Piiskop Valeri Grigorash: pöördumine nende poole, kes süüdistavad Ukrainat erilises patususes

Vendadele ja õdedele Ukrainas, samuti neile, kes olid sunnitud oma riigist lahkuma Venemaa Föderatsiooni juhtkonna poolt Ukraina territooriumil vallandatud sõja tõttu.

Mõned välismaa jumalateenijad(peamiselt venekeelsed) räägivad Ukraina sündmustega seotud jutlustes ja pöördumistes Ukraina karistamisest nende pattude eest, vajadusest meelt parandada jne.

Arvan, et Ukrainas toimuva kohta on vaja küsida Kristuse Ihult, kes asub Ukrainas. On kummaline, kui Kristuse Ihu otsib käimasolevate sündmuste kohta teavet mitte oma vendadelt, kes nendega seotud on, vaid poliitikutelt ja kallutatud meedialt (nagu näiteks 2014. aastal ja hiljem uskus Venemaa kirik Vene televisiooni rohkem kui vendi ja õed Ukrainas, kes olid sündmuste pealtnägijad).

Jumal räägib oma Ihuga sellel maal. Kummaline on USA-s või Euroopas istudes ukrainlastega toimuvast rääkida ja neile nõu anda. Nagu Clive Lewis ütles oma kuulsa raamatu “Mere Christianity” kolmanda väljaande eessõnas: “Alates Esimesest maailmasõjast, mil ma jalaväes teenisin, on mind väga ärritanud inimesed, kes istuvad turvalisuses, soojas ja lahkelt jagavad juhised neile, kes on eesliinil.”

Arvan, et meie riik on tõesti patune ja vajab meeleparandust (millepärast Ukraina kirik on aastaid palvetanud).

Kuid see rahvas pole patusem kui ükski teine ​​rahvas.

Luuka 13:1-5: „Samal ajal tulid mõned sinna ja jutustasid Jeesusele galilealastest, kelle vere Pilaatus oli seganud nende ohvritega. Ja Jeesus ütles neile vastuseks: „Kas te arvate, et need galilealased olid suuremad patused kui kõik muud galilealased, et nad seda on kannatanud? Ma ütlen teile, ei sugugi, vaid kui teie ei paranda meelt, hukkute kõik nõndasamuti. Või arvate, et need kaheksateist, kelle peale langes Siiloahi torn ja nad ära tappis, olid suuremad võlglased kui kõik muud inimesed, kes Jeruusalemmas elavad? Ma ütlen teile, ei sugugi, vaid kui teie ei paranda meelt, hukkute kõik nõndasamuti.”

Need, kes süüdistavad Ukrainat erilises patususes, süüdistavad iseennast ja neid “turvalisi” kohti, kus nad on, kutsudes nende üle kohut mõistma, sest millise kohtuga sina kohut mõistad, selle kohtuga mõistetakse ka sinu üle kohut.

Vaatame fakte:

1. Ukrainas on seadusandlikul tasandil nõidade, ennustajate, ekstrasenside ametlik tegevus keelatud.

2. Hasartmängud on keelatud.

3. Seadusandlikult on perekond Ukrainas mehe ja naise vaheline liit.

4. Põhiseadus tunnustab Jumala juhatust meie üle: «Усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попередніми, нинішнім та прийдешніми поколіннями, керуючись Актом проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року, схваленим 1 грудня 1991 року всенародним голосуванням, приймає цю Конституцію — Основний Закон України» (Конституція України, Вступна частина)”

“Olles teadlik oma vastutusest Jumala, oma südametunnistuse, eelmiste, praeguste ja tulevaste põlvkondade ees, juhindudes 24. augusti 1991. aasta Ukraina iseseisvusaktist, mis kiideti heaks 1. detsembril 1991 rahvahääletusel, võtab vastu käesoleva põhiseaduse – Ukraina põhiseaduse. Ukraina (Ukraina põhiseadus, sissejuhatav osa).

