PROHVETLIK REFORMATSIOON Prohvetlikud hetked #143


Ma pole kunagi elus tundnud sellist segaduse tunnet Kristuse Ihus ja eriti prohvetliku teenimise ümber. Aastate jooksul on liiga palju prohvetlikke sõnu avaldatud, neid on tõsiselt võetud, Kristuse Ihu on erutusest lähtuvalt neist kinni haaranud ja need pole siis realiseerunud. Ja siiski meie, Kristuse Ihu, jätkasime kuulamist. Ma hindan kõrgelt head prohvetlikku teenimist, kuid me oleme juba pikka aega vajanud tõsist prohvetlikku reformatsiooni.

21 aastat tagasi olid kõik prohvetlikud hoiatused eelseisva Y2K katastroofi kohta, kui arvutid purunevad ja maailm vajub kokku. Prohvetid käskisid meil varuda toitu ja tarvikuid, sest kui arvutid kokku jooksevad, siis on maailm halvatud. Mõni müüs isegi ellujäämispakette. Seda ei juhtunud. Reaalsus oli see, et arvutid ei funktsioneerinud siis ega ka nüüd selliselt, kuid tundus, et peaaegu keegi polnud nõus seda kontrollima. Teadsin seda prohvetlikult, kuid usun objektiivsetesse kinnitustesse ja seetõttu küsisin IBM-i juhilt, mis lahti on. Kas see on suur probleem? Jah. Mis juhtub? Ta ütles mulle, et inimesed saavad palgatšekid reede asemel kolmapäeval, kuid arvutid ei jookse kokku.

Probleem seisnes selles, et faktidega silmitsi seismise asemel eelistasid inimesed sellest erutuda ja siis väita, et seda ei juhtunud, sest me palvetasime, et seda ei juhtuks. Reaalsus oli aga see, et arvutid lihtsalt ei funktsioneeri niimoodi. Palvega või palveta ei oleks kunagi juhtunud krahhi. Prohvetid eksisid. Midagi sarnast, kuid vähem kuulsat, juhtus 2008. aastal. Rühm muidu usaldusväärseid prohveteid ennustas, et presidendiks valitakse Kansase senaator Brownbeck. Brownbeck kandideeris oma partei kandidaadina ja kukkus läbi.

Paljud tuntud prohvetlikud hääled ütlesid meile, et Covid-19 kriis hajub Paasapühal, 2020. Ilmselgelt see nii ei läinud ja siin me oleme, kümme kuud hiljem, maske kandmas ja seiskamisi talumas. Nüüd vaatleme sarnast olukorda, kus osales suur hulk prohveteid, kes ennustasid 2020. aastaks konkreetset poliitilist tulemust, mis pole veel teoks saanud. Mõni neist hoiab kinni ideest, et valimised kukuvad imekombel läbi, kuid selleks pole seaduslikku teed.

See kõik on raputanud kogu kiriku karismaatilist tiiba. Jumala käe abil puhastatakse ebajumalakummardamise peen vorm, mille eesmärk on taastada meie prohvetlik teenistus selle tõelisele keskmele ja eesmärgile, kui me raputuse omaks võtame. Ütlen seda nii lihtsalt kui oskan. Me uskusime prohvetitesse liiga palju. Väga paljud inimesed tõstsid nende sõnad – meie sõnad – Pühakirjaga samale eksimatuse tasemele. See on vale! Nii väga vale!

Tõde on see, et selles kirikute sulgemise ja prohvetliku ebaõnnestumise kriisis juhitakse meid tagasi Jeesuse Kristuse ja risti löödud lihtsuse juurde, selle puhastatud sõnumi aluse kui keskse teema juurde. Meid kutsutakse tagasi põhilisse, sügavasse ja lihtsustatud lähedusse Jumalaga, mille oleme justkui kaotanud ja kuhu meie, prohvetlikud inimesed, olime kohustatud juhtima Jumala rahvast.

Kiriku karismaatilises tiivas oleme viimastel aastakümnetel teinud palju lärmi mitte ainult prohvetlikus maailmas, vaid ka paljudel muudel viisidel. Jutlustasime võtmetest sellesse ja teise asukohta. Ehitasime suuri toredaid teenistusi ja kultiveerisime tohutuid teenistuste platvorme. Teenistuse toodete turustamine on plahvatuslikult kasvanud. Meil on olnud veelgi dramaatilisemaid prohvetlikke sõnu, mille on välja andnud meie suurimad ja kõige laiemalt tunnustatud isikud.

Selles üle aasta kestnud kriisis me nagu vaataksime, kuidas hoonet lammutatakse kuni vundamendini, et sellele saaks ehitada midagi paremat ja kindlamat. Kuulen, kuidas Issanda hääl ütles STOP. Millal hakkasite suhtuma struktuuri endasse, nagu oleks see vundament? Pean struktuuri lahti võtma ja taastama teie vundamendi.

Prohvetlikele inimestele on praegu antud aeg, et tulla tagasi palvetuppa, kus peitub meie peamine kutsumus, põlvedel ja näoli, isegi kotiriides ja tuhas nende puhul, kes meelt parandavad. Tagasi lihtsate asjade juurde – rist, veri, lähedus Jeesusega ilma igasuguse sära ja sähvatusteta, mis hajutaksid meie tähelepanu Tema palgelt. Tagasi põhjalike Piiblitundide juurde: igavese kirjutatud Sõna kalliks pidamine, kus eriti karismaatikud on läinud üleloomulike kogemuste, unenägude ja nägemuste otsimisel tasakaalust välja, unustades samas igavese ja muutumatu Jumala Sõna, Piibli uurimise.

