Peetruse julguse saladus

Jagage armastust

Peetruse julguse saladus. „Järgmisel päeval sündis, et rahva ülemad ja vanemad ja kirjatundjad tulid kokku Jeruusalemma, ka ülempreester Annas ja Kaifas ja Johannes ja Aleksandros ja niipalju kui neid oli ülempreestri soost.  Ja nad lasksid nad ette tuua ning küsitlesid neid: “Missuguse väega või kelle nimel te tegite seda?”.. Tema on see kivi, mille teie, kojaehitajad, olete ära põlanud ja mis on saanud Nurgakiviks! Ja ühegi muu sees ei ole päästet; sest ei ole antud taeva all inimestele ühtki muud nime, kelles meid päästetakse!”” (Ap 4:5-7, 11-12).

Mõnikord tekitab Jeesuse jüngriks olemine meis sarnase tunde nagu väikesel lapsel, kes sisab koolihoovis suurte koolikiusajate ees. Kust me otsime julgust keset maailmas kasvavat vaenulikkust Jeesuse ja Tema jüngrite vastu? Peetruse julgus oma rahva valitsejate ees ei ole apostlite ainulaadne omadus. See võib olla ka meie oma.

Peetruse usaldus ei tulene mitte ainult Pühast Vaimust, Jumala annist igale usklikule (Ap 4:8), vaid ka Vana Testamendi prohvetlikest tõotustest. Peetrus tsiteerib üht salmi Psalmist 118 (salm 22: “Kivi, mille hooneehitajad põlgasid, on saanud Nurgakiviks!”), kuid tema julgus on ilmselt inspireeritud kogu psalmist.

On väga huvitav, kuid mitte üllatav, et kogu psalm 118 on pühendatud sellele, et leida usaldust Issanda plaani suhtes, mis Tal on Hüljatud Kiviga, kes on ümbritsetud väga vaenulike inimeste poolt(vt Psalm 118:1, 10-12, 19, 21, 26, 28-29). Kui Jumal on meie poolel ja pühakirjaline prohvetikuulutus on selge, siis ei pea me kunagi end peitma ega vaikima, selle maailma vaimsete kiusajate ähvardustest hoolimata!

„Kõik paganad piirasid mind, Jehoova nimel löön ma nad tõesti maha! Nad piirasid mind, küll nad piirasid mind, Jehoova nimel löön ma nad tõesti maha! Nad piirasid mind nagu mesilased – nad kustusid nagu tuli kibuvitsus! Jehoova nimel löön ma nad tõesti maha! Sa tõukasid mind kõvasti, et ma langeksin, kuid Jehoova aitas mind! Jehoova on mu tugevus ja mu kiituslaul, ja Tema oli mulle päästjaks!” (Psalm 118:10-14).

Allikas: One for israel / facebook.com

Allikas: https://ieshua.org/sekret-smelosti-petra.htm