Prohvetlik pilk aastasse 5783 ja 2023: vesi, tuul ja tuli

Prohvetlik sõna, mida saate palve ja eristamisvõime kaudu meie Issandas Jeesuses Kristuses läbi katsuda.

GIMEL
Tee head oma sulasele, et ma elaksin ja hoiaksin sinu sõna! Ava mu silmad nägema Su Seaduse imesid!(Psalm 119:17-18)

5783/2023: Tuule hääle aasta: selle aasta põhiteemad on laienemine ja viljakus. Selle rikkuses hakkavad kõndima enamat otsivad hääled ning uusarendustes ja majades edu saavutanud hakkavad käima uues jõukuses. Vaesed kisendavad ja mõned, kes on edukad, võtavad nende kutset kuulda. Tekib liikumine ja muutus, tugevad tuuled puhuvad. See aasta tähistab hooaega, mil Jumala Vaimu Hääl avaldub. See on ka vee, tuule ja tule hooaeg. See on avanev ilmutus ja tähistab uue ajastu algust.

Kuna oleme juba 2022. aastasse jõudnud, peame arvestama ka sellega, mis ootab ees aastal 2023 (ja sellega kattuval heebrea  5783. aastal) ja pärast seda. Kuidas oleme valmis järgmisel aastal avalduvateks suurteks liikumisteks, kui uued asjad hakkavad ilmnema? Hooaeg, mil globaalne liikumine avaneb tõeliselt, kuna uksed avanevad pärani ja inimesed on sunnitud liikuma. Aeg, mil vaimulikult ja füüsiliselt rikkad jälitavad vaeseid ja algavad suured evangeelsed liikumised. Aeg, mil lained, jõed ja mered ajavad meid segadusse, aga samal ajal näeme suurt Vaimu liikumist. See on aasta, mil tuli langeb.

Jumala hingus

Kui Issand mõtiskles mineviku kuivanud luude üle, tõstis Ta oma prohvetliku  hääle ja kutsus nad uuesti kokku. Seejärel kasvatas ta luudele lihased ja alustas uut tööd, mis põhines iidsetel alustel. Seejärel tuli kate, mis andis vormi ja võime väljapoole toimida. See uus juhtkond, kes hellitab neid, kes on varjatud, tunneb nende kaudu Issandat ja annab kehale võime toimida. Ja nüüd tuleb Jumala hingus, võimsad tuuled neljast nurgast, kui Issand annab oma sõjaväele elu ja nad tõusevad üles, et laiendada Tema kuningriiki.

Liikumine ja elavnemine üllatavates kohtades

Uus liikumine on tulemas, kuna Jumal korraldab asju ümber ja taastab struktuure vastavalt oma plaanile, ehitab uuesti üles oma Jumala kuningriigi struktuure, eriti kirikut. Sest need, kes on näljased Tema järele, järgivad ja reageerivad Vaimu tuulele. Tuleb esile põlvkond, isegi vanem põlvkond, kes otsib Vaimu liikumist ja see tuleb  ülistuse liikumisena ja tantsimisest koos Temaga. Kas see äratus võib tekkida ka liturgilistes kirikutes? See Kristuse ihus olevate inimeste ümberkorraldamine on vajalik selleks, et teha restart Tema plaanile.

See liikumine näeb välja ka kaose ja kohiseva merena. Sest elutormid saadavad paljusid mitmel pool. Probleemid jätkuvad kogu maailmas, kuid need toovad endaga kaasa suuri inimmasside liikumisi, sõdu ja nälga. Teisest küljest otsustavad paljud vabamalt liikuda, kuna mineviku väravad avanevad ja „välismaa” kutsub.

Uutele asjadele laienemine

See tähistab laienemise ja kasvu hooaega. Kus õitsevad ja kasvavad need, kes järgisid üleskutset uuteks arenguteks ja ka vaesed, kes avavad seal käed… nähes rikkuste tulekut. Paljude jaoks tähistab see hooaeg tõeliselt uue peatüki algust elus, mis toob kaasa kasvu, aga tähendab ka teise hooaja lõppu. Olete unistanud sellest uuest, isegi palvetanud selle pärast, kuid mõte sellest, mis tuleb maha jätta, on takistanud teid liikumast. Nüüd on aeg, sest surm tuleb vanade asjade juurde ja põhjus selleks, et jääda, on kadunud. Lõpp tähendab algust.

Rikkus järgneb sulle

Sellel aastal on avanenud arm Jumala rikkuste ja rahvaste rikkuse vastuvõtmiseks. Kui me räägime mägedele, palvetame, et saada ja avame oma käed usus, siis me saame. See ei tähenda ainult rahalist õnnistust, vaid palju suuremat rikkust, mis rahuldab hinge ja vaimu. See on taevane vara, usk ja lunastav rõõmusõnum. Kaamelid (need, kes kannavad õnnistusi) tulevad meid julgustama Jumala Sõnas. Avagu Ta meie silmad, et näha Issanda headust. Nende südames tekib tung jälitada neid, kes on vaesed. Need, kes taga ajavad, näevad oma elus taevauksi avanevat, kui nad annavad ära selle, mis Issand on neile külvamiseks andnud. Suured evangeelsed liikumised avanevad, kui tekib soov toita vaimust vaeseid.