On aeg naasta armastuses teineteise juurde lihtsasse osadusse, hellitades seda ilu, mida Jumal on loonud meie vendades ja õdedes. Söötke näljaseid, riietage neid, kes on alasti, külastage haigeid ja vange, sest see on Jumala silmis puhas usk (Jaakobuse 1:27). Parandage haigeid, äratage surnuid üles, puhastage pidalitõbiseid ja ajage välja kurje vaime, kuid tehke seda kõike lihtsast ja vaiksest lähedusest meie Isa, meie Päästja ja Püha Vaimuga.

Peame uuesti uurima prohveteid, kes käisid meie ees, ja reformima meie teenistuse tõukejõu. Mis oli nende sõnum? Valdav enamus sellest, mida Piibellikud prohvetid on meile edasi andnud, on üleskutse tulla välja ebajumalakummardamisest ja puhastada oma fookus ainult Jumalale. Prohvetid eraldasid kallihinnalise jäledast, püha ebapühast ja hea kurjast. Nad pöörasid inimeste, kes olid liiga pimedad, et ise näha, silmad ebajumalateenistusele nende eludes. Nende and oli kõigepealt ja põhimõtteliselt mõistlikkuse and, et lõigata läbi udu ja vaadata, kuhu rikutus on sisse tulnud, ning seejärel kuulda Jumalalt, kuidas sellega tegeleda, et Tema hoiatused edasi anda. Ennustati, kuidas Iisrael otsustab hoiatustele reageerida. Kas nad parandavad meelt? Ja kui nad seda ei teinud, oli häving kindel. Teised prohveteeringud rääkisid sellest, kuidas Jumal kasutab hävitamist nende viimistlemiseks ja taastamiseks, et seejärel nad tuua tagasi maale, kus nad saaksid taas Jumala kasuks elada.

See kõik oli suhteline. Piibli prohvetlik teenimine oli seotud Jumala ja Tema armastatud inimeste vaheliste suhteküsimustega. Keegi prohvetitest ei kuulutanud prohvetlikult lihtsalt sellepärast, et nad suutsid seda teha. Tegelikult, Aamos 3: 7 Kindlasti ei tee Issand Jumal midagi, kui Ta oma sulastele prohvetitele oma salajast nõu ei avalda. Ilmselgelt ei pidanud kõike, mida prohvet teadis või kuulis, valjusti rääkima ja sama kehtib ka tänapäeval. Suur osa sellest, mida kuuleme, on ainult meie kõrvadele, et nad juhataksid meid selles, kuidas ja mida me palvetame, või lihtsalt jagame Issanda südamel olevat koormat osaduses Temaga. Jumal tõesti armastab meie seltskonda.

1 Korintlastele 14: 3 Aga kes prohvetlikult kõneleb, see kõneleb inimestele nende 
ehitamiseks ja julgustamiseks ja lohutamiseks. Ma tahan soovitada midagi, mida te pole võib-olla selles salmis näinud. Pidage meeles, et mõningaid asju, mida Issand prohvetiga räägib, ei tohi rääkida valjusti. Osa Korintlastele 14: 3 kirjakohas meile öeldust puudutab seda, et me peaksime küsima, kas mõni saadud sõna on Kristuse Ihule tõepoolest kasulik ehitamiseks, lohutamiseks või julgustamiseks või on see mõeldud lihtsalt meie enda palvetamiseks ja selleks, et ühendada meid Jumala südame koormaga?

Peame küsima kas see, mida me tunneme või mida Jumalalt kuuleme, on Kristuse Ihule kasulik, kui me sellest valjusti räägime. Või oleme selle teinud lihtsalt prohveteerimiseks, lihtsalt millekski, mis tekitab põnevust, kuid tegelikult ei juhi inimesi Jeesuse poole ega seo neid Temaga tihedamalt? Pidage meeles, et prohveti vaim on Jeesuse tunnistus. Taas on sõnumi tuumaks Jeesus Kristus ja Tema kui ristilöödu.

Seega, kuidas pidi Trumpi võidu ennustamine valimistel 1) ilmutama Jeesust või tunnistama Temast mingil reaalsel viisil ja 2) kuidas pidi see Kristuse Ihu kui keha ehitama ja tugevdama? Kas paljud meist isegi kaalusid neid asju, enne kui selle sõnaga avalikkuse ette tulime? Kas me isegi esitasime endile selle küsimuse? Või olime liiga innukad, et saada endale tähelepanu ja uusi järgijaid? Ma ei taha siin olla kriitiline ega süüdistav. Panen end sellesse kategooriasse, kes tavaliselt selles osas läbi ei kuku, kuid lubasin endal selles läbi kukkuda.

Kuna me ei suutnud neid küsimusi esitada ja selle asemel, et tugevdada Jumala rahvast Jeesuse tunnistuses ja ühendada neid Temaga tihedamalt ja kindlamalt, me hoopis õhutasime neid üles, et nad paneks oma lootuse ebajumalikul viisil ühe mehe või erakonna peale. Vili on see, et oleme koguduse segadusse ajanud ja Jeesuse nimi on mudast läbi lohistatud.

Sellega seoses pole tegelikult vahet, kellel oli õigus ja kes eksis, kas meil, kes me vabandasime, oli õigus või mitte, või on neil, kes valimiste tühistamiseks jätkavad mingi ime peale lootmist õigus või mitte. Raske tõsiasi on see, et Donald Trumpi ei ole Valges Majas ja Kristuse Ihu karismaatilist tiiba on tugevalt raputatud, lõhestatud ja mitte tugevdatud. Selle eest kanname kõik Jumala aujärje ees vastutust. Meeleparandus on kohane.