Prohvetid

Vaid leping, mille Ma teen Iisraeli sooga pärast neid päevi, ütleb Issand, on niisugune: Ma panen nende sisse oma  Seaduse ja kirjutan selle neile südamesse; siis Ma olen neile Jumalaks ja nemad on Mulle rahvaks. Jeremija 31:33

Kui Jeesus ilmus mulle ja ütles, et ma õpetaksin Tema rahvale, kuidas olla juhitud Vaimust, siis Ta märkis: “Ma ei pannud prohveteid kogudusse inimesi juhtima. Uues Testamendis pole öeldud: ” Sest kõik, keda iganes prohvetid juhivad, on Jumala lapsed.”

“Uue Testamendi usklikud,” ütles mulle Jeesus “Ei peaks otsima juhatust prohvetitelt. Vana ja Uue Testamendi prohvetid on mõneti sarnased. Mõlemad näevad ja teavad asju üleloomulikult. Aga Vanas Testamendis ei olnud usklikel Jumala Vaimu neis ega nende peal. Neil oli Uue Sünni tõotus, aga neil ei olnud seda veel. Nii et kui nad tahtsid olla juhitud Vaimust, siis nad pidid minema kellegi juurde, kes oli Vaimust juhitud. Aga Uue Lepingu järgi on igal usklikul Jumala Vaim. Nad ei pea minema kellegi juurde juhatuse pärast. Ainus asi, mida prohvetiteenistus teeb Uue Lepingu järgi, on see, et ta kinnitab seda, mis keegi juba on Jumala Vaimult saanud.”

Ja kui see ei kinnita seda, mis sul juba vaimus on, siis unusta see ära!

Tunnistus:  Kõik, keda iganes Jumala Vaim juhib, on Jumala lapsed. Jumal juhib mind!