Rabi järeldus Jeruusalemmast

Rabi Yehuda Click, üks tuntud rabidest, tegi järelduse:

1. Koroonaviirus on karistus Jumalalt.

2. Me peaksime leidma põhjuse, miks see tuli. 2 Moosese raamatus tulid karistused vaarao ja Egiptuse peale ning 7 ptk oli Jumala soov, et nii ühed kui teised mõistaksid, et on ainult üks Jumal HaShem!

3. See on aeg, kus peaksime palvetama ja Teda meenutama.

4. Kuna kõik rahvad on ühtmoodi rünnatud, ole sa moslem, ebajumalakummardaja või kristlane, Jumala soov on, et kõik rahvad oleksid ühtsed ja tegutseksid koos nagu nad ühiselt töötavad välja vaktsiini viiruse vastu.

Kokkuvōte: Kooronaviirus on Jumala karistus. Jumal soovib, et kõik rahvad elaksid koos ja tegutseksid ühiselt. Ja mōistaksid, et on ainult üks Jumal!

Ja, et hoiduksid pimedusest, kättemaksust, laimujuttudest ja kontrolimatutest faktidest jne…

Vahendanud

Pastor Paul Armand