5. Ukraina on ainus endise NSV Liidu riik, mis mõistis hukka kommunismi ideoloogia ja kommunistliku režiimi kuriteod. Kommunism ja selle sümbolid on Ukrainas keelatud.

6. Ukrainas on eemaldatud kõik Lenini ja teiste kommunistlike kurjategijate monumendid.

7. Ukrainas on uskumatu sõna- ja usuvabadus.

8. Ukrainas valitseb kõigi konfessioonide vahel enneolematu ühtsus.

Õelge nüüd, kellele see ei meeldi, kas Jumalale või kuradile? Kes on huvitatud selle peatamisest?

Pakun teile teistsuguse versiooni sellest, mis toimub.

2Ajaraamat 32:1: “Pärast neid sündmusi ja seda osutatud ustavust tuli Assuri kuningas Sanherib ja tungis Juudasse, lõi kindlustatud linnade vastu leeri üles ja mõtles need enesele vallutada..”

Sanherib piiras juutide linnu ja tahtis need endale haarata.

Mis tegevuse järel? — Pärast ebajumalakummardamist ja pattu?

Ei! Pärast ebajumalate eemaldamist jumalateenistuse ja Jumalale truuduse taastamist!

Saatan, vastane, on tulnud peatama Jumala liikumist.

Sõda Ukrainas on vaimne sõda! Tuleb võidelda ärkamise eest ja vastu panna saatanale ning põgeneda, nagu juhtus Hiskija päevil.

Arvan, et jumalateenijate väljaütlemised, et praegused sündmused on Ukraina karistuseks, ei ole lihtsalt mitte vaimulikud, vaid ka ebamoraalsed ja küünilised.

Selle asemel, et nimetada kõike õigete nimedega (sõda on sõda, mõrvarid on mõrvarid, türannid on türannid, valed on valed), räägivad sellest, millest nad aru ei saa.

Usun, et kui te ei saa aru, mis tegelikult toimub, siis kõige kindlam, mida saate teha, on vähendada sõnavoogu ja nutta koos nendega, kes nutavad.

Iiob 16:1-6: ” Aga Iiob rääkis ja ütles: „Sellesarnast olen ma palju kuulnud, te kõik olete tüütavad trööstijad. Kas sel tuule rääkimisel ei olegi lõppu, või mis kihutab sind rääkima? Minagi võiksin rääkida nagu teie, kui oleksite minu asemel; minagi võiksin teie vastu sõnadega hiilata ja teie pärast pead vangutada. Ma võiksin teid oma suuga kinnitada ja mitte keelata oma huulte kaastundeavaldust. Kui ma räägin, ei vähene mu valu,
ja kas see siiski minust lahkub, kui ma lõpetan?”

Usun, et varsti tuleb aeg, mil peame nende “lohutajate” eest palvetama.

On must ja valge, on tapjaid ja ohvreid.

On ülimalt ebamoraalne süüdistada ohvrit tema tapmise hetkel ja õigustada tema tapjat.

Ma kutsun teid üles, armsad, kõnelema tõtt sellistele jutlustajatele avalikult, sest tõde on kõrgem kui vaimulikurüü.

Rääkida tasaselt, ilma solvamata (Gal. 6:1), kuid samal ajal kindlalt ja enesekindlalt.

Pidage meeles, et ühelegi vaimulikule ei anta võimu tõe üle, vaid vastupidi, tõde peab kogudust juhtima.

Kui inimesed jätkavad valede kuulutamist, siis lahkuge sellistest kirikutest ja leidke ausad ja tõelised Jumala teenijad.

Valeri Grigorash, Kristlike Kirikute Ühenduse “Leivamaja” piiskop

 

Allikas: https://ieshua.org/episkop-valerij-grigorash-obrashhenie-k-obvinyayushhim-ukrainu-v-osobennoj-grehovnosti.htm