Paavst toetas algatust tehisintellekti vallas

Paavst toetas tehisintellekti kasutamise eetika valdkonna algatust, märkides, et tehisintellekti tuleks kasutada inimeste ühiseks hüvanguks ja kaitseks.

Paavst Franciscus avaldas toetust Paavstliku Elu Kaitseakadeemia ja Renaissance Foundationi algatusel välja töötatud dokumendile “Rooma üleskutse ehk Rooma üleskutse tehisintellekti eetikale allakirjutanutele.” Dokumendi esimesed pooldajad kirjutasid sellele alla 2020. aastal, vahendab Christian Megaportal inVictory viitega Vatican Newsile.

Sel aastal korraldas sihtasutus Roomas kohtumise teemal Aabrahamlike religioonide roll tehisintellekti eetikas. Paavst võttis Vatikanis eraaudientsil vastu moslemitest ja juutidest delegaate ning tervitas eriti neid, kes dokumendile esimesena alla kirjutasid: rabi Eliezer Simcha Weissi, šeik Abdullah bin Bayahd, Microsofti presidenti Brad Smithi, IBM vanem asepresidenti Dario Gili, FAO peaökonomisti Maximo Torero Cullenit.

Märkides, et tänavused koosolekul osalejad on inspireeritud entsüklika “Fratelli tutti” sõnadest, kiitis paavst neid “kultuuri edendamise eest, mis seab sellised tehnoloogiad ühiste hüvede ja ühise kodu kaitse teenistusse”. Tehisintellekti areng avaldab mõju meie arusaamale maailmast ja iseendast, rõhutas paavst ja kutsus kohtumisel osalejaid üles tagama, et algoritmid ehk algoritmide kasutamise eetika saaksid avalikes debattides rohkem paika tehnoloogiate arendamisel. Eelkõige puudutab see tehnoloogia kättesaadavust kõigile inimestele, kuid mitte ainult:

«Ärgem unustagem, et meie suhtumine viimastesse, vendade ja õdede seast kõige kõrvalejäetumatesse, annab tunnistust sellest, millise väärtuse me inimesele omistame. Võime tuua näite varjupaigataotlejate kohta: me ei tohi jätta inimese elu ja saatuse üle otsustamist mingi algoritmi hooleks.”

Dokument “Rome call” võib olla kasulik vahend dialoogi pidamiseks, ütles paavst, nimetades selle edendamist oluliseks sammuks digitaalse antropoloogia arengus.

Allikas: Папа поддержал инициативу в области искусственного интеллекта | Новости inVictory