Petetud 2. osa

Jagage armastust

Püha Vaim

Kristlaseks olemise üks väga oluline osa on Püha Vaim ehk täitumine/ristimine Püha Vaimuga. Ilma Püha Vaimuta EI SAA me elada Jumalale meelepärast elu. Kui Te saate ristitud Püha Vaimuga, siis Teie elus juhtub midagi ja Te hakkate nägema asju hoopis teisest vaatenurgast.

Esiteks hakkate paremini mõistma Jumala Sõna. Tean paljusid “kristlasi”, kes uskusid aastaid Jumalasse, käisid ustavalt kirikus, nimetasid end kristlasteks ja elasid oma arusaama järgi. Aga kui nad pärast kõiki neid aastaid said kirikus ristitud Püha Vaimuga, juhtus nendega midagi ja nad muutusid. Nende suhe Jumalaga muutus ühtäkki tõelisemaks ja elavamaks ning nad nägid kõike enda ümber täiesti uues valguses. Ja siis hakkasid nad nägema ja tegema asju, mida nad polnud kunagi varem näinud ega teinud.

Kui ma räägin ristimisest Püha Vaimuga, siis ma EI räägi veega ristimisest, mille saite lapsena, kui Teid ristiti Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. See on täiesti teistsugune ristimine.

Piiblis on kirjas, et Ristija Johannes ristis paljusid inimesi. See oli meeleparandusristimine, mida võib võrrelda veega ristimisega. Kuid kahjuks peatuvad paljud sellel ja eelistavad arvata, et sellest piisab.

Ristija Johannes aga ütles ise, et tema ristib veega, aga see, kes talle järgneb, Jeesus, ristib Püha Vaimu ja tulega. See on ristimine Püha Vaimuga ja see on tõelise kristliku elu jaoks hädavajalik.

“Mina ristin teid veega, et te meelt parandaksite, aga see, kes tuleb pärast mind, on minust vägevam. Mina ei kõlba tooma talle jalatseidki. Tema ristib teid Püha Vaimu ja tulega.”(Matteuse 3:11)

Kui Jeesus maa peal kõndis, veetis Ta kolm aastat iga päev koos oma jüngritega. Ta õpetas neid, vastas kõikidele nende küsimustele, toetas ja julgustas rasketel aegadel jne. Mõelge sellele! Nad olid need kolm aastat iga päev koos Jeesusega. Nad kuulsid Teda õpetamas. Nad nägid, kuidas Ta inimesi tervendas. Nad nägid Teda tegemas suuri tunnustähti ja imesid. Oli imeline olla isiklikult Jeesuse lähedal. Kui saaksime täna koos Jeesusega kõndida, siis oleks see võimas, kas pole? Jeesus aga ütles jüngritele (ja meile), et neile oleks parem, kui Ta lahkub, sest kui Ta ei lahku, ei saa Ta neile saata Püha Vaimu.

“Kuid ma ütlen teile tõtt: teile on parem, et Ma lahkun, sest kui Ma ei lahkuks, ei tuleks Lohutaja teie juurde, aga kui Ma ära lähen, siis Ma saadan Tema teie juurde.”(Johannese 16:7)

Kuid mis võiks olla parem kui elada koos Jeesusega isiklikult? Muidugi pole midagi paremat, aga sellepärast me saime Püha Vaimu. Kui võtate vastu Püha Vaimuga ristimise, siis saate pidevat abi, et elada Jumalale meelepärast elu. Püha Vaim tuletab meile meelde kõike, millest Jeesus rääkis, ja annab meile jõudu Jeesusest tunnistada. Elades sellist elu nagu Jeesus, saame teha seda, mida Tema tegi: tunnustähti ja imesid. Saame Jeesuse nimel palvetada haigete eest ja näha nende paranemist.

“Vaid te saate väe Pühalt Vaimult, kes tuleb teie üle, ja te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kogu Juuda- ja Samaariamaal ning ilmamaa äärteni.”(Apostlite teod 1:8)

Seega, kui pöördute Jumala poole ja võtate vastu Püha Vaimu ristimise, siis hakkate kogema lähedast suhet Jumalaga / Jeesusega Püha Vaimu kaudu. … Ja see suhe võib muutuda sama lähedaseks, nagu oli suhe Jeesuse ja Tema jüngrite vahel. Öeldakse, et kui Püha Vaim laskub meie üle, siis saame väe, kuid see pole vägi mitte ainult evangeliseerimiseks ja Jumala Sõna kuulutamiseks, vaid ka haigete tervendamiseks, inimeste vabastamiseks deemonitest, prohvetlikuks kuulutamiseks jne.

