Palveta Eestimaa eest

2. Ajar 7:14 ja kui siis minu rahvas, kellele on pandud minu nimi,  alandab ennast ja nad palvetavad ja otsivad minu palet ning pöörduvad oma kurjadelt teedelt, siis ma kuulen taevast ja annan andeks nende patu ning säästan nende maa.

Jesaja 58:6,7 Eks ole ju mulle meeldiv paast niisugune: päästa valla ülekohtused ahelad, teha lahti ikke rihmad, lasta vabaks rõhutud ja purustada kõik ikked? Eks see ole murda oma leiba näljasele ja viia oma kotta viletsad kodutud, kui sa näed alastiolijat ja riietad teda ega hoidu oma ligimesest?

Psalmid 22:27-32 Vaesed saavad süüaning saavad kõhud täis; Issandat kiidavad, kes teda otsivad. Teie südamed elagu igavesti! Kõik maailma ääred tuletavad teda meelde ja pöörduvad tagasi Issanda juurde; ja sinu ette kummardavad kõik rahvaste suguvõsad. Sest Issanda päralt on kuninglik võim ja ta valitseb rahvaid. Kõik ilmamaa võimsad kummardagu tema ette; tema ette vajugu põlvili kõik, kes lähevad alla põrmu ja kelle hinge ta ei jäta ellu. Tulevane sugu teenib teda, Issandast jutustatakse tulevasele põlvele. Nad tulevad ja kuulutavad tema õigust, vastsündivale rahvale jutustades,et tema on seda teinud.

Psalmid 33:18-22 Vaata, Issanda silm on nende peal, kes teda kardavad ja tema heldust ootavad, et tema tõmbaks nende hinge välja surmast ja hoiaks neid elus näljaajal. Meie hing ootab Issandat, meie abi ja meie kilp on tema.  Sest temas on rõõmus meie süda ja me loodame tema püha nime peale. Sinu heldus, Issand, olgu meie peal,nõnda nagu me ootame sind!

Psalmid 107:10-16 Nad istusid pimeduses ja surmavarjus, olid vangis viletsuses ja raudus, sest nad olid tõrkunud vastu Jumala sõnadele ja olid põlanud Kõigekõrgema nõuannet. Siis ta alandas nende südant vaevadega; nad komistasid, ja ei olnud aitajat.Aga oma ahastuses nad kisendasid Issanda poole ja tema päästis nad nende kitsikustest. Ta viis nad välja pimedusest ja surmavarjust ning rebis katki nende köidikud. Tänagu nad Issandat ta helduse eest ja tema imeliste tegude eest inimlastele! Sest tema on katki murdnud vaskuksed ja puruks raiunud raudriivid.

Psalmid 144:12-15 et meie pojad oleksid noorpõlves nagu hästi kasvatatud taimed, ja meie tütred nagu templi ehituses ilusasti voolitud nurgasambad,et meie aidad oleksid täis ning annaksid iga liiki vilja,et meie lambakari kasvaks tuhandekordseks ja kümne tuhande kordseks meie nurmedel, et meie veised oleksid tiined, et ei juhtuks kahju ega kaotust, et ei oleks hädakisa meie tänavatel! Õnnis on rahvas, kelle käsi nõnda käib. Õnnis on rahvas, kelle Jumal on Issand.

Joel 2:17-19 Eeskoja ja altari vahel nutku preestrid, Issanda teenrid ,ja öelgu: Säästa, Issand, oma rahvas,ja ära anna oma pärisosa teotuseks, paganaile pilgata! Miks peaks rahvaste seas öeldama: Kus on nüüd nende Jumal?” Siis Issand hoolitseb oma maa eest ja tunneb oma rahvale kaasa.Ja Issand kostab ning ütleb oma rahvale: „Vaata, ma läkitan teile vilja, veini ja õli, et teil on seda kõike küllalt. Ma ei anna teid enam teotuseks paganate sekka.

Palve Iisraeli eest

Psalmid 25:16-22 Pöördu mu poole ja ole mulle armuline, sest ma olen üksildane ja vilets! Ahastused täidavad mu südame; tõmba mind välja mu kitsikustest! Vaata mu viletsust ja mu vaeva ja anna andeks kõik mu patud! Vaata mu vaenlasi, sest neid on palju, ja vägivaldset vihavaenu, millega nad mind vihkavad! Hoia mu hinge ja kisu mind välja; ärgu ma jäägu häbisse, sest ma otsin pelgupaika sinu juures! Laitmatus ja õiglane meelkaitsku mind,sest ma ootan sind! Vabasta, oh Jumal, Iisrael kõigist tema kitsikustest!

Psalmid 35:1-9 Võitle, Issand, nende vastu, kes minu vastu võitlevad; sõdi nende vastu, kes minu vastu sõdivad! Haara kätte kilp ja kaitsevari ning tõuse mulle abiks! Paljasta piik ja tapper minu tagaajajate vastu; ütle mu hingele: „Mina olen sinu pääste!” Häbenegu ja jäägu pilgata need, kes kipuvad mu hinge kallale; taganegu häbiga need, kes mõtlevad mulle kurja teha!Olgu nad kui aganad tuule käes ja Issanda ingel paisaku nad maha! Nende tee olgu pime ja libe ja Issanda ingel jälitagu neid! Sest ilma põhjuseta on nad seadnud mulle oma varjatud võrgud, ilmaasjata on nad augu õõnestanud mu hingele.Hukatus tulgu talle kätte aimamata ja tema võrk, mille ta salajasse on pannud, püüdku kinni teda ennast; sattugu ta sellesse hukatuseks! Aga minu hing ilutsegu Issandas, ta rõõmustugu tema päästest!

Psalmid 122:6-9 Paluge rahu Jeruusalemmale! Käigu hästi nende käsi, kes sind armastavad! Rahu olgu su müüride vahel, hea käekäik su kuninglikes kodades! Oma vendade ja oma sõprade pärast tahan ma nüüd öelda: Rahu sinule!Issanda, meie Jumala koja pärast tahan ma otsida sulle head.

Psalmid 128:5,6 Issand õnnistagu sind Siionist ja saagu sa näha Jeruusalemma head põlvekogu oma eluaja! Ja saagu sa näha oma laste lapsi! Rahu Iisraelile!

Psalmid 130:7,8 Issand õnnistagu sind Siionist ja saagu sa näha Jeruusalemma head põlvekogu oma eluaja!Ja saagu sa näha oma laste lapsi!Rahu Iisraelile!

Psalmid 130:3 Iisrael, looda Issanda peale nüüd ja igavesti!

AGAPE,

Paul Armand.