Piibli palved vaimulikuks kasvuks

Lk 21:36 Valvake siis igal ajal, paludes, et te oleksite väärilised põgenema kõige selle eest, mis tuleb, ja seisma Inimese Poja ees!”

Lk 22:32 Aga mina olen sinu pärast Jumalat palunud, et su usk ei lõpeks. Ja kui sa ükskord pöördud, siis kinnita oma vendi!”

LK 3:4-6 nagu on kirjutatud prohvet Jesaja sõnade raamatusse: 
„Hüüdja hääl on kõrbes: Valmistage Issandale tee, tehke tasaseks tema teerajad!  Kõik kuristikud täidetagu ning kõik mäed ja kingud tasandatagu, ja kõverikud saagu sirgeks, ja mis konarlik, siledaks teeks,siis saavad kõik inimesed näha Jumala päästet!”

Ro 15:5-6 Kannatlikkuse ja julgustuse Jumal aga andku teile, et te mõtleksite sedasama omavahel Kristuse Jeesuse eeskuju kohaselt, et te ühel meelel ja ühest suust ülistaksite Jumalat ja meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa.

Ef 1:17-23 et meie Issanda Jeesuse Kristuse Jumal, kirkuse Isa, teile annaks tarkuse ja ilmutuse Vaimu tema äratundmisel, valgustades teie südame silmi, et te teaksite, milline lootus on tema kutsumises, milline on tema pärandi kirkuse rikkus pühade sees ja milline on tema väe võrratu suurus meie heaks, kes me usume tema tugevuse jõu mõjul. See sai tegevaks Kristuses, kui ta tema üles äratas surnuist ja pani istuma oma paremale käele taevas, kõrgele üle iga valitsuse ja meelevalla ja väe ja 
ülemuse ning üle iga nime, mida nimetatakse mitte üksnes nüüdsel, vaid ka tulevasel ajastul, ja ta alistas tema jalge alla kõik ning pani tema kõigi asjade üle peaks kogudusele, kes on tema ihu, tema täius, kes täidab kõik kõiges.

Ef 3:16-19 et ta teile oma kirkuse rikkust mööda annaks väge saada tema Vaimu läbi tugevaks seesmise inimese poolest, et Kristus usu kaudu elaks teie südameis ning te oleksite juurdunud ja kinnitatud armastuses, et te suudaksite koos kõigi pühadega tunnetada, milline on armastuse laius ja pikkus ja sügavus ja kõrgus, ning ära tunda Kristuse armastust, mis ületab iga tunnetuse, et  te oleksite täidetud Jumala kogu täiusega.

Ef 6:16-20 Kõigepealt aga võtke kätte usukilp, millega te võite kustutada kõik kurja põlevad nooled! Võtke ka päästekiiver ja vaimumõõk, see on Jumala sõna! Ja palve ja anumisega palvetage igal ajal Vaimus ning selleks valvake kogu püsivusega ja eestpalvetega kõigi pühade eest ja minugi eest, et mulle antaks arukust, kui ma avan suu, 
julgelt teada anda evangeeliumi saladust, mille käskjalana ma olengi ahelais, et ma selles julgust saades hakkaksin rääkima nii, nagu ma pean.

Fi 1:9-11 Ja ma palvetan, et teie armastus üha enam ja enam kasvaks tunnetuses ja kõiksuguses kogemises olulise kindlaksmääramiseks, et te oleksite puhtad ja laitmatud Kristuse päevani, täidetud õiguse viljaga, mis tuleb Jeesuse Kristuse läbi, Jumala kirkuseks ja kiituseks.

Kol 1:9-11 Seepärast ei ole ka meie, sellest päevast peale kui me seda kuulsime, lakanud teie eest palvetamast ega palumast, et teid täidetaks tema tahtmise tundmisega kogu tarkuses ja vaimulikus mõistmises, et te käiksite Issanda vääriliselt talle kõigiti meeldida püüdes, kandes vilja igasuguses heas töös ja kasvades Jumala tundmises ning saaksite vägevaks kogu väega tema kirkuse tugevust mööda kõigeks püsivuseks ja pikaks meeleks, rõõmuga

Kol 4:3-6 Palvetage ühtlasi ka meie eest, et Jumal avaks meile sõna ukse kuulutada Kristuse saladust, mille pärast ma ju olen ahelais, et ma seda oskaksin avaldada nõnda, nagu ma pean rääkima. Käige tarkuses nende ees, kes on väljaspool, kasutades aega õigesti! Teie kõne olgu alati armu sees, soolaga maitsestatud, et te teaksite, kuidas teil tuleb igaühele kosta.