Kuidas saada / vastu võtta Püha Vaim?

Te võite seda ise Jumalalt paluda või paluda kellelgi, kellel on juba Püha Vaim, Teie eest palvetada. Mitte kaua aega tagasi ristiti meie kodus neli inimest Püha Vaimuga ja nad hakkasid keeltega rääkima. See juhtus siis, kui me koos palvetasime. Meie (kellel oli Püha Vaim) panime oma käed nende peale ja Püha Vaim tuli nende peale ja täitis nad. Ja siis, nagu Piiblis kirjeldatud, rääkisid nad keeltega. (Teistes keelsetes keeltes rääkimine on and, mille saavad Jumalalt need, kes Teda tunnevad. See keel ise on arusaamatu, aga nii palvetab Teie vaim Jumala poole ja selle palve kaudu Püha Vaim palvetab ja ehitab Teid üles, ülistab Jumalat jne.)

“Ja tema ütles: „Millesse siis teie olete ristitud?” Nemad vastasid: „Johannese ristimisse.” Aga Paulus ütles: „Johannes ristis meeleparandusristimisega, öeldes rahvale, et nad usuksid sellesse, kes tuleb pärast teda, see tähendab Jeesusesse.” Seda kuuldes lasksid nad endid ristida Issanda Jeesuse nimesse. Ja kui Paulus pani oma käed nende peale, tuli neile Püha Vaim ja nad rääkisid võõraid keeli ja ennustasid.”(Apostlite teod 19:3-6)

Siin loeme kristlastest, kes pole kunagi kuulnud Pühast Vaimust. Tänapäeval on samuti, aga pole veel hilja – ka Teie võite saada Püha Vaimuga ristitud.

Andestus

Nüüd olete saanud mõningaid juhiseid selle kohta, mida tähendab olla kristlane. Kui selle tulemusena saite aru, et soovite Jumalaga kohtuda ja õppida. Kui vajate Tema andestust, siis on see võimalik. Ja see on väga lihtne.

“Kui sa oma suuga tunnistad, et Jeesus on Issand, ja oma südames usud, et Jumal on ta üles äratanud surnuist, siis sind päästetakse, sest südamega usutakse õiguseks, suuga aga tunnistatakse päästeks.”(Room. 10: 9,10)

See ütleb väga selgelt, mida te tegema peate. Peate tunnistama, et Jeesus on Teie elu Issand, ja uskuma, et Jumal äratas Ta surnuist üles. Jeesuse Issandaks tunnistamine tähendab kõigi Tema käskude täitmist ja KÕIGE SELLE TEGEMIST, mida Ta käsib teil teha. Seega EI piisa sellest, kui öelda, et Te usute Temasse ja jätkate elamist nii, nagu Te tahate. EI, Te peate elama Temale 100% kuulekuses.

“Mitte igaüks, kes mulle ütleb: „Issand, Issand!”, ei saa taevariiki; saab vaid see, kes teeb mu Isa tahtmist, kes on taevas.”(Matteuse 7:21)

Piiblis on veel üks koht, kus Jeesus küsib meilt, miks me kutsume Teda Issandaks, aga ei tee seda, mida Tema ütleb. Ta ei taha, et me kutsuksime Teda lihtsalt Issandaks ja jätkaksime oma elu elamist. Ta tahab meie kuulekust. Ja kui me ei täida Tema käske, siis küsib Ta meilt: “Aga miks te Mind hüüate: „Issand, Issand!” ega tee, mida Ma ütlen?” (Luuka 6:46).

Kui Piibel ütleb, et me saame päästetud, siis kui Jeesus on meie elus Issand, peame õigesti mõistma sõna “Issand”: see on see, kes meid kontrollib ja juhib, see, keda me teenime – see tähendab, et me teeme seda, mida Tema ütleb, et me oleme see inimene, kes kuuletub Talle kõiges ja oleme 100% kuulekad.

Võib arvata, et 100% kuulekas olla on võimatu. Mis saab siis, kui Te pole päris kindel, mis on Jumala tahe, mis siis, kui teete midagi valesti ja demonstreerite sellega sõnakuulmatust Jumalale? Jumal ei pea meid vastutavaks selle eest, mida me ei mõista, vaid ainult selle eest, mida me juba teame ja mõistame.

