Pöördumine Jumala poole

Te ei arenda endas kunagi sellist armastust, mis viib teid Jumala juurde enne, kui kogete absoluutset heatahtlikkust, piiramatut armastust, lahkust ja kõikehaaravat halastust kõigi elusolendite vastu.

„Iga päev kui lähete kirikusse palvetama,” ütleb Jeesus Kristus, „kui põlvitate ja tõstate oma käed Issanda poole ja teile meenub, et teie ligimene on teie vastu kibestunud, siis minge kõigepealt tema juurde ja armastage teda. Jätke Issand ja minge inimese juurde, et teda armastada ja temalt andestust paluda. Tehke temaga rahu. Sest kuidas saab see, kes ei ole olnud suuteline inimestega ära leppima, sõlmida rahu Jumala ja iseenda vahel? “

Loomulikult ei saa eeldada, et inimene, kes keeldub armastamast inimlikul tasandil, võiks tulihingeliselt pöörduda Jumala poole.

Üks otsija tuli kord ühe külas elava targa juurde ja avaldas soovi jõuda Jumalani. Ta küsis targalt nõu. Vaadelnud otsijat pealaest jalatallani ja suure tõenäosusega tundnud ära kõik tema nüansid, ütles tark:

– Mu poeg, ma tahaksin teada, kas sa armastad kedagi? Siis äkki saan sulle midagi soovitada.

Otsija uskus, et armastus viib inimesed Jumala juurde viivalt teelt eksiteele, nii et ta ütles, et ta ei armasta kedagi ja, et tema ainus eesmärk on jõuda Jumalani.

Siis ütles tark:

– Mu poeg, mõtle hästi. Küsi oma südamelt. Kas sa ei armasta oma naist, lapsi, perekonda ja sõpru?

Otsija vastas kindlalt:

– Ei, ma ei armasta kedagi. Ma tahan lihtsalt Jumalani jõuda.

Tark tegi pausi, pisarad voolasid ta silmist.

Hämmastunud otsija küsis targalt:

– Isa, miks sa nutad? Miks sa ei taha minuga rääkida?

– “Mu poeg,” vastas tark, “kui sa armastaksid vähemalt kedagi, siis saaksin ma muuta selle armastuse inimese vastu armastuseks Jumala vastu. Kuid sinus pole armastust, mis viiks Jumalani. Sul puudub armastus, mis loob otsese tee taevasse.

Allikas: https://pritchi.ru/id_89697183