Piiskop Rick Renneri sõnum olukorra kohta Ukrainas

Piiskop Rick Renneri sõnum olukorra kohta Ukrainas. Allpool on piiskop Rick Renneri 12. aprillil 2022 Evangeeliumi Kristlaste Kiriku veebilehel “Good News Online” avaldatud Ukraina olukorra teemalise pöördumise tekst.

Kallid sõbrad! Paljud inimesed helistavad ja kirjutavad mulle, et saada teada, milline on minu seisukoht Ukraina territooriumil praegu toimuvate sündmuste kohta.

Iga inimene, keda teenin, on mulle südamelähedane ja ma mõistan, miks nii paljud inimesed seda küsimust küsivad. Selles kirjas tahan teiega südamest südamesse rääkida ja selgitada, miks ma ei ole praeguse olukorra kohta avalikke avaldusi teinud ja miks ma ei kavatse neid ka edaspidi teha.

Tahaksin alustuseks öelda, et see ei ole esimene kord, kui mul palutakse selliseid kommentaare teha. Näiteks on viimastel aastatel USA poliitilises elus toimunud palju sündmusi, mis usklikke väga häirivad. Viimastel aastatel on olukord muutunud üha hullumeelsemaks, minnakse sõna otseses mõttes hulluks. Ja inimesed, keda ma selles maailma osas teenin, paluvad mul selles küsimuses avaldus teha. Mingil hetkel läks olukord Ameerika poliitilises elus nii ägedaks, et mõned usklikud isegi solvusid minu peale, et ma ei teinud avalikke avaldusi ega avaldanud oma arvamust. Nad pidasid minu vaikimist millekski valeks.

Sellel põhjusel ma kirjutan teile. Ma tahan, et te teaksite: ma ei luba endale ühtegi kommentaari isegi selle riigi kohta, kus ma sündisin ja kasvasin. Poliitilisi sündmusi ja maailma konflikte ma üldiselt ei kommenteeri. Ma selgitan, miks…

Muidugi, nagu igal mõtleval inimesel, on ka minul oma seisukoht, kuid ma usun kindlalt, et Jumal ei käskinud mul sellistesse asjadesse sekkuda. Võimalik, et on inimesi, keda Jumal on kutsunud avaldusi tegema, aga mind kindlasti mitte.

Olen nüüdseks 30 aastat teeninud Issandat ja pühendanud oma elu selles maailma osas elavate inimeste teenimisele, õpetades neile Piiblit ning kõigi nende aastate jooksul pole ma kunagi lubanud endal teha poliitilisi avaldusi, kuigi alati olnud inimesed, kes palusid mul „selgelt väljendada seisukohta konkreetses poliitilises küsimuses”. Olen õpetanud Piiblit miljonitele usklikele ja alati rõhutanud, mis on Jumala eesmärk minu jaoks ja et ma ei lahku sellest kunagi. Ma tean kindlalt, et Jumal on mind kutsunud õpetama inimestele Jumala Sõna, olenemata sellest, kus need inimesed elavad või mis keelt nad räägivad. Ja kui ma kasutan oma tuntust mõnel muul eesmärgil, siis tähendab see seda, et ma eemaldun Jumala kutse täitmisest.

Oleme 30+ aastat saanud inimestelt MILJONEID kirju ja saatnud MILJONEID raamatuid täiesti tasuta inimestele, kes meie saateid vaatavad. Viimase kuu jooksul oleme koguduse meeskonnaga saanud umbes sada tuhat palvesoovi: palvetasime kõigi eest ja teenisime julgustava sõnaga isiklikult kõiki, kes meile on kirjutanud. Seisame pidevalt usus, et meil oleks võimalus ka edaspidi inimesi teenida ning Jumal on meid alati selleks kõige vajalikuga varustanud. Minu süda on igavesti pühendunud inimestele, kes siin maailma osas elavad.

Meie südamed sõna otseses mõttes murduvad , kui näeme ja kuuleme paljudest inimkannatustest. See ei kehti mitte ainult minu, vaid ka kõigi meie teenijate, teenistuste juhtide kohta ja seetõttu isiklikult palvetame mina, mu naine Denis ja kogu meie meeskond usinalt ja kaastundlikult inimeste eest, kes on sattunud raskesse olukorda ja kelle perekonnad on kannatanud kohutava leina käes.