“Kes oskab teha head, aga ei tee, sellele on see patt.”(Jaakobuse 4:17)

Sama lugu on patuga. Me võime teha midagi valesti kogemata, mitte tahtlikult, ja meile antakse alati andeks. Aga kui Te patustate meelevaldselt, teadlikult, siis Te lihtsalt EI OLE kristlane ja peate meelt parandama. Näiteks teavad kõik, et pornograafia vaatamine on patt. Ja kui satute sellesse võrku ja vaatate “kogemata” pornograafiat, soovides midagi, mida Te ei peaks tahtma, siis patustate tahtlikult. Kui teete seda, siis olete suures ohus, Teie üle mõistetakse kohut koos patustega ja Te hukkute igaveseks, kui Te kohe meelt ei paranda.

Piibel ütleb, et päästmiseks peame pöörduma kõigist oma pattudest. KÕIGIST tähendab kõigest valest, mida me ise teame. Muidugi võib patt meie südametunnistuse nii hävitada, et sellest ei jää peaaegu midagi järele, kuid Jumala Sõna on alati tõsi. Piiblis on väga selgelt öeldud, mis on patt ja et patt eraldab meid Jumalast (10 käsku jne). Aga kui Te meelt parandate ja annate oma elu Jumalale, sünnite uuesti, siis ka Teie südametunnistus sünnib uuesti. See muutub jälle teravaks kui habemenuga. Üsna varsti hakkate muretsema, et mõned asjad Teie elus vajavad parandamist. Ja peate elama uut elu ja õppima eristama õiget valest.

“Ja ärge muganduge selle ajastuga, vaid muutuge oma meele uuendamise läbi, et saaksite teada, mis on Jumala tahe, hea, meelepärane ja täiuslik.”(Ro. 12:2)

Kui proovite oma pattu varjata, ignoreerides seda, ignoreerides oma südametunnistust või arvate, et Jumal on armuline ja seetõttu saab kõik korda, siis eksite  ning peate meelt parandama, enne kui on liiga hilja.

“Kes oma üleastumisi varjab, ei jõua sihile,aga kes neid tunnistab ja need hülgab, leiab armu.”(Õpetussõnad 28:13)

Väga oluline on elada alati valguses ja mitte omada oma elus teadlikke või kahetsemata patte, sest me peame olema valmis igal hetkel Jumala ees seisma. See võib juhtuda tunni või võib-olla 10 aasta pärast. Seega on ainult üks küsimus: kas olete kohtuprotsessiks valmis? Kas on midagi, mida Te pole kahetsenud, millest Te pole ära pöördunud? Kui Te teaksite, et seisate tunni aja pärast kohtuniku ees, siis kas Teil on midagi, mida peate kahetsema või kellelegi andeks andma? Nii peame aruandma. Ja kui Teil on midagi sellist, siis tegelege sellega KOHE!

“Lõppsõna kõigest, mida on kuuldud: „Karda Jumalat ja pea tema käske, sest see on iga inimese kohus! Sest Jumal viib kõik teod kohtusse, mis on iga salajase asja üle, olgu see hea või kuri.”(Koguja 12:13, 14)

Võite küsida: kuidas ma saan alati teada Jumala tahet seda, mis on õige? Esiteks peate pöörduma oma pattudest ja meelt parandama, kuna elate sõnakuulmatuses oma Jumalale ja Loojale. Ära pööramine tähendab sõidusuuna muutmist, seda peate tegema.

Esiteks paluge Jumalal Teile Teie patud ja sõnakuulmatus andeks anda – Jeesuse nimel. Siis öelge Talle, et nüüdsest peale elate Temale ja kuulekuses Tema sõnale. See on kõige esimene asi, mida teha, sest kui Te seda ei tee, ei saa Jumal Teid aktsepteerida. Isegi kui Te loete Piiblit ja käite kirikus. Kuni Te meelt ei paranda ega otsusta Teda järgida ja teha kõike, mida Ta ütleb/nõuab, elate mässus. Ja kui Te ei tee seda, mis on vajalik, siis iga hingetõmbega mässate oma Jumala ja Looja vastu.

Pärast seda peate täitma end Jumala Sõnaga (Piibliga). Õpite Jumalat tundma Piibli lugemise ja Temaga osaduse (palve) kaudu.