Kol 4:12 Teid tervitab Epafras, kes on pärit teie seast, Kristuse Jeesuse sulane, kes alati võitleb teie eest palvetades, et te püsiksite täiuslikena ja oleksite täidetud kõigega, mis on Jumala tahtmine.

  1. Tes 5:17-18 palvetage lakkamatult, tänage kõige eest – sest see on, mida Jumal teilt tahab Jeesuses Kristuses!
  2. Tes 1:11-12 Sellepärast me palvetamegi alati teie eest, et meie Jumal teeks teid oma kutsumise vääriliseks ja et ta oma väes teeks täielikuks kogu teie headuse meelepärasuse ja usu teo, et meie Issanda Jeesuse nimi kirgastuks teis ja teie temas, meie Jumala ja Issanda Jeesuse Kristuse armu mööda.

2.Tes 3:1-3 Viimaks veel, vennad, palvetage meie eest, et Issanda sõna leviks ja kirgastuks nõnda nagu teiegi juures ning et meid kistaks välja üleannetute ja kurjade inimeste käest. Sest usku ei ole kõikidel. Aga ustav on Issand, kes teid kinnitab ja kurja eest hoiab.

  1. Tim 2:1-3 Ma kutsun siis üles anuma, palvetama, tegema eestpalveid ja tänupalveid kõigi inimeste eest, kuningate ja kõigi ülemuste eest, et me võiksime elada vaikset ja rahulikku elu kõiges jumalakartuses ja väärikuses. See on hea ja meeldiv Jumala, meie Päästja silmis

Pastorid Paul & Ella Armand

 

 

Suur osa kasvust on aeglane

Tee taevasse on ümbritsetud ohtudest – ja mitte alati sellistest ohtudest, mida me ootame. Paljud meist asuvad sellele .....

Kuidas kasvatada pastori lapsi evangeeliumi lootuse vaimus

Las lapsed tulevad Minu juurde.Tean igas vanuses pastorite lapsi, kellel läheb hästi. Lapsi, kes armastavad Kristust ja kuuletuvad .....

Kui isa lapsi ei kasvata

Kirikutes on kolme erinevat tüüpi "üksikemmesid": sõna otseses mõttes "üksikemmesid", kes kasvatavad lapsi üksinda; emad, kelle abikaasad on .....

Miks juudid kasvatavad habemeid?

Paljudel messiaanlikel juutidel on ka habe - kas see on komme, käsk või mis? (Šaša) Vastab messiaanlik õpetaja .....

Usk kasvab tormides

Kuid Tema tunneb teed, mida ma käin. Katsub Ta mind läbi - ma tulen sellest välja nagu kuld. .....

Kuidas kasvatada messiaanlikku kassi

Lihtsalt teadmiseks, et minu kass ei ole Aabrahami, Iisaki ega Jaakobi järeltulija. Ja vaatamata kasside nõudmistele oma kuningliku .....

“Jumal võttis mul käest kinni ja andis mulle sõbrad” – Keeniast pärit üksikema lugu

Open Doors alustas Raeli abistamist 2021. aastal. Oleme teda aidanud üürimakse, haiglaarvete ja Raeli ja tema laste esmatarbekaupade .....

Järgige lõputute jüngrite tegemise strateegiat

Kui Saksamaa jalgpalliliit (DFB) 2014. aastal MM-i võitis, lõikasid nad saaki aastatuhande vahetusel külvatud seemnest. Neliteist aastat varem .....

Ärgake üles tõsidusele!

Mida tähendab tõsidusele ärgata? Mida see tähendab Kristuse jüngrile? Mida tähendab elu tõsiselt võtmine? 1. Kor. 15:34 on .....

Te suudate üldse mitte muretseda

"Ärge muretsege ühtigi.” Apostel Pauluse kuulsad sõnad tema kirjas filiplastele meenutavad paradoksi - ühelt poolt meeldib meile näha .....

Kuidas Jumal kasutab solvamist oma plaanide täitmiseks teie elus

Inimese mõju ja juhtimise taset saab sageli mõõta selle järgi, kui lihtne on teda solvata. Kuigi mulle ei .....

Mis on teenimata needus? Kuidas see inimese ellu tuleb?

Vastab Boris Grisenko: Selle teema analüüsimisel on oluline vaadata mitte ainult Uut Testamenti, vaid ka kogu Piiblit - .....