Roomlastele 12:15 käsib meil “nutke koos nutjatega”, mistõttu on meie süda alati nendega, kes kannatavad. Kirjakohas 1. Korintlastele 12:26, ​​mis räägib usklike vastastikusest sõltuvusest Kristuse Kiriku ühe ihu osana, on kirjutatud, et kui “üks liige kannatab, siis kõik liikmed kannatavad koos temaga”. Jumal käsib meil mõelda kannatustele ja raskustele ning nüüd on meie süda täis rohkemat kaastunnet ja empaatiat kui kunagi varem. Seetõttu teeme kahte väga olulist asja: palvetame ja aitame abivajajaid.

1. PALVE

Mina ja Denise ning kõik meie meeskonnaliikmed palvetame iga päev kõigi praegu kannatavate inimeste eest, eriti nende eest, kes on meiega ühendust võtnud ja palvetuge palunud. Palvetame kõigi eest, kes praegu vajavad Jumala abi. Meil on filiaalid ja töötajad erinevates riikides, kuid oleme kõik ühe pere liikmed. Kõik meie teenijad meie suure teenistuse kõigis osakondades ja erinevates riikides palvetavad tulihingeliselt inimeste eest.

2. ABI VAJADUSELE

Ühest palvest muidugi ei piisa. Nüüd on aeg väljendada Jumala armastust mitte ainult palves ja toetussõnades, vaid ka tegudes.

Apostel Johannes kirjutas meile:

“Minu lapsed! Ärgem armastagem sõna ega keelega, vaid tegudega ja tõega” (1Jh 3:18)

Aitame „nii tegudes kui ka tõega”, nagu Pühakiri meilt nõuab, osutades abivajajatele kõikvõimalikku abi. Saadame TONNIDE viisi esmatarbekaupu ja toitu ja muu olulist neile, kes kaotasid kõik ja olid sunnitud oma tavapärasest elukohast lahkuma. Peame neile inimestele Kristuse armastust näitama ja praegu teeme koostööd paljude kirikutega pagulaste saabumise paikades nii Venemaal kui ka EL-is ning nende kirikute kaudu jagame humanitaarabi. Me paneme alati igasse esmatähtsate asjade kasti Piibli ja muud vaimset kirjandust. Teeme seda selleks, et suunata inimeste südamed Jumala poole.

Tahan korrata, et kuigi paljud nõuavad, et ma teeksin täna poliitilise avalduse, ei tee ma ühtegi avaldust. Minu peamiseks eeskujuks on Issand Jeesus Kristus, kes on minu elu Issand ja meie teenistuse juht. Just Tema suhtumine poliitikasse on minu jaoks alati olnud ja jääb eeskujuks.

Oma maise teenimistöö ajal andis Jeesus meile Jumala teenija käitumises eeskuju. Uurides Jeesuse elu ja nähes, kuidas Ta sellistes keerulistes olukordades toime tuli, mõistan, mida Jumal minult täna ootab.

Issand Jeesus elas maa peal Iisraeli jaoks väga raskel ajal: riik oli okupeeritud Rooma poolt ja mitmed inimesed püüdsid Teda meelitada pidevalt poliitilise olukorra üle arutlema või konfliktis osalema. Tal paluti sageli oma arvamust avaldada, kuid Jeesus ei langetanud poliitilisi hinnanguid. Ta hoidus neist alati ega astunud kunagi poliitikasse: Ta teadis, et Tal on teistsugune kutsumus.

Jeesus on minu eeskuju. Ta on alati selgelt välja öelnud oma peamise eesmärgi – jõuda ja päästa võimalikult palju inimhingi:

“Aga mina ütlen teile: tõstke oma silmad ja vaadake põlde, kuidas need on valgeks muutunud ja lõikusküpseks saanud.”(Jh 4:35)

Jeesuse süda ja Tema silmad olid suunatud päästmist vajavate inimeste hingedele. Ta tundis muret eri riikides elavate ja eri keelt kõnelevate inimeste päästmise pärast. Ta teadis oma saatust ja jäi truuks oma kutsumusele.

