja ainsat Jumalat. Temal on Oma seadused ja Oma Sõna kaudu annab Ta meile teada, mis Talle meeldib meie käitumises ja mis ei meeldi. Mida varem me teada saame, mis Talle meeldib, seda õnnelikum, puhtam ja õigem on meie elu. Kui sa pühitsed ennast, siis Tema ligidalolu saab olla sinuga kodus ja mujal.

Kui Jumal on meie poolt, kes võib olla meie vastu? (Rooma 8:31)

Mitte keegi ei saa olla sinu vastu, aga sa pead end pühitsema. Jumala Sõna alusel saad sa teada, milline on õige ja vale käitumine. Jumala vägi aitab sul muuta vale käitumise õigeks käitumiseks. Aga ära unusta, et Jumal õnnistab, tervendab ja halastab ainult alandlike peale. Nendest, kes Talle vastu panevad,  läheb Ta mööda.

Õndsad on tasased, sest nemad pärivad maa. (Matteuse 5:5)

Alandlik on see, kes teeb seda, mida Jumal talle ütleb. Jumal ütles ühele õele: “Osta need CD – plaadid ja kuula neid!” Meie peas on erinevaid näiteid sellest, kuidas keegi on saanud terveks ning kõiki neid inimesi on tervendanud Jumal.  Uuest Testamendist me võime lugeda, kuidas Jeesus Kristus käis mööda maad ja parandas kõiki haigeid. Sageli me proovime samal meetodil terveks saada nagu keegi teine, kuid kahjuks 90% alusel see meie elus nii ei tööta. Sa ei tohi saada vastupanijaks, sest võtsid need head ja konkreetsed näited eeskujuks ning soovid, et Jumal sind just nii tervendaks. Võimalik, et 100st moodusest 99 sinu puhul ei tööta, aga see üks töötab ja sina pead leidma selle sinu jaoks õige mooduse. See nõuab vaeva ja ilma Jumala abita on see lausa võimatu. Õde tegi nii nagu Jumal ütles ja ei andnud alla.

Kenneth Hagen on öelnud: “Ära anna kunagi alla. Kui su elus on näiliselt võimatu olukord ja sa ei saa otse minna, siis mine temast üle. Kui sa ei saa üle, siis mine ümber. Kui sa ümbert ei saa, siis mine alt läbi! Igal juhul, mine läbi ja võida! Ära anna alla!”

Sa pead leidma selle oma meetodi, kuidas Jumal tahab sind terveks teha, õnnistada, viia sind oma teenistusse. Kui sa teed, mis Ta sulle ütleb, siis sa oledki alandlik. Alandlik ei ole see, kes istub kiriku nurgas, pea maas ja vaatab kogu aeg põrandat. Olete vaadanud riigikirikus toimunud teleülekandeid, kus pastor või jumalateenija kohtab inimesi, käed rinnale ristatud, pilk maas, n.ö. alandlikult.

See on õpitud kurb seisukoht, mis lihalikule inimesele kahtlemata meeldib. Ta tervitab nii alandlikult inimesi pühapäevasel jumalateenistusel. See võibolla hea positsioon ja seisukoht, aga sulle mitte kasulik. Kui sa õpid seisma nii koguduses, siis sa ei pruugi sellisel viisil haigusest terveks saada. Kui Jumal sulle ütleb, et sa seisaksid nii, käed rinnale ristatud ja pilk maas ja kui see on millekski vajalik, küll see siis töötab. Reeglina me teame, et selline seismine ei ole kedagi terveks teinud ja vaevalt ta sinu vaimsele kasvulegi kaasa aitab. Kui sa aga teed seda, mida Jumal sulle ütleb, ostad selle jutluse plaadi, kuulad seda kaks korda läbi ja ei saa terveks, siis sa ei löö kohe käega.

Idamaades on nii, et kui karjased tahavad kaitsta oma lambaid sääskede jm. lendavate putukate eest, siis nad võtavad õli ning hõõruvad looma need kohad, kus on vähem karvkatet, õliga sisse. Vereimejatele see ei meeldi. Kui sa pidevalt kuulad võitud Jumala Sõna, siis see hõõrdub ükskord su peaajusse nii sisse, et saatan kardab sulle ligi ka tulla, sest tal ei ole seal maandumispaika. Ta jääb sinna rasva sisse kinni ja ei suuda sealt lendu tõusta ega astelt sellest võideõlist  läbi suruda. Talle ei meeldi see ja ta läheb ning otsib mingi muu lamba, kes on Kogudusest ära jooksnud või kes hulgub ringi, ei alistu oma karjasele, ei lase oma pead võida. Sellepärast Jumal paneb uhketele vastu ning alandlikele annab armu. Alandlikud on need, kes kuulevad Tema Sõna, ei paaduta oma südant, võtavad selle vastu ja teevad selle alusel.

AGAPE,

Paul Armand.