Pastor Vassili Dotsenko: vaimsest ärkamisest Siberis, ohtudest kristlastele ja küpsele kirikule

– Arvatakse, et üks koht, kus kiriku vaimne ärkamine algab, on Siber. Mil määral nõustute selle arvamusega?

 

“Elu Sõna kiriku (Jerevan) pastori Artur Simonjani sõnad kõlavad minu südames, et vaimne ärkamine on suur laine, mis katab Maad ja koosneb paljudest inimestest, sümboliseerides Maa eri paigust pärit esindajate osalemist selles. Prohvetikuulutusi, et vaimne ärkamine algab Siberis, on olnud palju, seda on öelnud inimesed Austraaliast, USA-st ja Rootsist. Pastor Henry Madava (Ukraina) ütles mulle kord: „Tulen Novosibirskisse kahel põhjusel: esiteks on mul teiega head suhted; teiseks, uurides Jumala liikumise küsimust, sain teada, et Siberis hukkus palju kristlasi. Jumal ütles mulle, et tänu sellele algab selles piirkonnas elavnemine. Kui Carl Gustav Severin Novosibirskis käis, laskus ta põlvili ja palvetas Püha Nikolai Imetegija kabeli kõrval. Tal oli nägemus: Jeesuse verega kaetud Venemaa ja Novosibirskist lahkuvad misjonärid.

– Arvatakse, et jõukatest ühiskonnakihtidest pärit inimesed on tänapäeval evangeeliumi sõnumist maha jäänud. Kes on teie arvates praegu Venemaa kristlaste sihtrühm?

„Jeesus õpetas, et arsti ei vaja mitte terved, vaid haiged. Olen kindel, et tänapäeval on selliseid inimesi kõigis ühiskonnakihtides. Nüanss seisneb selles, et igal kirikul on evangeeliumi kuulutamiseks oma suund. Kui kirik on äsja tekkinud, siis on oluline, et vaimulikud mõistaksid, kellele nad jutlustavad, sest evangeeliumi on võimatu kõigini viia; oluline on mitte kaotada fookust. Muidugi on aegu, kus väheharitud inimene jutlustab intellektuaalile ja Jumal puudutab teda. See on aga pigem erand kui reegel.

– Tänapäeval levib osa kristlaste seas arvamus, et kirik on Venemaal hästi toidetud, mistõttu ei täida ta alati talle pandud ülesannet. On see nii?

– Kogu aeg on leidunud palju neid inimesi, kes ei ole otsinud Jumalat, vaid enda oma. Apostel Paulus rääkis sellest 2000 aastat tagasi. Tuleb mõista, et keegi on aja jooksul maha jahtunud, samas kui mõni on saanud tervemaks ja levitab tasakaalustatud evangeeliumi. Tänavanurkadel või taburetilt patukahetsusele kutsumine ei ole märk kristlikust innukusest. Ma ei väida, et mõnel juhul teevad inimesed seda Jumala käsul, kuid selline käitumine võib inimesi evangeeliumi kuulutamisest eemale peletada. Varem polnud mõjupositsioonidel nii palju küpseid inimesi. Tänapäeval töötavad kristlased Novosibirskis  meditsiinis, hariduses ja kunstis  juhtivatel kohtade ning juhivad oma ettevõtteid. Seetõttu ei saa öelda, et kirik oleks jahtunud.

Siiski ei saa ma jätta märkimata tendentsi, kui protestandid lõpetavad regulaarse palvetamise, tehes seda ainult tunnete mõjul. Kui kristlased teevad midagi inspiratsioonist, siis sel juhul on tõesti võimalik mitte ainult maha jahtuda, vaid ka ära külmuda.

— Milliseid ohte näete tänapäeva vene evangeelses kristluses?

– Pean peamiseks ohuks seda kui selle ajastu mured ja rikkuse janu summutavad Jumala Sõna käsu. Kuid Kristus õpetas, et Tema järgijatest peaks saama puu, mille okstel võivad linnud varjuda. See tähendab, et inimene ei peaks mõtlema ainult iseendale, vaid aitama ka teisi.

