Rodion Samoilovich: palgalised, pärijad ja Jumala riik maa peal

Jagage armastust

„Teie palvetage siis nõnda: Meie Isa, kes sa oled taevas! Pühitsetud olgu sinu nimi! Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal…”(Matteuse 6: 9–10)

Ma mõtlesin seda kirjakohta lugedes alati: “Kunagi tuleb Tema Kuningriik, Tuhandeaastane Kuningriik tuleb siia maale …” Kuid üks kord juhtis Püha Vaim mu tähelepanu sellele, et kui ma ütlen, et see kunagi tuleb ja ma palvetan sellepärast, siis vabastan end kuidagi vastutusest selle Kuningriigi tuleku eest. Palvetades ja mõtiskledes selle Pühakirja salmi üle nägin ühtäkki, et Tema Kuningriik ja Tema tahtmine peaks sündima maa peal. Ja Püha Vaim juhtis mu tähelepanu minu isiklikule vastutusele. Võite öelda: „Kuidas saame olla vastutavad Kuningriigi tuleku eest? Oleme väikesed inimesed.” Kuid niivõrd, kuivõrd Jumal annab meile vastutuse, peame hõlbustama selle Kuningriigi tulekut.

Sattusin siia Saksamaale esimest korda üsna juhuslikult kolm aastat tagasi. Siin toimus KEMO vaimulike palverännak ja liitusime nendega sõna otseses mõttes üheks päevaks. Siis ei puudutanud miski mu südant Saksamaale kolimise osas. Ma polnud sellele kunagi mõelnud ega seda planeerinud. Kuid hiljem tulime koos naise ja Berbeštševist pärit Rebbe Oleg Sukhatskyga siia uuesti, palvetasime siin ja ma nägin suurt vajadust. Siin on palju juute ja juudid tulevad jätkuvalt Saksamaale ning ma nägin, et Kölni-suguses linnas, kus elab miljon elanikku ja mitu tuhat juuti, pole juudi kogukonda. Ma nägin vajadust ja Jumal andis mulle sellise unistuse: näha siin head teenistust ja kogukonda.

See võib kõlada väga pateetiliselt, kuid kohale jõudes me lähendasime võimalust, et Jumala riik saabub siia. Mitte siis, kui Mashiach tuleb, vaid võib-olla veidi varem. Et Tema tahe tuleks siia maale. Miks? Sest võtsime vastutuse siia kolimise eest. Seetõttu on siin täna kogudus. Seetõttu on rohkematel juutidel suuremad võimalused Jumala juurde tulla.

Meie vastutus on meie teenistuses

Samamoodi ka koguduse siseselt. Ma ei usu üldse, et usklik saab olla väljaspool kogudust ja teenistust. Inimene ei saa olla päästetud nii, et ta ei tee midagi Jumala heaks ega aita kaasa Tema Kuningriigi tulekule siia maa peale. Ja meie elul on väärtus igaviku jaoks, kui oleme jumalateenistuse kaudu seotud igavikuga.

Palvetades: „Sinu kuningriik tulgu; Sinu tahtmine sündigu… ”, ei peaks me saatma oma usu kaugesse tulevikku, mille eest me täielikult ei vastuta.

Kus iganes te oma kogudustes ja kirikutes viibite, peate mõistma, et vastutusvaldkondi on palju. Jumala riik tuleneb juba täna meie kuulekusest ja vastutusest teatud valdkondade eest, kus kahjuks on mingil ajal hävituse koletis. Kui kogudus või kirik kasvab, vajab see näiteks jumalateenistust, tantse, kodugrupi juhte, haldusametit … Ja Jumala kuningriik, Jumala kord võib tulla paljudesse valdkondadesse, kui me selle eest vastutame. Peame mõistma, et Jumala kuningriik ei saa tulla sinna, kus keegi selle eest vastutust ei võta.

Meie Jumala teenimine ühel või teisel viisil toob Jumala Kuningriigi sellele maale. Kui investeerime sellesse, mis on tõeliselt oluline Jumala jaoks ning inimeste ja eriti Iisraeli päästmiseks, siis lähendame isegi Messia tulekut.

Miks me vajame teenistust?

Meie, inimesed, ei kujuta isegi ette, kui palju on teenistust vaja ennekõike meie jaoks. Oma elu jälgides saan aru, et kui mul ei oleks teatud elu rasketel hetkedel olnud vastutust jumalateenistuse eest, siis oleks mul olnud raskem usus püsida. Minu vastutus hoiab mind alati heas vormis Jumala ja inimeste ees ning see aitab mul rasketel aegadel mitte uskmatusse libiseda.

