Pastoriks olemine on midagi enamat kui jutlustamine

Erinevatel pastoritel on erinevad kalduvused ja kiusatused. Mõned annavad järele kiusatusele lasta suhete ja asjadega seotud pakilistel ülesannetel takistada neil võtmast piisavalt aega selleks, et korralik jutlus ette valmistada. Teised pastorid varjavad end kontoris, kasutades jutluse ettevalmistamist ettekäändena, et hoida inimesi oma tüütute probleemidega endast ohutus kauguses.

See artikkel on mõeldud pigem viimasele grupile kui esimesele ja sõnum on lihtne: pastor olla on midagi rohkem kui jutlustamine. See artikkel on mõeldud neile, kes pürgivad pastoriks, aga ka neile, kes on juba hingekarjased, kuid teenivad pastori assistendina või abilisena ja saavad jutlustada vähem, kui nad sooviksid.

Pastor olla ei tähenda ainult jutlustamist, vaid see on võtmeniit, mis ühendab jutluse kõigi teiste selle töö juurde käivate tähtsamate osadega: Piibli vastavusse viimisega inimeste südametes, meeltes ja elus valitsevate segaste olukordadega. Pastoriks olemine on midagi enamat kui jutlustamine ja jutlustamine on midagi enamat kui ohutult kõrguselt tõepommide viskamine. Kui soovite saada pastoriks (või kui olete juba pastor, kuid ei jutlusta nii palju, kui tahaksite), siis saate Piibli abil jutlustajana kasvada.

Mida siis hõlmab endas pastoritöö lisaks jutlustamisele

Pastoritöö on mentorlus

“Mentorluse” all pean silmas isikliku suhte arendamist, mille peamine eesmärk on aidata teisel inimesel saada küpsemaks Kristuses. See, kuidas apostel Paulus seda oma evangeelses apostellikus teenistuses tegi, on tänapäeva pastoritele eeskujuks.

Paulus soovis nii tungivalt, et tessalooniklased tuleksid Kristuse juurde ja kasvaksid Kristuses, et, nagu ta neile meelde tuletab, „oleksime hellusest teie vastu andnud heameelega teile mitte üksnes Jumala evangeeliumi, vaid ka oma hinge,” (1. Tessalooniklastele 2:8). Ta mitte ainult ei jutlustanud neile suurtele rühmadele, vaid „otsekui isa oma lapsi julgustasime ja lohutasime ja keelitasime, et te elaksite Jumala vääriliselt.” (1. Tessalooniklastele 2:11–12). Paulus tõi Piibli kaasa mitte ainult suurele koosolekule, vaid ka lugematutesse isiklikesse vestlustesse.

Keda te tavalisel nädalal isiklikult juhendate? Kellega te ei jaga mitte ainult evangeeliumi, vaid ka iseennast?

Pastori töö tähendab nõustamist

Nõustamisel on sama eesmärk kui mentorlusel, kuid keskendutakse teravamatele pattudele, võitlustele ja kannatustele. Nõustamine on nagu keeris õpetuste voos; astume mõneks ajaks tagasi, et aidata kellelgi veel tervemana ja tugevamana uuesti voolu siseneda. Ja muidugi on siin erinevus pigem tasemes kui kvaliteedis. Nõustamine on oluline osa sellest, kuidas te „hoiate teile hoida antud Jumala karja” (1Pt 5:2). See on oluline vahend, mille abil täidate Pauluse käsu: „Seepärast pange tähele … kogu karja.” (Ap 20:28).

See, mille Paulus annab ülesandeks kogu Tessaloonika kogudusele, kehtib kahekordselt pastorite kohta: „Meie aga manitseme teid, vennad: noomige korratuid, julgustage pelglikke, aidake nõrku, olge pika meelega kõikide vastu!” (1. Tessalooniklastele 5:14). Mida raskem on haigus, seda olulisem on määrata õige ravim. Ja mida rohkem tunde nõustamistoolis veedate, seda osavamaks vaimseks farmakoloogiks te saate.

Esimestel pastoriks olemise aastatel sain teada, et nõustamise pööramine Pühakirja poole võib olla üllatavalt keeruline ja delikaatne tegevus. Keegi on teie juurde tulnud tõsise probleemiga. Võib-olla on tal raskusi Jumala usaldamisega või Tema sõna täitmisega. Võib-olla arvab ta, et on seda kõike varem kuulnud (ja võib-olla räägib ta teile sellest). Võib-olla voolab temast välja nii palju temasse settinud valu ja pettumust, et tal on raske rääkida. Sellistes olukordades aitab kannatlik kuulamine ja ilmselge kaastunne teid kaugele – kuid mitte lõpuni. Teie ülesanne on aidata sellel hädas oleval pühal õppida nägema oma elu nii, nagu Jumal seda näeb, mis tähendab, et te peate leidma Pühakirjast valguse, mis suudab ruloode vahelt läbi murda.

Ma ei tea, võib-olla olen siin pastorite seas erand, aga kui ma nõustan raskustes olevat koguduseliiget, siis tunnen, et kolmandik minu pingutusest läheb kuulamisele ja õppimisele ning kolmandik õige kaastunde ja julgustuse viisi leidmisele. Viimasele kolmandikule pretendeerib programm, mis töötab pidevalt mu peas ja küsib vaikselt: “Milline Pühakirja lõik või kirjakohad oleksid sellele inimesele praegu kõige kasulikumad?”

