Oma Jõust Ei Või Me Midagi Teha

1920-ndal aastal jõustus Ameerikas “kuiv seadus”. Kongress võttis selle vastu karskusseltside ja ühiskondlike naisorganisatsioonide tugeval mõjutusel.

Järgmisel hommikul peale seaduse jõustumist, valas kogu Ameerika oma alkoholi kanalisatsioonist alla!

1920-ndal aastal oli Ameerika majandusliku õitsengu tõusu teel ja rahvas vajas lõbustusi. Just nimelt sel ajal algas Ameerika maffia “kuldne ajastu” ja väljakujunemine. Maffiabossid teenisid muinasjutulisi varandusi alkoholi salaveo ja müügiga, millega kaasnes kasiinode, baaride ja lugematute lõbustusasutuste teke.

13. “kuiva aasta” jooksul kahekordistus Ameerika alkoholi tarbijate arv. USA-s tekkis selle aja jooksul 100 000 uut baari ning organiseeritud kuritegevus levis üle kogu Ameerika nagu vähktõbi.

Siit järeldus, et ükski seadus ega käsk ei ole suuteline täielikult mõjutama sotsiaalseid protsesse ühiskonnas. Ka kõige parem idee, mis juurutatakse käsu korras, võib kaasa tuua hoopis vastupidise tulemuse. Ajaloost teame, et juudid “seloodid” otsustasid vägivalla ja võitluse abil, vabaneda Rooma ülemvõimu alt. See aga ei õnnestunud neil ja tõi kaasa nende hukkumise. (Sest pidi täituma prohveteering, mille Kristus kuulutas välja Jeruusalemma kohta. Mt 24,2)

Jh. 8:36 Kui nüüd Poeg teid vabastab, siis olete tõepoolest vabad. Teame, et et ainult Jeesus on see, Kes suudab pöörata lapsed vanemate poole ja vanemad laste poole. Nii ei suuda ka meie oma isiklikus elus midagi, kui see pole Jumala tahe ja Püha Vaim ei juhi meid seda tegema.

Me oleme kuulnud Walesi ärkamisest selle sajandi alguses. Palvekoosolekuid peeti trammides, kus pöördus palju inimesi. Kõrtsid ja õllesaalis olid tühjad, vanad võlad maksti ära, kadedus kadus. Joodikud, kaklejad ja õnnemängurid palvetasid teenistustel ja tunnistasid Kristuse oma Issandaks. Kaevanduse ponid ei saanud enam aru kaevurite käsklustest, sest need ei vandunud enam (Eifiong Evans “Ärkamine Walesis” lk. 78)

Ükskõik, mida ette poleks võtnud algkogudus, Jeesus ei oleks ikkagi tulnud tagasi 2000 aastat eest. Ehkki neid imesid ja tunnustähti, mis järgisid Koguduse tegevust evangeeliumi kuulutamisel, pole me vist julgenud ka salahilju oma unistustes ette kujutada.

AGAPE,

Paul Armand.