Viimane, kuid mitte vähem tähtis on osadus nendega, kes elavad koos Temaga. Ma EI pea silmas neid, kes nimetavad end kristlasteks, vaid on tegelikult iseenda peremehed. Ma räägin neist, kes andsid oma elu Jumalale ja elavad Tema Sõna järgi, kes pole kristlased mitte ainult pühapäeviti, vaid kes elavad koos Jumalaga 24 päevas iga päev.

Niisiis, alustage sellest, et kahetsete KÕIKI oma patte ja palute Jumalalt halastust, tunnistate Talle oma patud ja palute, et Ta annaks Teile andeks, et Teid ei mõistetaks koos patustega hukka. Kui parandate meelt ja palute Jumalal Jeesuse nimel andeks anda kõik Teie tehtud valed asjad, siis Jumal andestab Teile ja annab Teile pääste. Te alustate täiesti uut ja imelist elu koos Jumalaga. Seejärel leidke kristlased, kes saavad Teid aidata Teie uues elus koos Jumalaga, et Te ei paneks mööda Tema plaanist Teie elu jaoks.

Pärast seda peate saama ristitud vees ja saama Püha Vaimu, sest ilma Temata ei saa Te seda teed läbida. Kui te ei tea ühtegi kristlast, kes saaks Teid aidata, kirjutage meile. Võib-olla teame kristlasi, kes elavad teist mitte kaugel, või saame ise Teid aidata Teie uues elus koos Jumalaga.

Kuidas minust kristlane sai ja kuidas see mu elu muutis?

Sündisin 1976. aastal ja kasvasin üles Brande linnas täiesti tavalises peres. Minu vanemad olid riigikiriku liikmed, kus mind ka lapsena ristiti ja kus mind leeritati. Kuid nagu enamik taanlasi, ei käinud me kunagi kirikus. Ma uskusin, et taeva ja maa vahel on midagi enamat, aga ma ei teadnud, mis täpselt.

Külastasin kord sõpra, kes oli hiljuti isikliku usu kaudu kristlaseks saanud ja hakkas käima evangeelses kirikus. Ütlesin talle, et ta on kas hull või ajupestud ja et ta peab veenduma, et tegu pole Jehoova tunnistajatega või mõne muu sektiga, sest neist räägitakse nii palju. Siiski tekkis mul uudishimu. Mõni aeg hiljem nägin telesaadet kirikust ja nägin, et mõned inimesed kogesid tõesti Jumalat. Siis mõtlesin: “Kui nemad saavad Jumalat kogeda, siis tahan ka mina.” Ja oma sõbra suureks üllatuseks otsustasin tulla koos temaga järgmisele jumalateenistusele tema kirikus.

Kohale jõudes laulsid inimesed südamest, tõstsid käed ja rääkisid keeltega. Alguses mõtlesin, et siin olen ma ainuke normaalne. Siiski kogesin sel õhtul midagi väga erilist. Kui kõneleja küsis, kas on keegi, kes soovib Jeesust oma isikliku Päästjana vastu võtta, teadsin, et ta pöördus minu poole. Läksin koguduse ette ja ütlesin palve, milles palusin Jeesusel andeks anda mu patud ja saada minu Päästjaks. Ma ei teadnud siis sellest kõigest midagi, aga minuga juhtus midagi. Hiljem samal õhtul palvetas keegi minu eest ja ma tundsin, et midagi võimsa tule taolist läbis kogu mu keha. Seda on väga raske kirjeldada, see oli tõeline ja imeline.

Alates sellest päevast, 5. aprillist 1995, on palju juhtunud. Surmahirm jättis mind kohe ja täielikult, sain suure rõõmu, rahu ja kogesin uskumatut vabadust. Enne seda kogemust tundsin, et Jumal on palvetades minust väga kaugel, kuid pärast seda teadsin, et Ta on lähedal ja palvetamine muutus lihtsaks. Hakkasin järsku mõistma palju uusi asju ja kogesin, kuidas Jumal minuga rääkis.

Umbes viis kuud hiljem olin ma Aalborgis kristlikul kontserdil ja Jumal ütles mulle, et minu naiseks saab üks tüdruk, kes seisab minu taga. Pöörasin ümber ja vaatasin teda. Pärast kontserti olin sõbraga koduteel ja rääkisin talle, et kohtusin just oma tulevase naisega. Ma ei teadnud, kes ta on, mis ta nimi on, kust ta pärit on jne. Kuid Jumal ütles, et temast saab mu naine. Koju naastes palusin Jumalal meid kuidagi ühendada, sest ma ei teadnud, kes ta on. Kolm kuud hiljem kohtusime uuesti, täna oleme abielus ja meil on kolm last.