Kaoses valitseb rahu

Ja tõusis kange tuulispea ning laineid lõi paati, nii et paat juba täitus veest. Ja Jeesus oli paadi päras istepadjal magamas, ja nad äratasid ta üles ja ütlesid talle: „Õpetaja, kas sa ei hooli sellest, et me hukkume?” Ja tema tõusis, sõitles tuult ja ütles järvele: „Jää vakka, ole vait!” Ja tuul rauges ja järv jäi täiesti vaikseks. (Markuse 4:37-39)

Kui loodus ägab ja kriuksub inimkonna pattude ja laguneva maailma surve all ning ootab oma Lunastajate saabumist, tekivad murettekitavad mered, jõed ja tuuled. Võib-olla sellised, mida pole aastatuhande jooksul nähtud. Sõjad ja muud elutormid, mis toovad inimkonda tulvava kaose. Tekivad suured lained, mis ujutavad üle ka vesikonnad ja võimsad tuuled puhuvad hävingut. Kuid palve on võti. Sest pühade eestkostel leitakse pelgupaik ja turvalisus ning rahutuid veekogusid saab vaigistada. Pidage meeles kõrgeid kohti. Rääkige tormidega.

Kohad, mida jälgida ja kust lained on tulemas

• Hiina – liikumine; Issand jälgib teid. Ta tõstab üles Suur-Ida impeeriumi, kuid see vajab jagunemist ja liikumist. Pidage meeles, et uhkus tuleb enne langust.

India – rahvaste, vee ja Jumala Vaimu üleujutus.

Idarannik – lained; mõned mandrid saavad kogeda suurte lainete tugevust, olge valmis.

Venemaa – tugevad muutuste tuuled puhuvad; süütu vere valamine on teie kätel ja see kisendab Issanda ees, nagu oli ka Kaini ja Aabeli päevil. Süda, mis pattu ei kahetse, sunnib teid kõrbes rändama, seega pöörduge uuesti Tema poole, otsige andestust, heastage oma teod ja teie taastamine on kahekordne.

• Jugoslaavia – torm;

• Euroopa – keedupott; Venemaa tegevus loob sügavamaid liite Euroopas, Kremli läbikukkumine seisneb selles, et nad on oma tegevusega Ukrainas loonud just selle, mida nad kartsid, tugevama Euroopa. Lähiaastatel näevad paljud selles pöördepunkti ja uue Euroopa bloki esilekerkimist – jõudu, mis suudab kujundada rahvaid, kuid ilma õiglase südameta võib teha ühtlasi ka suuremat kurja.

• Aafrika – rikkused ja nälg; põhi versus lõuna, ida versus lääs – need on nuhtlused, mis peavad lõppema. Sest teie saatus on suure jõuga maa, kuid lõhestumine hoiab teid tagasi.

• Austraalia – nutt, kuid aeg, kus nende liit USA ja Ühendkuningriigiga süveneb, kuna nad tugevdavad seal kaitset nii loomulikus kui vaimses maailmas.

Ühendkuningriik – teie tulevase hooaja tugevus seisneb ühtsuses, mitte lahknemises. Õigluse poole püüdleva jõuna ja Euroopa bloki pöördelise mõõna vastu võitlejana on teil kutse kanda usumõõka. Jälgige uhkusest sündinud mässuvaimu Šotimaal, need hääled toimivad väljaspool Jumala täiuslikku tahet. Mis saab sellistest inimestest, kes soovivad pigem jagada kui ühendada? Sõjas sündinud, ärge valage verd asjata, pigem peske Kristuse Jeesuse vere läbi minema mineviku plekid ja vendade ühtsusele järgneb Issanda õnnistus.

Hispaania – otsige rahu iga hinna eest, sest te ei suuda sõja hinda kanda.

Jaapan – pidage meeles, et surm tähendab uute asjade algust. Märgistage hästi oma sammud, suunaku Issand teie samme, kui uus rahvas esile kerkib. Üks tugevus on alandlikkuses, rahvas, kes austab ja teab hästi oma identiteeti, olles Jumala särav valgus smaragdmere keskel.

Lõuna-Ameerika – tervenemine ja tervenemise aeg. Kaastundest ajendatuna liigub Issand Jeesus teie keskel ja erinevates paikades vabaneb tervenemine.

Uus-Meremaa – teie otsustavus pannakse proovile ja teie tõeline süda paljastatakse. Tugevdage vanaaegseid liite, sest neis leiate taastamiseks vajaliku soosingu.

Põhja-Ameerika – tuli, nii loomulikus kui vaimses mõttes. Kuid olge hoiatatud, Jumala tuli ei ole nagu inimese tuli.

Pilguheit iidsessse heebrea keelde

83 = Pey (פ); Gimmel (ג) = Suu, Jumala Sõna; Kaamel, kõnni õitsengusse, kolima, tõotatud maa vili, varustamine, rikkused vaestele, kolmas isik.

23 = Kaf (כ); Gimmel (ג) = Palm, andma, võtma vastu, jumalik vastus/taevas maa peal, palve; Kaamel, kõnni õitsengusse, kolima, tõotatud maa vili, varustamine, rikkus vaestele, kolmas isik.

Allikas: Prophetic insights to the year 5783 and 2023: Water, Wind, and Fire – Kingdom Blog (thekingdomassociates.com)