Olge ettevaatlikud täiusliku rahu otsimisel

Kui Jeesus ristilöömisele eelneval ööl oma jüngrite eest palvetas, palvetas Ta ka iga uskliku eest, kes nende sõnumi kunagi vastu võtab. Oma liigutavate palvete hulgas palus Jeesus Isa, et Tema järgijad oleksid üks, nagu ka Poeg ja Tema Isa on üks ja on alati olnud üks (Johannese 17:5, 24).

Kui aga vaatame tänast kirikut – kohalikku ja universaalset –, tekib küsimus, kas palve läks tee peal kaduma. Pühakiri ei lase meil kahelda Tema palve tõhususes (Hb 5:7; 7:24), kuid mõnikord tekitavad ühtsus, mille eest Ta palvetas, ja lahknevus, mida me näeme, hämmingut. Kuidas peaksime mõistma ühtsust, mille pärast Kristus palvetas? Abiks võivad olla mõned oskused ja evangeeliumikesksed mõtisklused.

Esiteks kiriku ühtsus  ei tähenda tülide puudumist. Samal ajal kui Kristus palvetas ühtsuse eest, palvetas Ta ka oma kiriku pühitsemise eest (Johannese 17:17). Pühitsemise vajadus eeldab patu olemasolu ja patu olemasolu tõotab lahkmeelt. Jeesus teadis seda ega palvetanud naiivselt. Ta palvetas teadlikult ebaküpsete, tagakiusatud, uhkete, patuste inimestega täidetud kirikute eest – selliste kirikute eest, millega Paulus kõneles ja keda Jeesus noomis Ilmutuse 1-3. Tema palve on see, mis liimib patused kokku ja see on kavandatud selleks, et konfliktsed patused elaksid koos. Miks? Sest Jeesus kasutab teiste häirivaid patte meie endi pattude paljastamiseks, luues võimalusi taluda, andeks anda ja täita Jeesuse suurimat kiriklikku õpetust: armastage üksteist (Johannese 13:34-35). Nii on tülil koguduses, mis loomupäraselt tekitab lahknemiseni, võimalus kogudust viimistleda, kui selle aluseks olevale patule vastu astutakse, seda tunnistatakse ja armuevangeeliumi rakendatakse (Mt 18:21-35).

Teiseks, kiriku ühtsus ei sõltu maistest sarnasustest. Tegelikult ähvardab kogudus, mida hoiab koos ainult muusikaline kokkulepe, keskmine vanus või etniline identiteet, olla vähe-kristlik. Kui ühes kohas asuvatel ja ühte keelt kõnelevatel kirikutel on loomult sarnased, siis Jeesuse ehitatud kirikul ei ole isiklikke sarnasusi. Vaim ühendab verega ostetud, uuesti sündinud usklikud. Tegelikult, kui kogudus kasvab suuremaks, suureneb tõenäoliselt ka selle jagunemise potentsiaal uute liikmete lisandumisel. See kehtib eriti siis, kui kirik jõuab erineva taustaga inimesteni. Kuid see on osa Jumala aulisest plaanist (Mt 28:19; Gal 3:28). Kui mitmekesistumine koguduse sees suureneb, muutub evangeeliumikeskne ühtsus risti ümber üha selgemaks ja vajalikumaks, sest maapealne mitmekesisus ohustab taevast rahu. Kuid see on koht, kus Jeesuse palve võidab. Jeesus ei ühenda lihtsalt korporatsiooni vendi, ta lepitab vaenlasi (Ef 2:11–22) ja loob „ rahusideme läbi Vaimu ühtsuse”, mida me oleme kutsutud hoidma (Ef 4:3). Järelikult, kui näeme pingeid ja lahkarvamusi meie keskel, siis ei tohiks me olla heitunud, vaid  oleme sunnitud palvetama ja palvetama kindlustundega, et me kordame Jeesuse palvet ühtsuse eest üksteisest eristuva rahvahulga vahel (Ilm 5:9-10). Sellist “rahu” ei saa seletada ainult sotsioloogiliste mustritega, teadusuuringute ja programmeerimisega. See on rahu, mis ületab inimeste mõistmise ja pärineb Rahuvürstilt.

Kolmandaks sõltub koguduse ühtsus Jumala Sõnast. Vahetult enne, kui Jeesus palvetab ühtsuse eest salmides 20-21, palvetab Ta, et Jumal pühitseks oma rahva. Jeesuse palve vihjab sellele, et ühtsus põhineb pühitsusel ja pühitsus põhineb Tõe sõnal (s 17). Vaimne ühtsus püsib vaid siis, kui alandame end Kristuse autoriteetse sõna alla ja koguneme Tema elumuutva sõnumi ümber. Ühtsus, mis on üles ehitatud kõigele muule – isiksusele, teenistusele või isegi piiblitõlkele – on määratud läbikukkumisele. Astudes sammu edasi, saab patustavaid liikmeid lepitada ainult siis, kui Jumala Sõna on kesksel kohal. Seetõttu sõltub koguduse ühtsus selle pühendumisest ja Jumala Sõna mõistmisest.