Teine oht, mida ma näen, on see, et kristlased ei näe enam Piiblis Jumala Sõna. Ma ei ole psühholoogia õppimise vastu, kuid Pühakiri peaks olema loodijoon.

Ja kolmas on see, kui inimesed lõpetavad palvetamise ja hakkavad lootma ainult oma jõule ja teadmistele. See on ka ohtlik. Sellises seisus ei saa me kuulutada evangeeliumi, me anname hinnanguid inimestele: see pole valmis; teda nüüd küll pole võimalik päästa; kolmanda jaoks pole veel aeg. Siiski tasub meeles pidada, et Jumal määrab kellaajad ja kuupäevad. Võib-olla on selle või teise inimesega kohtumine ainus võimalus tema ees meelt parandada.

— Kas kristlased peaksid tänapäeval vastu seisma LGBT propagandale? Kui jah, siis kuidas?

 

“Meid ei ole kutsutud kellelegi vastu seisma. Oleme kutsutud oma kristlike väärtustega maailma mõjutama. Apostel Pauluse suu läbi nimetas Jeesus Kirikut tõe sambaks ja alustalaks. Me kipume sageli lihtsalt arutlema teatud nähtuste üle, selle asemel, et palvetada, keelates neil nähtustel eksisteerida. Kui me kristlastena hakkame kasutama meile antud volitusi, siis saame inimeste ellu tuua palju rohkem taevariiki.

 

Kui me räägime LGBT kogukonnast, siis need on päästmist vajavad inimesed. Me kõik teame, et pääste on ainult Jeesuses Kristuses. Miks on narkomaan parem kui homoseksuaal? Mõlemad vajavad arsti. Seetõttu peame kirikuna olema neile avatud. 1990. aastatel, kui ma kirikusse tulin, uskusid vähesed kristlased, et Jumal võib narkomaani ja alkohooliku sõltuvusest vabastada. Nad arvasid, et saavad ainult evangeeliumi kuulutada, et nad lahkuksid siit ilmast. Tänapäeval suhtutakse samamoodi ka LGBT kogukonna esindajatesse: paljud ei tea, mida nendega peale hakata ja kuidas neid teenida. LGBT kogukonnaga töötades peab teil olema tervet mõistust. Meil pole õigust tõsta end inimestest kõrgemale nende pattude pärast.

– Rääkige meile, kuidas te suhtute sellesse, et kristlased liiguvad ühest kogudusest teise.

Ühest küljest võime öelda, et see on negatiivne nähtus. Teisest küljest peetakse USA elanikke kõige rohkem riigisiseselt rändavaks riigiks maailmas. Üle 100 aasta on siserände peamiseks põhjuseks olnud soov leida kvaliteetne kirik. Kui aga inimene püüab oma probleemi eest põgeneda, kolides teise kogudusse, siis ta ei saa minema joosta, sest probleem jääb tema sisse. Kui mitteresidendist kristlane kolib Novosibirskisse ja avaldab soovi meie kogudusega liituda, siis soovitan tutvuda linna teiste kirikutega lähemalt – ehk leiab ta neist midagi endale lähedast. Lisaks ei tea me, miks inimene otsustas kolida ühest kogudusest teise.

 

— Kuidas on suhted nende kirikute pastoritega, mille liikmed «Nurgakivi» kirikusse tulid?

 

– Üldiselt on need head. Inimesed kirikutes ei ole ju meie omand. Mul pole õigust kedagi taga ajada. Kui inimene ei pea mind enam pastoriks, siis miks peaksin teda sundima? Ma ei ole lõpetanud pastoriks olemist. Kui aga leidub inimene, kes aitab tal Issandas kasvada, siis on mul selle üle ainult hea meel.

Alexey Kovaljonok spetsiaalselt BOG.NEWSile

Allikas ja foto: Пастор Василий Доценко: о духовном пробуждении в Сибири, опасностях для христиан и зрелой Церкви | БОГ НЬЮЗ – Христианские Новости – BOG NEWS