Peame palvetama!

“Pidage meeles vanglas olijaid, nagu oleksite koos nendega vanglas, ja neid, keda väärkohedakse, nagu kannataksite ise.” Heebrealastele 13:3 (NIV)

“Väsimus teeb meist kõigist argpüksid.” George Patton.

Ettevaatust, teie suur vaenlane

Hirm ja lootusetus on kuradi peamised tööriistad. Ta luusib öösiti meie lõkke ümber, pikutab olles valguse eest varjus ja möirgab. Kas olete kunagi kuulnud lõvi möirgamist lähedalt? See on hirmutav! Selles mürinas on tunda tema hammaste ja küüniste väga reaalset ohtu.

Lõke on koht, kus mõistlikud usklikud istuvad ümber Jumala ligiolu tule ja ootavad ööd!

Kui saatan ei möirga, siis sosistab ta Teile kõrva, et olete unustatud, üksi ja ilma lootuseta.

Tema möirgamise ja sosistamise eesmärk on meelitada teid lõkkest eemale pimedusse.

“Olge valvel! Ettevaatust oma suure vaenlase kuradi eest. Ta uitab ringi nagu möirgav lõvi ja otsib kedagi, keda õgida. – 1. Peetruse 5:8 (NLT)

Surm, kus on su astel?

Enamiku usklike jaoks on hirm esimene loomulik reaktsioon äärmuslikule tagakiusamisele ja kannatustele.

Oma töö alguses tagakiusatutega valdas mind kaastunne vastuseks tagakiusatute raskele olukorrale. Mul oli kahju hirmu ja kannatuste pärast, mida nad talusid.

See vastus oli minu kaastunde ja empaatia loomulik väljund.

Aja jooksul mõistsin, et vaatan tagakiusatuid läbi liiga kitsa fookusega teleskoobi. Aeg ja Püha Vaim kohandasid mu vaatevälja ja ma hakkasin nägema laiemat pilti. Hakkasin neid teise pilguga vaatama.

Kui olete lugenud “Märtrite viimaseid sõnu”, siis olete märtritega isiklikult kohtunud. Shahbaz, pastor Ohji, pastor Kevin ja teised on teid liigutanud samamoodi nagu mind. Nad on näidanud teile eluviisi, mis ületab meie igapäevaelu.

Pastorid ja koguduste rajajad  muutuvad pärast seda, kui neid on pekstud, vangistatud ja piinatud. Nad muutuvad oma usus veelgi julgemaks ja on valmis Jeesust järgima!

Peksmine, vangistamine ja piinamine hoopis relvastavad neid sageli hirmu vastu, julgustades neid!

Mida ütles pastor Kevin (15. peatükk) pärast seda, kui islamistid ründasid tema kirikut ja mõrvasid paljud tema vennad ja õed?

„Pärast seda, kui teie kirikut on rünnatud, ei karda te enam ja te ei hooli [ohust]. Oleme palju läbi elanud, aga me ei karda enam… Inimesed ei saa teile midagi teha.”

Rohkem kui julgust

Tagakiusamine teeb enamat kui muudab tagakiusatu kartmatuks. See paneb nad ka elama Issandale. Tagakiusatud õpetavad meile usku ja pühendumust oma tuleviku, rahanduse ja perede hinnaga.

Watchman Nee veetis peaaegu poole oma elust vanglas. Ta oleks võinud iga päev vaba mehena lahkuda, loobudes oma usust, kuid ta ei suutnud eemalduda sellest, keda ta armastas ja kodust, kuhu ta suundus.

Tagakiusatavad ei ole ülipühakud. Hirm, kannatused ja ärevus sundisid neid lõkke äärde jääma. Nad olid sunnitud toetuma tule valgusele ja soojusele, kui saatan neid ümbritsevas pimeduses möirgas.

See tuli, kui jääte selle lähedale, teeb palju enamat kui soojendab teid. Pikaajaline kokkupuude Jumala tulega muudab teid. See soojendab ja annab teie hingele energiat.

Tuli muudab uskliku ja paneb sarnaselt Moosesele nende näod särama.

“Kui Aaron ja kõik Iisraeli pojad Moosest nägid, siis vaata, tema näonahk säras ja nad kartsid talle läheneda.” – 2. Moosese 34:30 (NASB)

Palvetage, et olla rohkem nende moodi

Näete, meid ümbritsevad kangelased. Kõrgeima kaliibriga kangelased. Need kangelased on meie ülemused tulevases maailmas.

