Ole siis vahva ja ole mehine!

„…Pea, mida Issand, su Jumal, on käskinud pidada, käies Tema teedel, pidades Tema määrusi, käske, seadlusi ja manitsusi, nõnda nagu Moosese Seaduses on kirjutatud, et sa võiksid targasti teha kõike, mida sa teed, ja kõikjal, kuhu sa pöördud, 1. Ku 2: 2-3

Need Pühakirja sõnad sisaldavad retsepti edukaks eluks, käitumisjuhiseid sellel imelisel maal!

Kuningas Taavet, Jumala võitu ja psalmist, ütleb enne oma surma oma pojale Saalomonile kõige tähtsamad, väga tähtsad sõnad!

Kuningas Taavet juhib oma poja tähelepanu sellele, et ei tasu karta, vaid olla alati julge ja otsustav. Kuid selleks, et jääda julgeks, peate teadma, kust julgus tuleb ja see tuleb Kõigekõrgema seadustest. Mitte ainult nende reeglite ja seaduste lugemisest, vaid sellest, et järgite neid seadusi. Veenduge, et teete kõike täpselt nii nagu seal kirjas ja ärge kalduge nendest reeglitest kõrvale. Kui soovite olla edukas, peate konsulteerima Issandaga ja palvetama mis tahes asja pärast! Ja palvest peaks saama hingamine, siis on rohkem võite ja imed rõõmustavad! Kõigis eluvaldkondades saate edukaks ja targaks, kui järgite Issanda seadusi!

Shalom kõigile! Õnnistusi!

Baruch Hashem!

Ella Armand.