Ristita evangeelium muudab kristlased selgrootuteks

Suure Reede jumalateenistusel osalemine, Johannese evangeeliumil põhinevad jutustused ristilöömisest ja laulu “Olid sa seal, kui nad Mu Issanda risti lõid?” laulusõnad on võimas ja kõhedust tekitav kogemus:

Kas sa olid seal, kui nad mu Issanda risti lõid?

Kas sa olid seal, kui nad Ta puu külge naelutasid?

Kas sa olid seal, kui nad Ta hauda panid?

Kas sa olid seal, kui nad kivi ära veeretasid?

Tõepoolest, sellised pildid võivad panna usklike südame värisema ja nende silmadest pisarad voolama. Nii sageli räägime ristist abstraktselt kuni eemaldume ja kaugeneme Jumala kannatava Poja konkreetsest reaalsusest. Suurel Reedel tuletatakse meile meelde, et Jeesus läbis piinava surma ja koges sel võidukal hetkel kogu põrgu viha.

Kui aga rääkida noorte teenimisest, siis võib meil olla lihtne rääkida Jumala armastusest ja halastusest viisil, mis jätab risti vahele. Kuid ristita evangeelium kasvatab, niigi väljakutseid pakkuvas maailmas, vaid nõrku ja isegi selgrootuid kristlasi.

Ärge õpetage ohvriteta evangeeliumi

Mõned kiriku osad eitavad asendavat lepitust. Nad ignoreerivad seda õpetust, mis algab 1. Moosese 3. peatükist, domineerib 3. Moosese raamatus, kerkib rohkem esile psalmides ja prohvetites ning moodustab Kristuse missiooni südame ja haripunkti.

Mõned arvavad, et Jeesus on julma maailma ebaõigluse abitu ohver. Nad taandavad Tema surma pelgalt sümboolikaks, eemaldades selle, mida Uus Testament määratleb Kolgata keskse funktsioonina: Jumala rahva pattude lepitamise. See vaade ainult varjab Tema ennast andva armastuse täiust.

Evangeelsetes ringkondades jäetakse harva rist tahtlikult välja, kuid seda võib juhtuda palju sagedamini kui peaks. Võib-olla on asi selles, et soovitakse rasket teemat vältida. Võib-olla on see lihtsalt unustamise küsimus.

Sellest hoolimata edastatakse evangeeliumi lastele liiga sageli sõnadega „Jumal armastab sind”, „Jeesus hoolib sinu elust” või „Jumal annab su patud andeks”. Sellised väited on tõesed, kuid Jumala armastus on sügavam kui veretu tunne. Tema armastus paistab kõige eredamalt ristil.

Jeesuse surm tõi kaasa sügava ohvri. Ta talus piinamise ja ristilöömise füüsilist valu. Ta koges emotsionaalset ja sotsiaalset valu avaliku alandamise, reetmise ja pilkamise läbi nende poolt, keda Ta päästma tuli. Kõige enam aga võttis Ta enda peale Jumala igavese kohtumõistmise, kandes oma rahva patte.

Selles peitub Jumala armastuse tõeline tähendus. See on leitud risti hinnas.

Andke neile kogu rist

Rääkides noortega evangeeliumist, peame pidevalt siduma Jumala armastuse ristiga. Aidake neil näha kogu hinda füüsilisel, emotsionaalsel, sotsiaalsel ja vaimsel tasandil. Piitsade ja naelte valu oli vaid murdosa Jeesuse kannatusest. Õpetagem noortele Kristuse surma täielikku tagajärge, mitte selleks, et neid häbistada, vaid selleks, et näidata Jumala armastuse sisu ja sügavust nende vastu.

Kui lastest saavad teismelised, noored täiskasvanud ja täiskasvanud, muutub nende usk isiklikult kulukamaks. Jeesusele truuks jäämine nõuab suuremaid ohvreid ja toob kaasa suurema ära põlgamise. Kui seistakse silmitsi raskustega Jeesusele kuuletumisel, siis miks peaks inimene Tema juurde jääma? Kuna nad teavad, et Ta ohverdas nende heaks nii palju.

Kui ühendame Jumala armastuse Kristuse ristiga, siis ehitame lastes armastuse paradigma, mis hõlmab ohverdamist. Risti poolest rikas evangeelium aitab neil armastust ja hinda tihedalt seostada; need kaks käivad loomulikult käsikäes. Ja nad mõistavad, et Jumala ja teiste armastamisega kaasneb ka hind, mis tuleb selle eest maksta.

