Palve kui relv kiusatuse vastu

Ükskõik, millise kiusatusega me võitleme, on palve see relv, milleta me hakkama ei saa. Kiusatuse eesmärk on tõmmata meid võrku ja juhtida meid Jumalast eemale. Palvel ja osadusel Jumalaga on vastupidine eesmärk: need aitavad meil hoida ühendust Taevase Isaga. Oh, kui suur on Isalt pärinev lohutus ja armastus, ja millist jõudu ammutavad kõik, kes vaenlasele vastu astuvad ja palves Jumala poole pöörduvad!

Ööl, mil Issand Jeesus Ketsemani aias vahi alla võeti, ütles Ta oma jüngritele:

Matteuse 26:41
“Valvake ja palvetage, et te ei langeks kiusatusse: vaim on valmis, aga liha on nõrk.”

Luuka 22:40
“Kui ta kohale jõudis, ütles ta neile: palvetage, et te ei langeks kiusatusse.”

Ja Luuka 22:46
“Ja ta ütles neile: miks te magate? Tõuske püsti ja palvetage, et te ei langeks kiusatusse.”

Kiusatust kirjeldatakse siin kui midagi, millesse jüngrid võisid langeda, kuid nad pidid sellele palves vastu seisma. Niisiis on palve ja kiusatus teineteisele vastandlikud: “Palvetage, et te ei langeks kiusatusse,” ütles Issand neile. Seega, kui nad ei palvetaks, siis langeksid nad kindlasti kiusatusse. Palve ja suhtlemine Jumalaga, Temaga lahutamatus ühenduses olemine ning Temalt vajaliku toe ja tugevuse saamine muutub kilbiks, mis kaitseb meid kiusatuste eest. See ei tähenda kiusatuste täielikku puudumist meie elus. Siiski annab see meile kindlustunde, et kui kiusatus ilmub, siis ei suuda ta meid kinni püüda – me jääme kindlasse usku ja suudame vältida tema püüniseid.

Allikas: Молитва как оружие против искушения (bibletruths.ru)