Pastoritele pole Michelini tähti

Jagage armastust

Juhid peaksid teenima kogudust, mitte ennast ülistama.
Hiljutine dokumentaalfilm Hillsongist paljastab meie kalduvuse ülendada karismaatilise isiksusega ja hea välimusega pastoreid või jutlustajaid, pööramata piisavalt tähelepanu nende iseloomule. Minule kui pastorile oli selle filmi vaatamine kasulik hoiatus kiusatuse eest nautida tähelepanu ja oma rolli sündmuste keskmes.

Pastoritele suunatud teenistused ei ole midagi uut. See moonutatud ettekujutus pastoraalsest juhtimisest pärineb varasest kirikust. Oma esimeses kirjas korintlastele käsitleb Paulus pikka probleemide loetelu ja gruppide olemasolu koguduses on nende hulgas esikohal. Korintlaste seas oli “tüli” (1Kr 1:11) juhtide eelistamise pärast. Mõned vaatasid Paulust. Teised vaatasid Apollost. Ja kolmandat Keefast. Mida ütles Paulus pastorite ebajumalakummardamisest põhjustatud lõhe parandamise kohta ja kuidas saavad Pauluse sõnad parandada meie väärarusaamu pastorite kohta?

Teenivad pastorid ja diakonid

Kui Paulus kirjutab Korintosele, siis püüab ta alandada evangeeliumi töötajat ja ülendada evangeeliumi Jumalat. 3. peatükis tugineb ta esmalt põllumajandusmaailmale, määratledes evangeeliumi töötegijaid kui neid, kes külvavad ja kastavad evangeeliumi seemneid ning nimetab Jumalat selleks, kes toob nende tööst kasvu (1. Kor. 3:6-9). Seejärel illustreerib ta teenistuse tööd ehitusprojektina, milles kirik on Jumala hoone, mis on seatud Jeesuse Kristuse alusele (1. Kor. 3:9-15). Need on jumalikult inspireeritud illustratsioonid, mis täidavad oma eesmärki: tõstavad kõrgemale Jumala rolli ja pehmendavad meie rolli.

Veel üks kasulik näide sellest lõigust pärineb toiduvalmistamise maailmast. Sõnal “teenrid” on nendes salmides eriline tähendus. 5. salmis ütleb Paulus: „Mis on siis Apollos? Mis on Paulus? Teenrid, kelle kaudu te olete saanud usklikuks, nõnda nagu Issand igaühele  on andnud.” (1Kr 3:5). Kreeka keeles tähendab sõna “teenrid” “diakonid”, sama sõna tõlgitakse mujal kui “abilised” (Mt 22:13), “teenijad” (2Kr 3:6; Ef 3:7) ja “diakonid” (Fl 1:1; 1Tm 3:8, 12). Paulus ei sega siin vanema ja diakoni ametikohti. Ta rõhutab, et mõlemat ametikohta iseloomustab teenistus.

Sõna “diakonos” võib tõlkida kui “kelner”. Apostlite teod 6:2 kasutab seda terminit “lauateeninduse” kirjeldamiseks. See lõik räägib vajadustest, mida kaksteist meest üksi ei suudaks rahuldada. Seetõttu varustasid nad ja määrasid ustavad teenijad, kes hoolitseksid koguduse füüsiliste vajaduste eest. Esimeses kirjas korintlastele tehakse selgeks, et teenindamine – ehk laudade hooldamine – on nii diakonite kui ka pastorite ülesanne. Diakonid teenivad kogudust materiaalsetest saadustest koosneva einega; pastorid teenivad kogudust Sõna lauaga.

Ära ülista kelnerit

Paul David Tripp hoiatab oma raamatus “A Dangerous Calling” pastoreid pidevalt esineva kuulsuse ohu eest. Ta kirjutab: “Võib-olla pole teenimises suuremat, võrgutavamat ja petlikumat kiusatust kui enesekiitmine.” Kui hakkate endast liiga kõrgelt mõtlema, siis hoiatab ta: “Ajate saadiku alati kuningaga segi.”

Kulinaariamaailmas on Michelini tärni saamine suurim au nii restoranile kui ka kokale. Michelin tunnustab suuri saavutusi kulinaariatööstuses skaalal üks kuni kolm tähte. Michelini tärniga kokkasid on palju, kuid Michelini tärniga kelnereid pole. Kelnerid on loomulikult olulised. Hea teeninduspersonal on õhtusöögi nauditavaks muutmisel ülioluline. Nad töötavad kõvasti, pakuvad head teenindust ja väärivad oma pingutuste eest tasu. Lõppkokkuvõttes pole nad siiski kokad.

Pastorid, kes tunnevad ära oma kutsumuse teenida kirikulauas, tuues evangeeliumi pidusöögi, peavad nad olema ettevaatlikud, et mitte nõuda endale liiga palju au. Pastorid peaksid olema austatud ja hästi tasustatud (1. Tim. 5:17-18), kuid au peaks kuuluma ainult Jumalale. Jätkates meie analoogiat ja kuvandit Paulusest, ajate pidevalt segi teenija-kelneri rolli kuulsa koka rolliga.

Niisiis, pastorid, toogem igal nädalal rahva ette evangeeliumi pidutoidu ja laseme neil Kristust süüa. Tema üksi on eluleib, mis suudab rahuldada meie näljase maailma vastuolulisi soove. Püüdkem alandlikult rahvast teenida, mitte otsida oma kiitust. Pidage meeles, et Michelini tärniga pärjatud pastoreid pole olemas.

autor Cod Wilbanks / thegospelcoalition.org / hristiane.ru

Allikas: https://ieshua.org/nikakih-zvezd-mishlen-dlya-pastorov.htm