Olen korduvalt kogenud, et Jumal räägib minuga otse Piibli kaudu. See raamat on minu jaoks muutunud elavaks ja tõeliseks. Piiblit lugedes kogen sageli, et need pole lihtsalt sõnad, vaid Jumal ise räägib minuga. Mulle meeldib Piiblit lugeda, sest see erineb teistest raamatutest.

Samuti oli mul võimalus palvetada paljude inimeste eest, kes pärast palvet terveks said. Nad vabanesid astmast, tinnitusest, seljavaludest, peavaludest, artriidist ja muust. Olen näinud, kuidas inimesed saavad kesklinnas terveks ja viskavad oma kargud minema.

Ütlesin neile, et olen kristlane, ja küsisin, kas võin nende eest palvetada. Olin tunnistajaks sellele, kuidas deemonid inimestest välja läksid ja kuidas need inimesed selle tulemusena täielikult muutusid. Nad olid seotud ja orjastatud hirmust, depressioonist, õudusunenägudest jne, kuid nad vabanesid ja see kõik jättis nad maha. Mul oli au tuua teisi inimesi Jumala juurde ja olla tunnistajaks sellele, kuidas nende elu sekunditega täielikult muutus.

Jumal aitab mul elada elu, mida me peaksime elama Piibli järgi – tunnustähtede ja imede elu: elu, mil jõuame Jumalale lähemale ja õpime Teda iga päevaga paremini tundma. See on täiesti hämmastav elu. Ma ei kujuta ette, kuidas elada ilma Jumalata kasvõi ühe päeva.

Pääste ja minu elu koos Jumalaga on parim asi, mis minuga kunagi juhtunud on. Elu pole enam tühi, vaid täis tähendust. Sain ülesande ja eesmärgi, mille nimel elada, ja see on vapustavalt ilus. Mõnikord võib see olla raske, kuid Piibel hoiatab ka selle eest. Mina isiklikult kogen oma elus palju vastupanu. Nii lähedaste kui ka kõrvaliste isikute poolt, kuid suhe Jumalaga on palju enamat kui see kõik. Ja mis ka ei juhtuks, Ta on ALATI olemas.

Täna, kui ma palvetan Jumala poole, ei palveta ma enam religioosseid palveid nagu varem, kui olin raskes olukorras ja vajasin abi. Nüüd on see väga isiklik, nüüd on see suhe Temaga.

Palve on suhe, mitte masin, mida proovite vajaduses olles kasutada. Näiteks täna meeldib mulle väga jalutamas käia ja lihtsalt Jumalaga kahekesi olla. Ma igatsen Temaga koosolemise aega. Ma võin kergesti sulgeda toa ukse, hüüda ja Temaga tund aega rääkida ning kuulata, mida Ta vastab. Pole tähtis, mida ma teen, ma mõtlen alati Temale. Kui ma sõidan, siis ma räägin Temaga. Kui ma töötan, on Tema ka seal. Ta on kohal igal mu elupäeval ja ma ei kujuta ette, kuidas elada sekunditki ilma Temata. Elu ilma Temata on tühi. Kui olete juba Jumalaga kohtunud, ei jää Te enam kunagi endiseks.

Need on vaid mõned sõnad minust, vaid paar sõna minu elust ja sellest, kuidas Jumal seda muutis. Võiksin rääkida pikalt oma kogemusest ja sellest, mida Jumal on minu heaks teinud. Ja see on alles algus, sest Jumalal on minu jaoks palju enamat ja ma tunnen Teda praegu palju lähemalt. Mida rohkem aega me Temaga koos veedame, seda paremini õpime Teda tundma.

Täna tean, et Jumal on tõeline ja minu usk ei ole asjatu. Ma kohtasin Teda ja elan Temaga iga päev. Jeesus suri minu ja Teie eest, kuid me peame andma ka oma elu Jumalale.

Elasin ilma Temata 18 aastat ja kui ma oleksin siis surnud, siis oleksin kindlasti surnud. Ma ei taha, et Teie sureksite.

