Hank Kunneman: “Suur muudatus on õhus!”

Jumala Vaim ütleb, et Ma kõnnin praegu maa peal ja olen mõõtnud tekkinud hirmu taset paljudes, kes on maa peal, kaasa arvatud Minu rahva seas. Ometi ütlen Ma sulle nüüd: “Miks sa kardad? Mida sa vaatad? Mida sa ootad? Kui Maa Jumal kõnnib teie seas praegusel ajal? Sest Ma ütlen, et maa peal on aset leidmas suured muutused ja just sel ajal prohvet rääkis siis, kui oli näljaaeg. Ta rääkis ja kuulutas: “Homme samal ajal hakkavad asjad muutuma!” ja ometi polnud prohveti suu läbi räägitud sõnal nähtavaid märke.” Eelija seisis ja ütles: “Ma kuulen häält! Küllusliku vihma häält”, kuid sadu ei olnud veel tulnud.

Ma räägin seda praegu, sest prohveteeriti muutust. Muutus oli ilmsiks saamas, kuid inimesed ei näinud seda. Nii et ma ütlen teile, et 2024 aastal, kui te sisenete uude hooaega, siis seda hooaega tähistab kiirendus. Seda tähistab suur muutus, mis saabub maa peale ja mis mõjutab ja raputab isegi poliitilisi jõude, mis on toonud kurjuse ja nad on arvanud, et nende tegevuskava jääb sel ajal püsima. Kuid Jumal ütleb, et Ma raputan seda ja sellega ei kaasne mitte ainult suured muutused, vaid Jumal ütleb, et vaata ja näe. Te näete Minu võidmist sellisel tasemel, nagu olete palvetanud ja see võidmine, millest Ma räägin, hävitab pimeduse teod, mis arvasid, et nad võivad selle riigi orjastada ja viia selle sotsialistlikku impeeriumi.

Kuid Jumal ütleb: “Lapsed, kes on praegu Minuga, kes naiste üsas abordi kaudu surid, on kogunenud ja palvetanud Minu trooni ees ja öelnud: „Jumal, Sina oled õigluse Jumal! Las see põlvkond kogeb vabadust, mida me pole kunagi kogenud.” Ja Jumal ütleb: “Ma olen täitnud nende palved ja see tabab teie rahvast, kui kiirendus hakkab toimuma ja Minu elu hakkab välja murdma ja muutused hakkavad täitma õhku, sest te olete näinud, milline näeb välja kurjus, aga te saate näha, kuidas näeb välja Minu headus teie elupaigas. Näete, kuidas muutus välja näeb. Näete, kui Jumala sekkumine jõuab inimesteni. Ma ei räägi massidest. Ma räägin jäägist, kes on seisnud, kes on palvetanud, kes on paastunud ja kes on hüüdnud Minu nime. Seetõttu olen tulnud tooma suurt taastamist ja suurt ümberpööramist. Ja te näete, kui Minu võidmine hävitab need ikked, mis on arvanud, et nad on sinu, su rahva ja su laste tulevik, kuid ometi Ma kiirendasin sel ajal ja Ma teen selle teoks.”

Jumal ütleb: “Selle võidmise kaudu tõstetakse see raske koorem, mis on olnud teie peal, mis on olnud teie valitsusel, mis on olnud teie koolides, mis on olnud teie kultuurides. Ja sa oled öelnud: “Jumal, see on olnud nii karm hooaeg.” Ometi Ma ütlen teile, et pimedus katab maad, pilkane pimedus katab inimesi, aga ometi tõusen Mina, Issand, sinu üle, sest Ma käin maa peal. Vaata käes  on tund, mil teie peal nähakse Minu auhiilgust.

2024. aasta tähistab ilminguid, millest Ma teile seekord rääkisin. Nii et tõstke oma silmad üles. Tõstke oma pead ja te näete sündimas asju, mida Ma teile praegu räägin”, ütleb Jumal.

Video: 2024 Word of The Lord From Hank Kunneman (youtube.com)

 

Prohvetlik sõna 5784 juudi uude aastasse või 2024 aasta jaoks: uks edusse

Oleme jõudnud heebrea aastasse 5784, mis algas reedel, 15. septembril 2023.a.päikeseloojangul (Juudi kalendri järgi). See tähistab uut vaimset .....

Uus aasta, uus elu

Sel aastal, neljapäeva, 15. septembri päikeseloojanguga, tähistavad juudi kogukonnad üle maailma juutide uut aastat Rosh Hashanah. Pühakiri ütleb .....

Jeruusalemma imeline taastamine 1967. aastal

Ješua ütles: "Ja nad langevad mõõgatera läbi ja nad viiakse vangi kõigi rahvaste sekka, ja Jeruusalemm jääb paganatele .....

Kiviklibust taastamisse

"Aga sina oled andeksandja Jumal, armuline ja halastaja, pika meelega ja rikas heldusest; Sina ei  jätnud neid maha." .....

Kuus sõna, mida öelda läbi pisarate

Käisin sel nädalal ühe noore naise matustel, kes oli näinud selles elus palju raskeid asju. Kui ma tema .....