Paul Grüninger. Lugu unustatud kangelasest, kes päästis 3600 juuti

Tegutseda vastavalt seadusele ja hävitada tuhandeid inimesi või päästa nad, kuid leida end kohtupingist? See oleks raske valik enamiku inimeste jaoks. Paul Grüninger suri 22. veebruaril 1972.a. peaaegu rahatuna. Tema postuumne lõplik rehabilitatsioon leidis aset 1995. aastal. Aastatel 1938-1939 päästis see mees 3610 juuti Saksamaalt ja Austriast surmast. Paul Grüninger pälvis aasta enne oma surma Õiglane maailma rahvaste seas medali.

Paul Grüninger ei osalenud vastupanus – ta oli lihtne Šveitsi piiripolitsei töötaja, kes austas sügavalt oma osakonna põhikirja. Sellest hoolimata, seistes 1938. aasta augustis ja septembris silmitsi tegelikkusega, kus tuhanded kurnatud, kohkunud ja kõigest ilma jäetud inimesed seisid suletud piiride ees, eiras Paul Grüninger oma ametikohustust. Pagulaste kinnipidamise ja tagasisaatmise asemel asus Paul mitmete alluvate abiga juutidele sissesõidudokumente võltsima.

Paul Grüninger sündis 27. oktoobril 1891.a. Saint Gallenis (Šveits). Esimese maailmasõja ajal teenis ta Šveitsi sõjaväes. Seejärel sai leitnant Grüningerist oma kodukantonis politseinik. 1925. aastal ülendati ta kapteni ja politseiülema ametikohale.

Paulil oli avalik võim: ta valiti Šveitsi Politseiliidu presidendiks. Ta osales aktiivselt loomaõiguste kaitse ühingu tegevuses. Talle meeldis jalgpall. 1938. aastal teenis Grüninger St. Galleni kontrollpunktis Šveitsi piiripolitsei ridades.

Abi Austria ja Saksa juutidele

Pärast Austria anšlussi 1938. aasta märtsis ja suhtumise karmistumist juutidesse Saksamaal tormasid paljud kurnatud, hirmunud ja väsinud inimesed neutraalsesse ja jõukasse Šveitsi. Nad olid kõik kaotanud: kodu, töö, usu demokraatiasse ja sotsiaalsesse õiglusesse, sugulased ja sõbrad. Kuid juba augustis teatas Šveitsi valitsus, et lõpetab Saksamaalt ja Austriast pärit väljarändajate vastuvõtmise.

Nii olid paljud juudid, mustlased, Hitleri poliitilised vastased ja natsismi vihkavad inimesed hävingule määratud. Grüninger ei kuulunud vastupanuliikumisse ja austas aastatepikkuse kogemusega politseinikuna oma osakonna põhikirja ja riigi seadusi. Meeleheitel inimesed, kelle jaoks tsiviliseeritud maailm karmilt piirid sulges, puudutasid ta südant. Inimlikkus ja kaastunne ligimese vastu olid ülimuslikud soovist järgida seadusetähte. Paul Grüninger ei pidanud põgenikke kinni ega küüditanud neid tagasi vältimatusse surma.

Vastupidi, ta võltsis mitmete alluvate abiga juutide sissesõidudokumendid, pannes nende passi sissesõidukuupäeva tagasiulatuvalt (enne piiri sulgemist). Pagulased mitte ainult ei sattunud rahulikku Šveitsi, vaid said ka ametliku staatuse, mis tagas neile turvalisuse.

Kapten Grüninger riskis oma ametipositsiooni, heaolu ja eluga. Ta keeldus palgast ja autasudest: tema tegusid dikteeris altruism. Tema tegevus, mida kohus käsitles hiljem kui “allumatust teenistuskohustusele”, päästis ligi neli tuhat elu.

Šveitsi võimud ja Gestapo kahtlustasid, et midagi on valesti juba 1939. aasta alguses, sest St. Galleni kontrollpunkti läbinute arv oli tohutu. Austria piiripunktis töötanud lähedane sõber hoiatas Grüningerit, et Gestapo on temast huvitatud. Kuid Paul ei peatunud. Ta ei suutnud lõpetada hävitamisele määratud inimeste päästmist.

Šveitsi politsei viis Saksamaa ettepanekul läbi sisejuurdluse, mis tuvastas, et Grüninger ja tema alluvad tegelesid “illegaalse tegevusega”. Kolleegid kannatada ei saanud, kuna tegutsesid pealiku “kriminaalkorraldusel.”

Kaptenit ennast koheldi palju karmimalt – ta vallandati teenistusest ilma pensioni saamise õiguseta ja tema vastu algatati kriminaalasi. 1940. aastal pidi ta maksma kopsaka trahvi “dokumentide võltsimise ja ebaseadusliku tegevuse eest” ja peagi algas alandav kohtuprotsess.

