Püsivus on võtmeks

1. Kuningate 18:43-44
 
Isegi kui tundub, et midagi ei toimu, on Jumal midagi tegemas.
 
Loe 1. Kuningate 18:43-44. Eelija uskus, et Jumal kingib vihma ja lõpetab põua, ning palvetas lakkamata. Ilmselt pidasid ülejäänud inimesed teda hulluks, sest ta uskus midagi, mis tundus kõigile võimatu. Eelija jäi aga Jumalale kindlaks.
 
Püsivus on võtmeks
 
Saame midagi sarnast ka oma eludes rakendada. Kui on põud, siis kas oleme valmis palvetama ja palvetama ja mitte lõpetama enne, kui näeme vihma? See kirjakoht õpetab, et palve ja püsivus koos on edu võtmeks. Iga kord, kui Eelija kuulis teenrilt vastuseks “Ei”, palvetas ta ikka edasi ja käskis tal tagasi vaatama minna. Teener käis seitse korda enne, kui tuli jaatava vastusega. Mis oleks saanud, kui Eelija oleks aga enne seda käega löönud?
 
Me anname alla liiga tihti – kui meil on üks halb päev, kui keegi ütleb midagi halvasti või kui meie loodetud võimalus kukub läbi. Me peame aga mõistma, et meie palved ei lähe tühja kohta, vaid valmistavad ette läbimurret. Jumal saatis Eelijale väikse märgi – pilve, ja varsti pärast seda tuli suur vihmasadu. Isegi kui sa ei näe täna suurt progressi, Jumal on sinu elus juba väikeseid pilvekesi moodustamas.
 
Kas sinu elus on mõni valdkond, milles oled alla andnud? Kas tegelikult on võiduni veel ainult natukene maad? Seisa kindlalt Jumala Sõnal, teades, et Tema on sinu jaoks pilvi kogumas.
 
Mõtlemiseks: Kas oled millegi eest palvetamas ja oled samal ajal väikesi edasiminekuid selles vallas eiranud? Hakka Jumalat tänama nende väikeste võitude eest. Need saavad olla teatajaks suurtest võitudest tulevikus.