Lõpuks ei realiseeru kiriku ühtsus täielikult enne, kui Jeesus Kristus tuleb tagasi. Liiga sageli ootame täna seda, mida pole lubatud enne Kristuse tagasitulekut. Sel moel moonutab tulevikulootus olevikutaju. Peame meeles pidama, et elame ajal, mil Vaim ja liha eksisteerivad koos ning sõdivad. Saatan petab ja töötab meie keskel. Meie ootused ühtsusele peaksid olema lootusrikkad, kuid mitte ebarealistlikud. Kuigi me peame püüdlema rahu poole kõigiga (Rm 12:18) ja näitama end olevat Jumala lapsed kui rahutegijad (Mt 5:9), ei tohi me olla üllatunud, kui näeme lahknemist. Selle asemel peaksime järgima Jeesuse eeskuju ja palvetama Iisraeli rahu eest. Peame ise hindama oma panust tülisse; peame palgi enda silmast eemaldama ja me peame omama värsket lootust Jeesuse Kristuse evangeeliumile. Tema rahu on juba olemas, aga samas mitte veel!

Kuni Ta tuleb ja juhatab sisse rahuajastu (Js 11:1-10), peame iga päev panema jalga rahuevangeeliumi sandaalid ja kuulutama pattude andeksandmist ja kestvat rahu, sest Jeesus on palvetanud oma kiriku eest ja on toomas rahu meiesugustele patustele. Sel viisil võitleme rahu sõlmimise nimel.

Nii et olge ettevaatlikud, et te ei püüdleks täiuslikus rahus oleva kiriku poole. Ükskõik, kas soovite juhtida kogudust täiusliku rahuni või leida kirikut, kus pole konflikte, on otsingud edukamad siis, kui otsite kogudust, millel on täiuslik Rahutegija, sest täiusliku rahu otsimine sellel langenud ajastul valmistab ainult pettumuse. Ometi lubatakse täiuslikku rahu ja see saabub. Seda leiame Jeesuse Kristuse evangeeliumis ja meie, kes Teda tunneme, oleme sellele rahule lähemal kui kunagi varem, isegi kui oleme lahingus.

Autor: David Schrock / Beware in Your Search for Perfect Peace (thegospelcoalition.org)

Jumala viha oli rahuldatud. Imeline armastus kohutavas ristis

Rist. Milline kabuhirm. Äärmuslik ja ülemõistuse  kohutav. See loodi selleks, et tekitada sügav õudus kõigi inimeste teadvuses, keda .....

Ortodoksne juut pakub Gaza rahu saavutamiseks radikaalset lahendust: JEESUST

Mida on vaja Gazasse rahu toomiseks? Sellel otodoksel juudil on idee: "Mul on ortodokse juudi kohta radikaalne lahendus .....

Kui soovite olla rahul, siis ärge vaadake tagasi

“Miks? Miks? Miks?” Kolmeaastase lapse lõputuna näivad küsimused panevad kohati meie kannatuse proovile. Kuid isegi neil hetkedel tunneme .....

Põrgu peaks kristlasi rahutuks tegema: emotsionaalselt kõige keerulisema doktriini aktsepteerimine

Eelmise aasta augustis, kui meie pere külastas Manhattanit, oli meil õnn näha Broadwayl Lõvikuningat. Ja selles urbanistlikus, läbimõeldud .....

Sotsiaalmeedia kaudu eneserahustamise oht

Mitte kaua aega tagasi leidsin Wiredi trükiväljaandes põhjaliku veeru, mis rääkis meie põlvkonna kalduvusest sotsiaalmeedias "rahustava toimega teraapia" .....

Rohkem kui 100 päeva pimedust… Miks Iisrael ei nõustu relvarahuga?

Üleskutsed relvarahu sõlmimiseks muutuvad üha valjemaks. Peab ütlema, et kõige sagedamini nende poolt, kes vaikisid 7. oktoobri veresaunast .....

Juri Sipko “Ei ole mul rahu, ei vaikust ega hingamist, küll aga on tulnud rahutus.”

"Ei ole mul rahu, ei vaikust ega hingamist, küll aga on tulnud rahutus.” Iiob 3:26. Tundsin end üsna .....

Lootus, vikerkaared ja Jumala rahuleping

Iisraelis ei näe sageli vikerkaari, peamiselt seetõttu, et vihma ei ole nii palju. Kuid sotsiaalmeedia oli hiljuti neid .....

Jeesus (üksi) võib Teie südant rahuldada

Peggy Lee 1969. aasta laulu iga salm kirjeldab mõnda elusündmust, näiteks tsirkusesse minekut või armumist. Sellised asjad tundusid .....