Kohus Õiglase maailma rahvaste seas üle

1940. aasta oktoobris toimunud kohtuprotsessil kaitses Grüningeri riigi poolt pakutud advokaat, kes oli tuntud kui veendunud antisemiit, kes tunnistas oma poolehoidu Hitlerile ja natsismile. Kaitsja töö nägi välja nagu farss.

Kuigi kohtuotsus oli iseenesestmõistetav, siis katsed kuulutada kapten hulluks ja korrumpeerunuks, kes rikkus seadust tema enda ahnuse tõttu, ebaõnnestusid. 22. detsembril 1942.a. tunnistati ta süüdi pettuses ja kohustuste rikkumises ning mõisteti vangi.

Paul ei eitanud oma süüd, kuid oma lõpukõnes märkis, et teda ajendas seadust rikkuma kaastunne tagakiusatud inimeste vastu. Ta keeldus apellatsiooni esitamast. Pärast vanglakaristuse kandmist ei muutunud Õiglase maailma rahvaste seas elu paremaks. Püsivat tööd ta ei saanud, vaid pidi elama juhutöödest. Ta suri 1972. aastal vireledes.

Rehabilitatsioon ja mälestuse säilitamine

Paul Grüningeri saatus tekitas nördimust ja meelepaha tema poolt päästetud inimestes ja nende järglastes. Nad asutasid ühingu “Justice for Paul Gruninger”, mis võitles aastaid tema teenete tunnustamise ja hea nime taastamise eest.

On sümboolne, et 1995. aastal peeti samas kohtusaalis, kus vapper mees altruismi eest süüdi mõisteti, uus istung. Šveits tunnistas oma viga ja politseikapten rehabiliteeriti postuumselt.

“Tema (Paul Grüninger) seadis moraalsed väärtused töökohustustest kõrgemale. Pühendumine inimlikkusele oli tema jaoks tähtsam kui karjäär, sotsiaalne staatus ja isiklik heaolu,” ütles Šveitsi majandusminister Johann Schneider-Ammann 2017. aastal Iisraelis peetud kõnes. Minister tunnistas ka, et “toonaste Šveitsi võimude piirav poliitika aastatel 1938–1942. aastatel, mille eesmärk oli piirata Šveitsi vastuvõetavate põgenike arvu, oli ilmselt kõige mustem hetk kogu meie ajaloos”.

Juudi rahvas tänas oma sõpra palju varem. 1971. aastal andis Jeruusalemma Yad Vashemi Instituut talle aumärgi “Õiglase maailma rahvaste seas”. Jeruusalemmas ja Rishon LeZioni põhjaosas asuvad tänavad on saanud Grüningeri nime.

Allikas ja foto: Пауль Грюнингер. История забытого героя, который спас 3600 евреев | Статьи на inVictory:

Jan Karski: mees, kes püüdis holokausti peatada

Jan Karski on maailma sadade õiglaste rahvaste seas ainulaadne tänu oma erakordsetele pingutustele tuua päevavalgele tõde Hitleri kampaania .....

Ei, holokaust ei ole lihtsalt üks paljudest traagilistest sündmustest inimkonna ajaloos

Holokausti mälestuspäeval "Kentucky Courier Journalis" avaldatud ühe südametu artikli kohaselt "juutidel ei ole tagakiusamise ja julmuste monopoli" ning .....

Esmaallikast: holokaustis ellujäänud messiaanlike juutide tunnistused

VERA SCHLAMM Üks küsimustest, mida mulle, sellesse riiki esimest korda reisides, sageli esitati, oli: "Kas koonduslaagrid olid tõesti .....

Iisrael on alati süüdi

1990. aastate alguses käisin New Yorgis Jeruusalemma Fondi korraldatud õhtusöögil, mille käigus toimus Dan Ratheri modereerimisel Henry Kissingeri .....

Euroopa suri Auschwitzis 

Artikkel avaldati 15.01.2008 aastal ühes tuntumas Hispaania ajakirjas. Ma jalutasin Barcelona tänavatel  ja äkitselt nägin kohutavat tõde  - Euroopa .....

Kas sa varjaksid mind? Kus on ten Boomid ja Bonhoefferid?

Diasporaa juutide seas käib tõeline arutelu selle üle, millised nende mittejuudist sõbrad neid varjaksid, kui asi peaks nii .....

Greg Laurie: Kristlased peavad seisma juudi sõprade eest ja seisma vastu antisemitismile

Greg Laurie on kutsunud kristlasi üles tõusva antisemitismi taustal juudi kogukonna toetuseks sõna võtma, öeldes, et maailm seisab .....

Ärka üles maailm! Enne kui teie riikides hakatakse valama juudi verd…

Ma hüüan teid. Ma palun teid. Ma anun teid. Ärgake üles! Irratsionaalne vihkamine juudi rahva vastu ja Iisraeli .....