Prohvetlik pilk aastasse 2022 ( heebrea 5782. aasta )

Alguses oli Sõna ja Sõna oli Jumala juures ja Sõna oli Jumal. Seesama oli alguses Jumala juures. Kõik on tekkinud Tema läbi ja ilma Temata ei ole tekkinud midagi. Mis on tekkinud. (Johannese 1: 1–3)

Kui me ootame Issandat, pidades silmas Tema ilmutatud Sõna selleks hooajaks, siis märkame, et Jumal on möödunud aastatel andnud meile võimaluse heita pilgu sellele, mis hakkab toimuma 2022. aastal (heebrea aastal 5782). Jagame seda teiega, et te selle sõna palves läbi katsuksite koos Jeesuse Kristusega, meie Päästja ja Tema Sõnaga.

5782/2022 on peamiselt Poja Hääle aasta. Piire hakatakse tõmbama, sest ruumi tehakse uutele asjadele, mis sündisid eelmisel aastal, kui Isa rääkis. Tekivad uued kodud ja uued ettevõtted. Valitsusasutused ja valitsuskojad näevad suuri muutusi, kui vana ära langeb ja tekib uus. Kuuldakse Karjase Kuninga häält, kelle käes on Jumala raudkepp, ja Tema õiglus ilmneb. Valitseva segaduse keskel leiab pelgupaiga Jumala kojas, mis pole tehtud mitte tellistest ja mördist, vaid hoopis Jumala elavatest kividest, see on Kristuse pühadest.

Sest Tema läbi on loodud kõik, mis on taevais ja maa peal, mis on nähtav ja nähtamatu, olgu troonid või ülemused, olgu valitsused või meelevallad – kõik on loodud Tema läbi ja Tema poole. (Koloslastele 1:16)

Isa on rääkinud ja nüüd avaldub Tema Poja hääl. Ilmub uus prohvetlik hääl. Isadel ja emadel on aeg poegadele ja tütardele teed teha, see pole aeg selleks, et minevikust kinni hoida.

Sel aastal kuuleb Kristuse häält Jumala majas uuesti. Tema heli kõlab Tema pühades ja nende kaudu ning Kristuse Ihus, kui nad kogunevad Issanda juurde Püha Vaimu ühtsuses. See on eriline arm Jumalariigi evangeeliumi kuulutamiseks meie kaudu Tema palvemajades. Nii et see on aeg, et armu läbi saada Issandalt maju: palvemaju-, taevaseid maju ja maapealseid maju.

Aasta 2021 (5781) räägib Isa häälest. Ilmnevad uued asjad, sealhulgas ebatavaline või uus partnerlus, ja loomingulised jõud. Kogu kuningriigis kõlavad tugevad prohvetlikud ja apostellikud hääled ning ilmutused võetakse vastu. Uute ajastute algus algab kohe, ilma väikest algust põlastamata. Pimedus püüab vastu hakata valgusele, kuid ei saa sellest võitu. Ühinemiste ja omandamiste aeg saabub. Ka jagamine sünnitab uusi asju. Järgneval aastal (2022) hakkavad tekkima struktuurid nende uute asjade majutamiseks ja Jumala Poja valgus paljastab Tema hääle, sest Tema valgus toob inimkonnale valguse.

Mõne jaoks on teekond uude algusesse olnud näiliselt suletud uste ja tundmatu suunas ning nad on avastanud end ilmselgelt sealt, kust nad oma teed algasid. Kuid see on nüüd uus algus, jõudes sinna justkui esimest korda, kui olete mäest üles minnes selle ümber ringe tehes aina kõrgemale jõudnud.

Nüüd käisid need, kes olid tagakiusamisel hajutatud, mööda maad ja kuulutasid evangeeliumi. Filippus tuli ühte Samaaria linna ja kuulutas rahvale Kristust. Rahvahulk pani üksmeelselt tähele, mida Filippus ütles, kuuldes teda ning nähes tunnustähti, mida ta tegi. (Apostlite teod 8: 4–6)

Kindlasti ilmneb aja möödudes veel palju muud, kuid meie fookuses on jääda Kristusesse nähes, kuidas Jumala suu ja Jumala Sõna kümnend avaneb meie ees.

Numbrid ja nende tähendus…

Järgnev annab mõningaid teadmisi heebreakeele tähemärkidest, kus Jumala piktograafia maalib tuhat sõna seoses numbritega 22 ja 82, mis vastavad aastale 2022 ja 5782.

82 – Pey (פ); Bet (ב);

22 – Kaf (כ); Bet (ב);

Tähemärkide heebrea tähendus – Suu, Jumala Sõna; Maja (ilmutatud), Tema taevane koht, Ruum joonistatud, piirid paljastatud. Peopesa, Anna, Saa, Jumalik vastus/Taevas maa peale, palve; Maja (ilmutatud), Tema taevane koht, Ruum joonistatud, piirid paljastatud. (Jumala) Poeg.

Jumalik arusaam – Piire hakatakse tõmbama, kuna tehakse ruumi uutele asjadele, mis sünnivad. Hakkavad kujunema uued majad ja uus ettevõte. Valitsus- ja valitsekojad näevad suuri muutusi, kui vana langeb ära ja tekib uus. Poja häält räägitakse välja ja kuuldakse.

Allikas: https://thekingdomassociates.com/2021/06/08/prophetic-glimpses-in-to-2022-and-hebrew-year-5782/