Prohveteering Eesti kohta

Jagage armastust

Malaisias 09.03.2001

Issand ütleb selle sõnumi: “Võta ja vii see sõnum Eestimaale, mida Jumal tahab teha rahvale Eestis – Ma hakkan tegema uut tööd. Ma eemaldan etteheited, mis on tulnud Jumala koja peale Eestimaal, Ma eemaldan igasugused asjad, mis minevikus on valesti läinud. Ma põhjustan seda, et need asjad võetakse ära ja neid ei tuletata enam meelde” ütleb vägede Jehoova. “Ma toon uue töö, mis kõrvaldab kõik etteheited. Ja selle maa rahvas hakkab pöörduma Jumala koja poole. Nad ütlevad: Tõepoolest Issanda käsi on tulnud võimsasti.

Issand ütleb, et Jumala vägi hakkab läbi murdma ja inimesed hakkavad ära tundma, et Ma teen uut tööd. Siis ei ole aeg seista Jumala majapidamise vastu. Tuleb uus igatsus kuuluda Jumala kotta. Vaenlase religioossed tööd varisevad maha, aga Koguduse Ma tõstan üles Eestis, ütleb Jehoova, sellest saab Kogudus, mis tõuseb üles tugeva jutlustamise võidmises. Ja ma näen, kuidas Jumala Vaim kuulutab seda sõnumit ja teie palved saavad vastuse. Sellel aastal te näete Jumala üleloomulikke ilminguid oma rahva seas ja näete Jumala Vaimu läbi murdmas Eestimaal viisil nagu ei kunagi varem. See ei ole evangelistlik liikumine, ütleb Jehoova, See on tugev prohvetlik Jumala töö, mis hakkab tõusma selle rahva seas. Tulevad esile väga tugevad prohvetlikud hääled, prohvetlik ülistus ja prohvetlikud kuulutused. Prohvetid hakkavad tulema sellele maale ja hakkavad üles õhutama inimesi, et nad ei oleks masenduses, ega tunneks end kuidagi maha surutuna ja lüüa saanuina. Aga seal on tulemas prohvetlikud võidmised, mis hakkavad läbi murdma sellel maal, ütleb Jehoova.

Ja ma näen vaenlase väge, mis on hoidnud religioosseid deemoneid väga tugevalt linnade kohal. Ja religioossed tegevused on hoidnud tagasi uute asjade toimumist. Ja Jumal ütleb, et see deemonlik vaim on religiooni vaim. Tugev valitseja selle maa kohal on religiooni vaim, kes püüab kavalalt saastada usklike meeli ja seisab vastu kõigele, mis on Jumalast ja üleloomulik.

Issand ütleb täna teile, et kui te lähete tagasi ja hakkate rääkima Koguduse inimeste ja selle rahva südamesse, kuulutab Issand, et siis see 2001 aasta on värske tuule aasta. See ei tule järgmisel aastal, see ei tule viie aasta pärast, vaid sellel aastal, ütleb Jehoova, tuleb värske tuul. Kõigepealt hakkab see toimuma erinevates kogudustes siin ja seal ja erinevates teenistustes tuleb tuule hääl ja järsku te näete kuidas hakkab kõlama tugeva vihma kohin, ütleb Issand. Kui tuuled kogunevad, siis tuleb ka vihm ja see pääseb valla selle rahva kohal – tuleb selline vetevool ja üleujutus, mis pühib minema pimeduse ja hävitab vaenlase töö. Ja selle tulemusena saab rajatud uus apostellik töö. Ja ma usun, et see Vaimu tuul, mis toob vihma, põhjustab ka selle, et paljude äralangenute südamed pöörduvad tagasi Jumala kotta. Ja siis hakatakse rääkima Jumala koja kohta: “Juudamaal on nüüd leiba”. Ja inimesed tulevad tagasi sellesse paika ja ütlevad: “Mina tahan seda leiba. Ma tahan elavat leiba.”

Minge tagasi ja kuulutage seda Sõna rahva seas. Levitage seda sõnumit, et nad hakkaksid kuulma Jumala Vaimu kuulutust, et usk pöörduks tagasi Kogudusse. Ja tõesti, imed hakkavad sündima. Ja vaenlase religioossed väed murtakse. Religioossed kindlustused saavad järsku läbi murtud ja nad hakkavad kuulma, mida Jumal teeb. Ja nad hakkavad otsima tõelist. Inimesed tulevad siit ja sealt, küladest ja linnadest, nad tulevad ja ütlevad: “Tulge ja aidake meid! Tule näita meile seda teed, sest me näeme, et Issanda käsi on sinu peal!”

Nii et valmistuge, ütleb Issand, sest ma kuulen vihma häält. Ma kuulen vihma häält. Ma kuulen vihma häält.”