“Seetõttu, kuna meid ümbritseb nii suur tunnistajate pilv, siis heitkem minema kõik, mis meid takistab, ja patt, mis nii kergesti takerdab. Ja jookskem visadusega meile määratud võidujooksu…” – Heebrealastele 12:1 (NIV)

Kuigi ma peaksin tagakiusatuid nende kannatuste pärast haletsema ja töötama selle nimel, et neid leevendada, arvan, et minu tõeline kutsumus on olla nende usklike poolt julgustatud ja palvetada, et ma muutuksin nende sarnasemaks.

Nii et kui te pärast selle teksti lugemist oma igapäevaelu jätkate, paluge Issandal muuta oma süda – et oleksite rohkem nagu Tema Poeg, kes oli ülim märter.

Issand, anna mulle andeks, et varjasin oma päästet ega räägi Sinust teistele.

Issand, anna mulle julgust jõuda oma peres olevate kadunuteni ja inimesteni, kellega kokku puutun.

Issand, luba mul näha kadunuid nagu Sina, et mul oleks nende vastu kaastunne.

Issand, ava mu silmad, et näha ohtu, milles kadunud on, et ma vaataksin ebamugavusest mööda sellele, kuidas neid päästa.

Issand, anna mulle andeks, et mul on nii vähe usku.

Issand, aita mul Sind usaldada ka praegu, kui läbin neid võitlusi.

Issand, aseta see tõde kindlalt minu meeltesse, et võin kaotada kõik, kuni mul on Sina.

Issand, anna mulle andeks, et andsin Sulle nii väikese osa oma südamest.

Mis iganes selleks on vaja, aga oma halastuse järgi vii mind sinna paika, kus kogu mu süda kuulub Sulle!

Issand, anna mulle andeks, et olen maailmasse nii armunud. Selle eest, et elan nagu maailm ja hindan nii kõrgelt oma mugavust ja turvalisust.

Issand, aita mul elada ainult Sinule ja Sinu jaoks.

Issand, luba mul lasta lahti maailmast.

Issand, aita mul anda kõik oma elus Sulle.

Aita mul kõik altarile panna, et saaksid valida, mida eemaldada.

Edasiseks lugemiseks

“Veelgi enam, me rõõmustame oma kannatuste üle, teades, et kannatused toovad kannatlikkust ja vastupidavus loob iseloomu ja iseloom loob lootust ja lootus ei tee meid häbisse, sest Jumala armastus on valatud meie südamesse Püha Vaimu kaudu, kes on meile antud.”
Roomlastele 5:3-5 (ESV)

“Sest ma arvan, et praeguse aja kannatused ei ole väärt võrdlemist hiilgusega, mis meile ilmutatakse.” Roomlastele 8:18 (ESV)

„Ta oli põlatud ja inimeste poolt hüljatud, valude mees ja haigustega tuttav,niisugune, kelle pealt silmad ära pööratakse: ta oli põlatud ja me ei hoolinud temast.” Jesaja 53:3

„Õndsad on need, keda õiguse pärast taga kiusatakse, sest nende päralt on taevariik. Õndsad olete teie, kui teised teid laimavad ja taga kiusavad ja teie vastu kõiksugu kurja minu arvelt valelikult räägivad. Rõõmustage ja olge rõõmsad, sest teie palk on taevas suur, sest nõnda kiusasid nad taga prohveteid, kes olid enne teid.” Matteuse 5:10-12 (ESV)

“Issand ei viivita oma tõotust täitmast, nagu mõned peavad seda viivituseks, vaid on teie vastu kannatlik ega soovi, et keegi hukkuks, vaid et kõik jõuaksid meeleparanduseni.” 2. Peetruse 3:9 (ESV)

„Sest see on arm, kui inimene, pidades Jumalat meeles, kannatab kurbust, kannatades ülekohtuselt. Mis au see on, kui sa patustad ja selle eest peksa saad? Aga kui sa head tehes kannad, siis pea vastu sest, see on arm Jumala silmis. Sest selleks te olete kutsutud, sest ka Kristus kannatas teie eest, jättes teile eeskuju, et te järgiksite Tema jälgedes.” 1. Peetruse 2:19-21 (ESV)

“Aga meie kodakondsus on taevas ja sealt me ootame Päästjat, Issandat Jeesust Kristust, kes muudab meie alandliku ihu oma hiilgava ihu sarnaseks väega, mis võimaldab tal kõik enesele allutada.” Filiplastele 3:20-21 (ESV)

Allikas:  We Must Pray! – Last Words of the Martyrs