Pastoritöö tähendab distsiplineerimisvalmidusega juhtimist

Kui olete pastor, siis ei pea ma teile ütlema, et rasked juhtumid leiavad tee teieni – juhtumid, mis võivad teid öösel ärkvel hoida või kogu päevaks teie mõtted hõivata. Kui koguduseliikme patt on nii tõsine, et kogudus peab astuma samme tema kogudusest väljaviskamiseks, siis on loomulik, et  kirikuõpetaja võtab initsiatiivi rikkuja pöördumisel, hindab olukorda ja soovitab, kuidas kirik peaks reageerima.

Distsiplinaarmeetmete osas initsiatiivi haaramine võib tuua kaasa pea- ja südamevalu. See võib tuua endaga kaasa solvanguid ja laimu. See võib põhjustada väsimust, frustratsiooni ja tähelepanu hajumist. Kuid kui jätate üheksakümmend üheksa maha, et minna ühele järele (Matteuse 18:13-14), kui vaatate teistele silma ja panete nad vastakuti nende tegude ja Jumala juhistega, siis teadke, et olete oma teenistuses Jumala tahte keskel.

Jumala armastus on püha armastus, armastus, mis päästab destruktiivsest enesepettusest ja sel hetkel olete teie Jumala armastuse anum, kes jälitate hädas hinge.

Pastori töö hõlmab endas oma elu ja õpetuste jälgimist

Paulus juhendab Timoteost: „Pane tähele iseennast ja õpetust, jää kõigesse sellesse püsima, kui sa seda teed, siis sa päästad enda ja need, kes sind kuulavad.” (1Timoteosele 4:16). Peate panema hapnikumaski kõigepealt enda näole ja kasutama selle hapnikuvoolu, enne kui saate teisi ohutult teenida. Pastorina peate Piiblit uurima – teiste jaoks. Peate palvetama – koos teistega. Peate mõtisklema vaimsete reaalsuste üle – teiste nimel. Aga kas te uurite, palvetate ja mõtisklete omaenda hinge üle? Kui ei, siis seate enda ja oma karja väga ohtlikku olukorda.

Jälgige ennast tähelepanelikult. Uurige Pühakirja mitte ainult selleks, et julgustada ja parandada teisi, vaid selleks, et julgustada ja parandada ennast. Olenemata teie tööajast, soovitan teil väljaspool neid aegu säilitada korrapärased pühendumisharjumused, täpselt nii, nagu võiksite eeldada õpetajalt või pankurilt. Ja veenduge, et pöörduksite Piibli poole omaenda hirmude ja pettumuste, räsitud ambitsioonide ja korratute soovide pärast. Nagu ütleb üks laulusalm: “Jeesus, Jeesus, kuidas ma Teda usaldan, kuidas ma Temas ikka ja jälle kinnitust leian!”. Kas olete eraviisiliselt veendunud Jeesuses viisil, mida keegi teie inimestest ei näe, kuid mida nad kogevad kaudselt, kui teie usaldus Tema vastu iga päevaga süveneb?

Jutlus elutoas ja jutlus kantslis

Võib-olla tahaksite rohkem jutlustada või olete näljane selle järele, et jutlustada rohkematele inimestele. Kui kvantiteet valmistab teile meelehärmi, siis keskenduge kvaliteedile. Tavaliselt ei saa te esimesega midagi teha, aga teisega saab teha palju. Keskenduge oma suhte kvaliteedile Kristusega, oma pingutuste kvaliteedile mentori ja nõuandjana, patu tõttu eksinud koguduseliikmete eest hoolitsemise kvaliteedile. Mida parem kristlane te olete, seda paremaks pastoriks te saate.

Ja mitte ainult see, vaid ka teie investeering kõigisse nendesse teistesse teenistusse mittekuulutavatesse valdkondadesse kannab teie jutluses vilja. Süvenedes üksikute koguduseliikmete patu ja kannatustega võitlemise sügavustesse, õpite rakendama Pühakirja suurema peensuse ja täpsusega. Sellepärast nimetas Richard Baxter pastori külastust “elutoa jutluseks”. Kui suudate süveneda ühe inimese probleemidesse viisil, mis on aluseks Pühakirja rakendamiseks ilma tema olukorda paljastamata, siis on enam kui tõenäoline, et kümned teid kuulavad inimesed ütlevad: „Kuidas ta teadis, et ma seda läbi elan? Kes lasi tal minu viimase nädala mõtteid lugeda?”

Paulus manitses tessalooniklasi nagu isa oma lapsi: ükshaaval, juhtides tähelepanu nende ainulaadsetele võimetele, raskustele ja olukordadele (1. Tessalooniklastele 2:11-12). Mida rohkem teete seda väljaspool kantslit, seda tõhusam olete kantslis. Mida usinamalt inimesi nädala jooksul karjatate, seda tõhusamalt karjatate neid kantslis.

Autor Bobby Jameson / desiringgod.org / hristiane.ru

Allikas: https://ieshua.org/pastorstvo-eto-bolshe-chem-propoved.htm