Prohvet Malachilt loeme:
Teie sõnad mu kohta on karmid, ütleb Issand. Aga teie ütlete: „Mida me su kohta oleme rääkinud?” Te ütlete: „Ilmaaegu on Jumalat teenida. Ja mis kasu on meil tema käsu täitmisest või leinariietes käimisest vägede Issanda palge ees? Nüüd me aga kiidame õndsaks ülbeid. Elavad edasi needki, kes pattu teevad, need koguni kiusavad Jumalat ja pääsevad.”   Siis rääkisid isekeskis need, kes kartsid Issandat; ja Issand pani tähele ning kuulis ja Tema palge ees kirjutati mälestusraamat nende heaks, kes kardavad Issandat ja austavad tema nime.(Mal 3: 13-16)

Issand kuulab, see tähendab, et Ta näeb kõike, mida me Tema heaks teeme – kõiki ohvreid ja pingutusi. Ja me peaksime üksteist julgustama ja ütlema: “Vend, õde, see, mida sa teed, see pole asjata.” Kõik, mida inimene teeb Jumala teenimiseks, kõik ohvrid, mida ta toob – Jumal fikseerib kõik kindlasti. See on nagu Mordokai lugu. Kui Mordokai päästis kuninga, siis pani kuningas selle kirja ja kui Mordokai ja kogu rahva elus saabus raske hetk, siis tuletas Issand sel hetkel kuningale meelde, mida Mordokai tegi. Ja Mordokai kasuks ei hakanud see tööle enne, kui ta vajas tõelist Jumala abi.

Teine oluline punkt. Jumala teenimine aitab meil mitte keskenduda iseendale. See aitab ohverdada kogu jõust ja läbi valu, sest kui see on seotud inimestega, siis võivad inimesed olla tänamatud või teha midagi, mis meid solvab. Kuid me elame selle kõik läbi, kasvame Messia ajastu täiuseks Jumala kogukonnas, Jumala perekonnas, vastutades selle eest, et Jumala kuningriik saabuks sel ajal, tänapäeval, meie elus, sfääris, mille Jumal on meile isiklikult usaldanud. …

Palgalised või pärijad?

“Ja nad kuuluvad mulle, ütleb vägede Issand, on mu eraomand sel päeval, mille ma valmistan. Ja ma olen neile armuline, nõnda nagu mees on armuline oma pojale, ” (Mal 3:17)

Võime öelda, et Jumal armastab kõiki. Jah, Ta armastab kõiki. Eriliselt halastab Ta aga nende peale, kes teenivad Teda, kes toovad teatud ohvreid, kes investeerivad oma elu Jumala Kuningriiki. Me muudame selle, mis on Talle tähtis, iseendale oluliseks. Sest me ei kohtle seda mitte ainult palgaliste, vaid ka laste, poegade ja tütardena, kes mõistavad, et nad investeerivad omaenda ellu. Jumal näitab, et poeg on pärija, tema saab aru, et investeerides Jumala, Isa oma, investeerib ta tegelikult ka enda omasse.

” Ja te näete jälle vahet õige ja õela vahel, selle vahel, kes teenib Jumalat, ja selle vahel, kes teda ei teeni.” (Mal 3:18)

Kas me võime öelda, et siin kutsub Issand neid, kes teenivad, õigeteks ja neid, kes ei teeni, õelateks? Ma arvan, et võite seda eeldada. Ja kui me tuleme Jumala juurde, siis anname Talle ülevaate oma teenistusest. Tööd pole meie päästmise alus, kuid meie teod ja elu on meie päästmise näitaja või tulemus. Ma ei saa olla päästetud, kui ma mitte kuidagi Tema kuningriiki ei panusta.

Ma arvan, et mäletate tähendamissõna talentidest, kus see, kellel oli üks talent, selle maha mattis. Mõnikord loobume vastutusest ja mõtleme: „Siin on pastorid, rabid …” Kuid igal inimesel on erinev vastutus. Peame mõtlema endast tagasihoidlikult, vastavalt usu mõõdule. Ja Jumal viib igaühe väikesest vastutusest suurema juurde. Kui Ta näeb, et saab sind usaldada, suurendab Ta sinu koormust Jumala kuningriigis.

Las need sõnad „Su kuningriik tulgu ja sinu tahtmine sündigu ” muutku meie elu, andes meile isikliku vastutuse selle kuningriigi viimise eest sinna, kus me praegu oleme.

Autor: Rodion Samoilovich, Messia kogukonna rabi Kölnis, Saksamaa / SchomerTV.

Allikas: https://ieshua.org/rodion-samojlovich-nayomniki-nasledniki-i-tsarstvo-bozhe-na-zemle.htm