Räägime sellest, kui hea on Jumal

Hiljuti küsis üks pastorist sõber minult, mis tuleb mulle meelde, kui ma mõtlen Jumala headusele. Mulle tuli esimesena meelde Jumala headus minu vastu isiklikult, lugematu arv põhjuseid, mille eest olla tänulik, kõik Jumala õnnistused, mis on mu ellu voolanud.

Ei möödunud minutitki, kui ülistuslaulu “Goodness of God” sõnad ja meloodia mu südames kõlasid. See on laul, mida olen armastama hakanud. Paar aastat tagasi laulis mu vend seda laulu, kui kõndis läbi maja, kuhu ta just kolis, igas toas, väljendades vaikselt tänulikkust selle eest, et Jumal on talle ja ta perele uue kodu loonud. See on laul, mida laulsin eelmisel aastal lastetöötegija matustel, kellega mul oli au mitu aastat koos veeta. “Ma olen elanud Jumala headuses.” Pole üllatav, et mõtleme esmalt Jumala õnnistustele või sellele, mis paneb meid tänulikult laulma.

Headus vääritutele

Mida kauem ma sellele mõtlesin, seda suuremaks kasvas Jumala headuse ring. Hea on eksisteerida. Hea on olla. Iga hingetõmme annab tunnistust loodu headusest ja Looja headusest. Ja see isalik heatahtlikkus voolab vääritute ja sageli tänamatute olenditeni.

Jeesus mainis Isa headust, kui Ta rääkis nii õigetest kui ka ülekohtustest inimestest, kes naudivad päikest ja vihma. Igaüks maa peal saab Jumala headusest kasu, olenemata sellest, kas nad tunnistavad Teda oma õnnistuste allikana või mitte. Jumal on nii hea, et hoiab isegi selle inimese hinge, kes Teda trotsib. Ta annab elu meestele ja naistele, kes eitavad Tema olemasolu. Ta on kõige hea allikas, kogu elu ja armastuse allikas.

Võrreldes Jumala suurejoonelisusega, oleme me pelgalt sipelgad ja ometi on Jumal meie vastu hea, olgu me siis väikesed ja kaalutud. Ainult Tema headuse tõttu on meil  väärtus. Oleme tolm. Põrmust meid võeti ja me lähme sinna tagasi. Ja siiski, imede ime, Jumal on tolmuarmastaja.

Jeesuse headus

Kristlane ei saa kaua mõtiskleda Jumala headuse üle, enne kui teda tõmmatakse Galileasse ja Jeruusalemmast väljapoole jäävale künkale. Seal näeme Jeesust, igavest Sõna, kes mitte ainult ei kuuluta, vaid ka kehastab seda headust.

Paljud meie maailmas leiavad lohutust või vaimset kasu, kui pakuvad üldisele Jumalale üldist tänu. Kuid alles siis, kui vaatame Jeesuse poole, muutub Jumala headus päikese sarnaseks: me ei saa särada, kuid see annab valgust kõigele muule. Headus, mida me Jeesuses näeme, ajab minema meie patu varjud.

Kui loeme evangeeliume, näeme Jeesuse headust täiel määral. Seal näeme Teda tülitsemas variseridega, omaks võtmas tõrjutuid, ilmutamas kaastunnet ja armastust, esitades samas radikaalseid väiteid oma identiteedi kohta. Nagu Aslan, “ta ei ole taltsas lõvi, kuid ta on hea.”

Jeesuse headus pole ohutu. Ta on revolutsiooniline oma sõnades ja tegudes, tulihingeline oma kirglikkuses, saabuva kuningriigi jutlustaja, prohvet, kes hoiatab meid hävingu rajalt, tervendaja, kes taastab inimeste terviklikkuse, jutuvestja, kelle jutud rõõmustavad ja häirivad, nende agiteerija ja ärritaja, kes on kõige enam pühendunud status quo’le, eksortsist, kelle kohalolek paneb deemonid karjuma ja kurjad vaimud põgenema, imetegija, kelle imed annavad meile pilgu maailmast sellisena, nagu see Jumala kavatsustes pidi olema, kuningas, kelle kroon on valmistatud okastest ja kelle esimene troon on rist.

