Öö on möödas. Päike on tõusnud!

Kas sa oled ärkvel? Milline õnnistus, et Kõigevägevam on su üles äratanud!
Ta andis uue päeva, uued võimalused ja kordaminekud!
Ühtegi meie elupäeva ei tasu suhtuda ükskõikselt, sest need päevad mööduvad kiiresti ja tagasi saada neid ei ole võimalik!
Me peame elama ja nautima elu nüüd! Praegu täna Issandat, tee nüüd head ja ole tänulik!
Ära lükka rõõmu homseks, sest äkki sulle ei ole antud homset ja sul ei olnud aega öelda Kõigevägevamale, et oled tänulik, sa ei öelnud oma lähedastele, et armastad neid! Sa ei leppinud ära nendega, kellega olid tülis! Ära lükka oma elu homsele! Ela täna!
Täna ütle: „Jumal, tänan Sind kõige eest! Õnnista ja kaitse kogu mu perekonda ja sõpru! Aitäh!”

Ja ära muretse kõige pärast nii palju, et süda valutab! Tee, mida su käsi suudab ja usalda Jumalat, Tema teab, kuidas sind aidata!
Kõigevägevamal on lugematu hulk võimalusi probleemide lahendamiseks! Usalda Teda!

“Ärge siis hakake muretsema homse pärast, sest küll homne  päev muretseb ise enese eest! Igale päevale piisab oma  vaevast.” Matteuse 6:34
Lahendused tulevad ja kõik saab korda! Vaata tulevikku lootuse ja rõõmuga!

„Olge ikka rõõmsad Issandas! Taas ma ütlen: Olge rõõmsad! Teie leebus saagu teatavaks kõigile inimestele. Issand on ligidal! Ärge muretsege ühtigi, vaid teie vajadused saagu kõiges Jumalale teatavaks tänuütlemisega palumises ja anumises.” Filiplastele 4:4-6

Šabat šalom,

Ella Armand.

Jumala usaldamine emaduse unetutel öödel

Mäletan naist, kes tekitas minus hirmu emaks saamise ees. Käisime abikaasaga Piiblitunnis koos teise perekonnaga, kellel oli neli .....

Minu hinge pime öö

Minu jaoks on sobilik, et sel nädalal toimus päikesevarjutus. Kakskümmend aastat tagasi, 1997. aasta kevadel, kogesin ma Jumala-varjutust. .....

Sinu pimedus ei ole pime Tema jaoks

Kui mu tütar Eliana oli 6-aastane, siis kirjutasin talle hällilaulu, mis sisaldas järgmisi sõnu: Sina, Eliana, tuleta mulle .....

Otsi alati abilisi, valgust pimeduses

Fred Rogers ütles kunagi kuulsad sõnad: "Otsige abilisi." Mida teha, kui pimedus on liiga pime? Kui valu, lein .....

Näe usus tõusvat päikest!

Ro.4:18-25 Kui lootus näis lootusetu, ei läinud Aabraham usus nõrgaks. Kuigi Saara lapsekoda oli surnud. HOMMIK TULEB! ÖÖ .....