Pakistan – teise klassi kodanikud ja jumalateotuse seadused

1947. aastal, riigi iseseisvuse aastal, muutus kristlaste olukord keerukamaks, kuna Pakistanist sai ametlikult moslemiriik. Kõik kristlased kannatavad institutsionaliseeritud diskrimineerimise all, mida näitab asjaolu, et kristlastele pakutakse töökohti, mida peetakse madalaks, räpaseks ja halvaks. Paljud kristlased on vaesed ja mõned on sunnitud orjatööle. On ka keskklassi kuuluvaid kristlasi, kuid see ei päästa neid tõrjumise ja tagakiusamise eest.

Ajaloolistel kirikutel (nagu anglikaani või roomakatoliku kirikutel) on suhteline jumalateenistusevabadus, kuid neid jälgitakse põhjalikult ja äärmuslased ründavad neid regulaarselt ja sihilikult. Viimane rünnak leidis aset 2017. aasta detsembris. Kristlaste kirikud, kes on aktiivsed evangeliseerimises ja noortetöös, seisavad silmitsi suurema tagakiusamisega. Üldiselt peetakse kristlasi teise klassi kodanikeks. Samuti kohaldatakse kristliku vähemuse suhtes ebaproportsionaalselt riigi jumalateotuse vastaseid seadusi – see muudab avaliku usu väljenduse keeruliseks ja ohtlikuks. Need seadused on suunatud peamiselt usuvähemuste (sealhulgas moslemivähemuste) suhtes, kuid mõjutavad eriti kristlaste vähemust, arvestades nende üldist elanikkonna protsenti.

Näiteid elust enesest

2019. aasta mais tappis üürileandja kristlasest töötaja, sest ta julges töötada teise tööandja juures, selgub Morning Star Newsi raportist. See juhtum illustreerib enamiku kristlaste madalat sotsiaalset staatust ja on vaid pilguheit paljudesse sarnastesse juhtumitesse, millest sageli ei teatata.

Ehkki 2020. aasta maailma vaatlusnimekirja aruandeperioodil pole kirikuhoonete vastu suuri pommirünnakuid aset leidnud, toimub kümneid väiksemaid igapäevaseid rünnakuid kirikute ja kalmistute vastu. Üks näide on Okara kristliku kalmistu rüvetamine 12. mail 2019.

Palvetage Pakistani eest

Pakistan on islamiriik, mis kannatab paljude radikaalsete islamirühmituste käes. Palvetage, et Pakistani valitsus võtaks vastu seaduseid, mis kaitsevad kristlasi ja teisi usuvähemusi selles riigis.

Palvetage rahu eest kristlastele, kes on pöördunud islamist kristlusesse. Perekond, sõbrad ja naabrid suhtuvad nendesse pöördumistesse kui kogukonna häbistamisse.

Palvetage, et jumalateotuse seaduste alusel süüdistatavad kristlased ei puutuks kokku vägivallaga ega inimeste omakohtuga ja et nad oleksid nende ohtlike kohtuprotsesside kestel tugevad.

Palvetage kristlastest naiste ja tüdrukute eest, keda vägistatakse ja seejärel sunnitakse abielluma kogukonna moslemitega. Selle tulemuseks on tavaliselt sunduslikud usuvahetused.

Allikas: https://www.opendoorsusa.org/christian-persecution/world-watch-list/pakistan/