“Õndsad on puhtad südamelt, sest nad näevad Jumalat. ” Matteuse 5: 8

Kallid sõbrad, soovin teile õnnistatud uut nädalat!

Las varjatud headus ilmneb! Laske oma südamel täielikult Jumala ees avaneda ja inimestele!

Puhta südamega on lihtne elada! Südamega, milles pole kavalust, kadedust ja kättemaksu! Ja puhtas südames pole ruumi nurinale ja pidevale rahulolematusele!

Puhas süda usaldab täielikult Jumalat ja tänab pidevalt kõige eest, mis elus juhtub!

Kallid sõbrad, olgu teie süda puhas, eemalduge kurjast ja püüelge hea poole!
Vaadake kõike lootuse ja rõõmuga, sest kõik on ajutine, mööduv ja teie süda on teiega ja see ilmub Kõigeväelise ette! Nii et laske oma südamel voolata üle armastusest, usust ja lootusest! Rahulolu kõigega, olgu teie elus suure kasumi allikas!

Valvake oma lahkeid ja puhtaid südameid ning Jumal õnnistab teid ohtralt!
Ilusat ja rikkalikku nädalat!
Õnnistust kõigile!

Shalom!

Ella Armand.