Vältige pehmet sentimentalismi

Ristita evangeelium võrdub sentimentalismiga. Sentimentaalne armastus võib tunduda hea, kuid lõppkokkuvõttes on see pinnapealne. Keegi ei talu elu muutvat ja ülimalt ebamugavat kutset järgida Kristust selle nimel, mida nad on lugenud Hallmarki postkaardilt.

Üks mu sõber kolledžis, kes oli inspireeritud oma ema püüdlustest tema haridust toetada, pühendus, ema ohvrimeelsust nähes, koolile. Ta töötas väsimatult, taludes Wake Foresti ülikooli kurnava raamatupidamiskursuse katsumusi, ilma kõhklemata ja kurtmata. Ta ütles sageli: „Mu ema teeb öösiti lisatööd selleks, et saaksin siin olla. Ma annan endast kõik ja olen selle eest tänulik.” Ema ohver hariduse nimel kujundas tema suhtumist ja tugevdas tema tahet astuda vastu kolledži väljakutsetele.

Tõeline Jumala armastus, mille juured on ristiohvris, viib järjekindla Kristuse kutsest kinnipidamiseni. See arendab kristlasi, kes seisavad oma veendumuste eest, ükskõik kui ebapopulaarsed need ka ei oleks. See toodab noori, kes jäävad Kristuse juurde pikaks ajaks. See annab jüngritele püsiva usu.

Hind, mis tuleb maksta ja armastus käivad koos Jumala armastuses meie vastu. Kulud ja armastus kuuluvad ühte meie armastuses Tema vastu. Kuulutagem välja ristiskandaali ja ehitagem ristilöödud Kuninga auks üles noori ja vapraid inimesi.

Autor: Cameron Cole / A Crossless Gospel Makes Spineless Christians (thegospelcoalition.org)

Kõlab ülestõusmispühade lootus: ülistus kajab ka kõige pimedamates kohtades

Open Doorsi kohalikud partnerid on hiljuti videosse jäädvustanud usklikke, kes oma kannatustest hoolimata kauni häälega Jumalat kiidavad. Ülestõusmispühade .....

Enne ülestõusmispühi tugevdab Indoneesia valitsus kirikute turvalisust

Indoneesia poliitika-, õiguse- ja julgeolekuminister Hadi Tjahjanto pidas hiljuti luuretegevuse koordineerimisnõupidamise riikliku terrorismivastase võitluse agentuuri (BNPT) ning Indoneesia .....

Eesolevad ülestõusmispühad

Ja nii nagu me kandsime muldset kuju, nii kanname kord ka taevast kuju. (1. Korintlastele 15:49) Pärast terve .....

5 fakti, mida iga vastpöördunu peaks ülestõusmispühade kohta teadma

Igal kevadel tähistavad kristlased üle kogu maailma ülestõusmispühi. Kuid selleks, et uued usklikud saaksid kogeda kõike, mida Jumal .....

Jeesuse ülestõusmine ja juudi pühad

Apostel Paulus nimetab Jeesust esmasündinuks  surnute seast(1.Kr 15:20). Jeesuse ülestõusmise kaudu näeme kolme suurema juudi püha prohvetlikku tähtsust. .....

Miks Kristuse ülestõusmine on midagi enamat kui lihtsalt lugu

Aastakümnetel enne ja pärast Jeesuse elu ja surma oli Iisraelis palju erinevaid messiaanlikke liikumisi. Peaaegu igal juhul tapeti .....

Türgi haridusministeerium keelas erakoolides ülestõusmispühade ja jõulude tähistamise

Türgi haridusministeerium on keelanud erakoolides pühad, mis on "vastuolus rahvuslike ja moraalsete väärtustega". Nende hulka kuuluvad ülestõusmispühad, jõulud .....

Karim kasvatati üles islami džihaadiks, kuid ta nägi ülestõusnud kuningas Jeesust!

Kui ma olin laps, palvetas mu ema minu eest ja ütles: "Karim, kas mu silmad näevad sind ühel .....

Ristisurm

Nii oleks Jeesuse tegelik surm välja näinud, kui tahame olla realistlikud. Tema surma ei ole filmides kujutatud selle .....

Jumala viha oli rahuldatud. Imeline armastus kohutavas ristis

Rist. Milline kabuhirm. Äärmuslik ja ülemõistuse  kohutav. See loodi selleks, et tekitada sügav õudus kõigi inimeste teadvuses, keda .....