Kõikjal, kuhu me pöördume, oleme Jeesuse Kristuse vaieldamatult ägedast ja metsikust headusest segaduses ja selle poolt võidetud.

Tema on headus, mis meid ehmatab, täiuslikkus, mille järele me igatseme ja millest eemaldume. Mida rohkem me Jeesust vaatame, seda rohkem näeme oma puudusi, olenemata sellest, mis meie elus nõuab meeleparandust ja taastamist. Ja ometi, mida rohkem me Teda vaatame, seda rohkem näeme ka seda, kelleks Jumal meid teha tahab, seda suurem on meie lootus Jumala tõotusele uuendada meid ja kogu maailma.

Hoitud headus

Teise sajandi Sardise piiskop Melito püüdis tabada Jeesuse au ja headust:

Pojana sündinud,
välja viidud nagu Tall,
ohverdatud kui lammas,
maetud mehena,
Ta tõusis surnuist üles kui Jumal,
sest Ta oli loomult Jumal ja inimene.
Ta on kõik asjad:
Ta mõistab kohut ja seega on Ta seadus;
Ta õpetab ja seega on Ta tarkus;
Ta päästab ja seega on Ta arm;
Ta on sündinud ja seega on Ta Poeg;
Ta kannatab ja seega on Ta ohver;
Ta on maetud ja seega on Ta inimene;
Ta tõuseb uuesti üles ja seega on Ta Jumal.
See on Jeesus Kristus,
kellele kuulub au igavesti.

“Kui suur on Sinu headus,” hüüab psalmist, “mille Sa oled hoidnud neile, kes Sind kardavad!” (Ps 31:19). Jumal on allikas, ladu, kõige headuse hoidla; rist on võti, mis avab Tema armu ammendamatu ja piiritu rikkuse. Tema headus jälitab meid, jookseb meie järel nagu isa, kes on oma kadunud poja jälgedel. Ja nii: “Iga hingetõmbega, mis mul on, laulan ma Jumala headusest.”

Autor: Trevin Wax / Let’s Talk About How Good God Is (thegospelcoalition.org)

Miks headel isadel on halvad lapsed ja vastupidi?

Isade ja poegade vahel on keeruline side. Palju kandub edasi ja kordub lastes. Kuid palju sõltub muudest mõjuteguritest .....

Isa. Milliseid assotsiatsioone sõna “isa” sinus tekitab? Ja kuidas minust saaks hea isa?

Mind liigutab väga, kui näen, kui väga mu lapsed mind armastavad. Tahaksin väga olla neile hea isa, aga .....

Kui kulutate end lammaste heaks

Mulle ei meeldi vanu kiriku fotosid sirvida. Nii paljusid, kes ei ole enam siin, vaatavad mulle otsa; nende .....

Kui see eluhooaeg lõpeb: kuidas millestki heast lahti lasta

"Sa elad oma elu parimaid päevi." See märkus üllatas mu naist. Ta sõidutas meie kahte pisikest last toidupoe .....

Jumal on hea ja teeb head – isegi meie valus

George Müller on üks kirikuajaloo pühasid, kes on mind kõige enam inspireerinud Jumalat usaldama. Ta on kuulus oma .....

Head uudised kristlike abielude kohta. Brad Wilcoxi raamatu “Abielluge” arvustus

Kui olete kunagi abieluteemalist jutlust kuulnud, siis on teile tõenäoliselt tuttav sageli tsiteeritud ja masendav statistika, mille kohaselt .....

Boris Grisenko “Issand on hea kõigi vastu.”

„Hea on Issand kõigile ja Tema halastus on üle kõigi Tema tegude.” (Psalm 145:9). Kas siin on öeldud: .....

Tervendage oma kurnatud abielu nende heategudega

Jumala esimene käsk kogu inimkonnale oli: "Olge viljakad ja paljunege" (1. Moosese 1:28). Kuid viljakas olemise mõiste hõlmab .....

Uuring: religioossus soodustab psühholoogilist heaolu – meedias esitatakse sageli vastupidist arvamust

Briti uuringu kohaselt tunnevad usklikud inimesed end vaimselt paremini ja on õnnelikumad kui ateistid ja mittereligioossed inimesed. Sel .....