5. aprillil 1995 kogesin päästmist. Saate seda kogeda juba täna. See sõltub Teist. Ja see ei puuduta kogudusse kuulumist, vaid elava JUMALA ja TEIE vahelist isiklikku suhet. Jeesus andis mulle nii palju. Ta on ELU.

Selle brošüüri lõpus tsiteerin mitmeid pühakirjakohti, mis kirjeldavad kristlase omadusi.

Tõelise kristlase märgid

“Kuid uskujaid saadavad sellised tunnustähed: minu nimel ajavad nad välja kurje vaime, räägivad uusi keeli, tõstavad paljaste kätega üles mürkmadusid, ning kui nad jooksid midagi surmavat, ei kahjustaks see neid; haiged, kellele nad panevad käed peale, saavad terveks.”(Markuse 16: 17.18)

Seal öeldakse, et need tunnustähed järgivad neid, kes usuvad. Sõna “märk” tähendab sama, mis silt, mille saab poe ette panna. See silt annab Teile aimu selle kohta, mida pood müüb.

Näiteks kui näete sõõrikukujulist silti, siis teate, et see on pagariäri ja et saate sellest poest leiba osta. Samuti on keeltega rääkimine, deemonite väljaajamine, haiguste ravimine haigete peale käte panemisega kõik märgid sellest, et olete kristlane.

“Igaüks, kes on sündinud Jumalast, ei tee pattu, sest Tema seeme jääb temasse; ja ta ei saa pattu teha, sest ta on sündinud Jumalast.”(1. Johannese 3:9)

Jumalast sündinud inimese ehk kristlase omadus on see, et ta ei tee pattu. Selle salmi tähendust saab edasi anda järgmiselt: igaüks, kes on sündinud Jumalast, ei ela edasi patus, kuna temas on Jumala seeme; ta ei saa jätkata patustamist, sest ta on sündinud Jumalast.

Seega, kui ütlete, et olete uuesti sündinud või et olete kristlane, kuid elate siiski patuselt, siis petate ennast. Kui Te vaatate pornograafiat, valetate, varastate, kui Te pole kellelegi andestanud, siis Te pole kristlane. Ja siis peate kohe meelt parandama ja oma pattudest pöörduma, enne kui Teid patuseks mõistetakse ja Te igaveseks hukkute.

Nagu Piibel ütleb, peate oma meelt uuendama, et saaksite teada Jumala tahte. See on protsess, mille käigus lähenete pidevalt Jumalale ja õpite eristama õiget valest. Seetõttu teeb inimene, kes on olnud mitu aastat kristlane, vähem vigu kui vastsündinud kristlane. Aga kui Teil EI ole kavatsust elada ilma patuta, siis Te EI ole veel alustanud oma vaimset teed.

“Aga jüngrid läksid välja ja kuulutasid kõikjal, ning Issand toetas neid ja kinnitas sõna tunnustähtedega.”(Markuse 16:20)

Jumal kinnitab imede ja tunnustähtedega et me räägime sõna Jumalalt, mitte iseendast. Kui need tunnustähed meie sõnadega kaasas ei käi, siis pole selge, kas me räägime Jumala või iseenda sõnu… Meie kogudustes jutlustatakse tänapäeval nii palju erinevaid asju.

Mõned pastorid ütlevad midagi, tsiteerivad mõnda salmi Pühakirjast ja see kõlab nagu Jumala sõna, kuid tegelikult on need nende sõnad. Paljud saavad sellega petta. Seetõttu peame vaatama, kas Jumal kinnitab seda, mida me ütleme. Ja siin võite sattuda ohtu. Võin Teile hõlpsasti öelda, et Teiega on kõik korras ja et saate jätkata sama elu, mida elasite, ja võite mind isegi uskuda. Kuid see poleks Jumala sõna, vaid minu isiklik arvamus. Ja ükskõik kui palju ma Teile ka ei räägiks, et kõik on korras, midagi ei muutu. Kui Te ei ela õiglast elu, olete teel põrgusse, sest ma ei saa kedagi päästa – ainult Jumal saab seda teha.

Järeldus

Radikaalne, eks? Jah, Jumala Sõna on radikaalne. Võib-olla mõtlete: “Keegi ei suuda sellist elu elada.”
Aga see pole nii, Te võite  sellist elu elada. Kui olete tõeliselt meelt parandanud, kohtunud elava Jumalaga ja astunud Tema lähedusse, siis pole Jumalale meelepärase elu elamine enam probleem. Sest Ta on alati meiega ja juhib meid.