Püüan alati järgida oma Issanda Jeesuse eeskuju, seega pean esmatähtsaks hingede päästmist ja evangeeliumi kuulutamist, mitte poliitikat. Minu ja meie teenistuse ülesanne on aidata inimeste hingedel pääseda ja kasvada Issandas. Püüame aidata ka abivajajaid.

Need, kes mind hästi tunnevad, kinnitavad kindlasti, et olen alati püüdnud teenida kõiki, kes seda vajasid, olenemata elukohast, rahvusest või keelest.

Kui keegi ootab minult mingit avaldust seoses maailmas eksisteerivate konfliktsituatsioonidega, siis ütlen veel kord, et ma ei kavatse seda teha. Rohkem kui 30 aastat olen hoidunud selliseid avaldusi tegemast ja praegune olukord pole erand. Ja kui mõni jumalateenija tunneb, et ta on kutsutud osalema poliitilistes küsimustes, siis ma palvetan, et nad teeksid seda targalt ja oleksid Issanda Kristuse head esindajad. Peame meeles pidama, et Jumal räägib alati armastuse ja mitte kunagi vihkamise keelt. Inimene, kes armastab siiralt Kristust, ei ole võimeline vihkama. Kahjuks elame maailmas, kus Jumala armastus ei võida alati, kuid armastamiseks tuleb anda endast parim.

Isiklikult keskendume mina ja meie teenistus kogu oma tähelepanuga evangeeliumi kuulutamisele ja nii usklike kui ka uskmatute teenimisele. Oleme alati püüdnud viia inimesteni doktriini, mida saab usaldada. Rahva teenimine on alati olnud ja jääb meie peamiseks ülesandeks ning poliitikasse me ei sekku kunagi. Me armastame inimesi, me armastame neid, keda teenime, me armastame partnereid, me armastame oma koguduse liikmeid, me armastame GNC (CNL) vaatajaid, me armastame kõiki, kellega meil on suhted.

Ma tean, et Issand Jeesus ootab, et ma täidaksin Tema kutsumuse, milleks on Jumala Sõna õpetamine viimseil päevil elavatele inimestele koos pühitsusega.

Esimene Timoteosele 2:1-3 ütleb, et igal kristlasel on kohustus palvetada kõigi juhtide eest. Ilmutuse 1:5 öeldakse, et Jeesus on „maa kuningate valitseja” ja seetõttu teame, et Issand võib juhtida juhtide südameid ja mõtteid õiges suunas. Peame tegema seda, mis on kirjas Piiblis, ja palvetama kõigi valitsejate eest.

Täna annan kõigile usklikele südamest nõu:

1) palvetada Püha Vaimu juhatusel;
2) teha kõik võimalik, osutades abivajajatele praktilist abi;
3) püüda näha inimesi Jeesuse silmade läbi, olenemata sellest, kus nad elavad, mis keelt nad räägivad ja milliseid poliitilisi vaateid nad omavad.

Ärge kunagi unustage, et kirikul on vaimne jõud teha imesid.

Täname, et leidsite aega selle sõnumi lugemiseks. Denise ja mina palvetame kogu südamest, et nüüd täidaks Jumala rahu inimeste südamed ja tegutseks nende elus.

Me palvetame, et suudaksime toimetada humanitaarabi võimalikult paljudele abivajajatele ja me teame, et teie südamed on täidetud samasuguse kaastundega.

Ärge unustage, et meie peamine eesmärk on teenida teid igal võimalikul viisil. Andke meile teada oma palvevajadused. Ja nagu ma juba kirjutasin, kui meile kirjutate, siis me vastame teile ja kindlasti toetame teid palves. Teie teenimine on meie prioriteet.

Rick Renner, piiskop, kuulus jutlustaja, paljude kristluse teoloogiat ja ajalugu käsitlevate raamatute autor (üle 3,5 miljoni eksemplari ülemaailmne tiraaž), telesaadete autor ja saatejuht, jumalikkuse doktor, Moskva “Hea sõnumi” kiriku vanempastor.