Pagulased või misjonärid?

Ukraina sõja tõttu lahkusid osad usklikud, osad aga jäid. Koguduste sees jagunesid inimesed kahte rühma. Ja need, kes ei lahkunud, võivad hukka mõista neid, kes lahkusid. Ja need, kes on lahkunud, võivad tunda end lahkumise pärast süüdi. Muidugi tahavad paljud tagasi tulla ja nad tulevad tagasi siis, kui sõda on läbi. Kuid paljud inimesed jäävad tõenäoliselt siia Euroopasse.

Ja selles kontekstis tahan öelda, et igaüks peaks kontrollima Jumala tahet oma elu, oma eesmärkide ja motiivide suhtes. See on raske aeg, kuid iga, isegi rasket aega, saab kasutada Jumala tahte, Tema eesmärkide ja plaani täitmiseks.

Prohveteering Ukrainale

Kord kuulsime ühe Jumala inimese projveteeringut Ukrainakohta. Ta rääkis sellest, et Venemaaga tuleb sõda. Ta rääkis sellest, et enne seda Ukraina sõda on usklikel selline vabadus, mida polnud üheski endise Nõukogude Liidu riigis. Ja nii oligi.

Näiteks meie linnas Zaporožjes püstitasid võimud isegi mitu aastat linna keskväljakule aparatuuri ja tuledega lava, et kõik kogudused ja kirikud saaksid jõule tähistada. See võimaluskestis ühtedest jõuludest teiseni ehk detsembrist jaanuarini. Seal oli selline vabadus, et evangeliseerimiseks polnud vaja isegi luba võtta. Pidime lihtsalt võimudele teatama, et me seda teeme.

Ja siis see jumalamees rääkis sellest, et tuleb sõda ja paljud misjonärid lähevad Ukrainast erinevatesse riikidesse. Minu jaoks tundus see ulmelisena – sõda Venemaaga. Kuid nagu näeme, on olukord praegu selline

Kes saab olla misjonär?

Kui me kuuleme sõna “misjonär”, siis millised assotsiatsioonid tekivad? Tavaliselt on see meie jaoks mingi pastor, jutlustaja, administraator ja võib-olla ülistus. Kuid väga sageli ei pea tavalised inimesed end misjonärideks, sest nad ei mõista, et misjonär võib olla erinevate annete ja kutsumustega inimene.

Näiteks mäletan aega, kui kolisime noorte jumalateenijate perena Nikopolist Zaporožjesse. Meil oli vaja kedagi, kes meid nelja väikese lapsega aitaks.

Igaüks, kes reisib, peaks end pidama misjonäriks. Ja misjonäriks võib saada igaüks. Kõigil ei pruugi olla võimalik jutlustada, kuid kogudused vajavad abi mitmel viisil, nagu administratsioon, ülistus, korraldusrühmad ja palju muud. Isegi lapsehoidjaks olemine ja lastega pastoripere abistamine on samuti vajalik. Sel ajal vajasime sellist abi väga.

Ärge unustage oma kutsumust

Minu arvates on väga oluline, et kõik peaksid end sel sundevakueerimise ja paguluse ajal misjonäriks, olenemata sellest, kui kauaks nad teise linna või riiki tuli. Ja kuhu iganes te lähete, on väga oluline arvestada iseennast Jumala kutsumuse ja saatuse valguses. Oluline on mõista, et isegi kui teie peamiseks motiiviks oli oma elu, rahalise olukorra parandamine (mõned võisid ju ka selleks otstarbeks lahkuda), tasub ikkagi oma süda Jumala ees õigesse asendisse seada, ilma lahkumata Jumala perekonnast ja Jumala eesmärgist, mis on kõigil meie messiaanlikel kogukondadel.

Pealegi on siin väga vaja uusi juudi messiaanlikke kogukondi, mis lähiajal tekkida võivad. Meie piirkonnas (Saksamaa ja seda ümbritsevad riigid) elab kuni kaks miljonit juuti. Arvestades juba olemasolevate messialike koguduste arvu, on see üsna suur arv. Jah, Saksamaal on palju venekeelseid kogukondi, Hollandis, Belgias ja Prantsusmaal on väikseid kogukondi. Kuid sellise hulga juutide jaoks Lääne-Euroopas sellest ei piisa.

Iga inimene on täiesti vaba otsustama ja looma oma isiklikku suhet Jumalaga. Kuid ma soovitan kõigil, kes on kuhugi läinud, mitte arvata, et nad on väljaspool Jumala eesmärki messialiku teenistust, kutsumist ja saatust. Igaühe jaoks on väga oluline olla kasulik, töötada ja rakendada end seal, kus me täna oleme. Sest see, kus te täna olete, on minu arvates Jumala tahe. Kutsun teid üles mõtlema, kuidas aidata neid juba olemasolevaid kogukondi, alustada ehk mingisugust teenistust, teenida inimesi ja anda Jumalale võimalus töötada teie kaudu maksimaalselt, saavutades oma eesmärgid ka praegusel raskel ajal.

Kas praegu on õige aeg misjonitööks?

Mulle meenus aeg, kui 1. sajandil e.m.a. Jeruusalemm hävitati. Usklike jaoks ei olnud see Jeshua prohveteering kuigi hea. Jeshua ütles, et kui nad näevad roomlasi Jeruusalemma piiramas: “Need, kes on Juudamaal, põgenegu mägedesse.” Ta hoiatas katastroofide eest. Jeruusalemma messiaanliku kogukonna jaoks oli see aeg, mil nad mõistsid, et paremaks ei lähe, et Jeruusalemm hävitatakse. Neist said sunnitud pagulased ja migrandid. Kuid see ei vabastanud neid kohustusest viia Jumala valgus kõikidele rahvastele! Nad ei lõpetanud evangeeliumi jagamist ega Jumala teenimist isegi siis, kui Jumala pealinn, linn, kus tempel asus, hävitati, rööviti ja paljud juudid võeti vangi.

Halvimal ja kõige raskemal ajal võib Jumal siiski meie kaudu edasi tegutseda ja võib isegi mõnda asja tugevdada. Ja ma arvan, et inimeste arv, kes on nüüdseks Euroopasse tulnud ainult meie messiaanlikest kogudustest, on Euroopale juba suur kingitus – see on juba iseenesest suur õnnistus kõigile Euroopa usklikele. Kas seda saab vaadelda kui Jumala tahet? Ma ei tea, aga ma tean, et isegi halvimad ajad ei ole Jumalale üllatuseks.

Võib-olla keegi ei pidanud end jumalateenijaks Euroopas, aga äkki see juhtus. Ja seetõttu saavad isegi need, kes naasevad (ja suur hulk inimesi naaseb), siin viibides investeerida Jumala teenimisse. Ükskõik, kus te ka poleks, mis linnas või riigis te viibite, ei vabasta see teid kohustusest teenida Jumalat seal, kus te olete. Ja Issand õnnistagu teid kõiki väga, aidaku teid sellel raskel ajal ja tugevdagu teid!

Autor — Rodion Samoilovitš, messiaaliku juudi kogukonna rabi, Köln, Saksamaa / ShomerTV

 

Allikas: https://ieshua.org/bezhentsy-ili-missionery.htm