Ja neile, kes Te “teate” Jumalat, kuid ei ela õiget elu, mis on Talle meelepärane, ütlen ma järgmist:
Hakkake Temale lähemale tulema.

Palvetage ja hüüdke Tema poole, et Ta näitaks Teile, kes Ta tegelikult on.

Palvetage, et Ta paljastaks saatana pettuse Teie elus, et kogu Teie religioossus ja “leigus” tuleks ilmsiks, et Te hakkaksite lugema Jumala Sõna ilma religiooni prillideta.

Lõpetage ütlemine: “Aga mind kaitseb Jumala arm” ja selle kasutamist oma “leige” kristliku elu vabanduseks. See ei aita Teid. Otsige Jumalat nagu ei kunagi varem. Õppige, kes Ta tegelikult on: püha, õiglane ja armastav Jumal, kes armastas meid nii väga, et andis/ohverdas oma Poja Jeesuse, et Jeesuse kaudu saaksime vabaneda patu võimust ning olla osaduses oma Jumala ja Loojaga. Ta armastab meid uskumatult palju, kuid sama palju kui Ta meid armastab, vihkab Ta pattu. Ta ei saa patu ja sõnakuulmatuse ees lihtsalt silmi kinni pigistada. Ta mõistab alati patu ja sõnakuulmatuse hukka.

Lisainformatsioon

See brošüür on kirjutatud ühe sooviga: et paljud avaksid oma silmad ja näeksid tõtt, et saatana pettus meie riigis ilmsiks tuleks. Peame pöörduma elava ja tõelise Jumala poole, tunnistama Jeesust oma Issandaks ja Päästjaks ning õppima, kes Ta tegelikult on, sest Tema on ELU!

Ja mul on viimased sõnad neile, kes ei tunne Jumalat, kuid arvavad, et nendega on kõik korras ja nad ei pea Jumala poole pöörduma.

Asi pole selles, mida Teie arvate või tunnete, vaid selles, et Te vajate tingimata oma pattude andeksandmist ja lepitust Jumalaga. Kui olete kas või korra rikkunud Jumala seadust (10 käsku), siis olete süüdi.

Näiteks kui valetate, varastate midagi või kasutate Jumala nime ilmaasjata, siis olete rikkunud seadust ja Teie üle mõistetakse kohut kui patuse üle. Ja need on vaid kolm käsku kümnest.

Seega pole küsimus selles, kas me tunneme end hästi või mitte, vaid andestuses ja Jumalaga leppimises.

Lõppude lõpuks on tõde see, et Te olete süüdi, sest olete rikkunud Tema seadust.

Me kõik oleme seda teinud ja seetõttu peame kõik meelt parandama ja saama Jumalalt andestuse.

See kõik aga ei kehti kellegi kohta kuskil seal, see puudutab TEID isiklikult! Pole vahet, kas Te “tunnete” andestamise vajadust või mitte. Meil on lihtsalt kas andestus või hukkamõist. Ja ainus oluline asi on see, et on ainult üks viis, kuidas vältida karistust, mida Te väärite Jumala seaduse rikkumise eest – kahetsege oma patte ja saate Jeesuse kaudu andeks. Jumal armastab meid ega taha, et me hukkuksime. Seetõttu saatis Ta oma armastatud Poja Jeesuse meie asemel surema meie pattude eest, et Tema kaudu saaksime oma süüteod andeks.

Kui keeldute meelt parandamast, ei pöördu oma pattudest, siis ei saa Te andestust. Teid mõistetakse  süütegude pärast hukka (nagu Teid mõistetakse hukka Taani seaduste rikkumise eest). Ja see on tõesti oluline. Ja see on Teie ja minu jaoks tõesti oluline ja tõsi, sest ühel päeval peame me KÕIK oma elu eest Jumala ees vastutama.

Nii et parandage meelt täna ja saage andeks.

“Sest taeva all ei ole inimestele antud teist nime, mille läbi meid päästetakse.”
(Apostlite teod 4:12)

See nimi on JEESUS…

Kui vajate abi Jumala poole pöördumisel või Teil on küsimusi, siis ärge jääge segadusse ega üksi, vaid võtke ühendust meie kogudusega.

Autor: Torben Sondegard.

Allikas: https://outpouring.ru/blog/2016-06-04-7389