Roomlastele 11:22 Jumala heldus, kui te jääte Tema heldusesse

Alustame kirjakohaga Roomlastele 11: 19–22.

See räägib Iisraelist ja usklikest.

“Sina ehk ütled nüüd: „Oksad on ära murtud, et mind  asemele pookida.” Õige küll! Nemad [ta peab silmas Iisraeli] on ära murtud uskmatuse pärast, sina püsid aga usu läbi. Ära mõtle kõrgilt, vaid karda, sest kui Jumal ei säästnud loomulikke oksi, ega Ta siis sindki säästa! Vaata siis Jumala heldust ja karmust: karmust küll nende vastu, kes on langenud, heldust aga sinu vastu, KUI sa jääd heldusesse, muidu raiutakse sindki maha. “

See Pühakirja salm räägib inimestest, kes “hoiavad kinni usust”. Jumala heldus on nendega, kes usust kinni hoiavad. Kuid see pole tingimusteta. Sõna “kui” kasutatakse enne kindlat tingimust. Milline see tingimus on? Meie viibimine Jumala helduses.

Mis juhtub, kui me loobume sellest heldusest ja ei taha enam Jumalaga koos olla?

Pühakiri annab väga selge vastuse: “Meid raiutakse maha.”

Ka apostel Paulus kirjutab usu kaotamise võimalusest 2. Korintlastele 13: 5

„Katsuge iseendid läbi, kas te olete usus! Pange end proovile! Või te ei tunne endast, et Jeesus Kristus on teie sees? Kui ei, siis te olete ju kõlbmatud!”

On täiesti ilmne, et kristlane võib oma usu kaotada ja avalikult või mitte avalikult sellest lahti öelda. Vastasel juhul poleks Paulus meile kirjutanud vajadusest ennast uurida ja proovile panna, et teha kindlaks, kas oleme usus. See võis olla peamine põhjus, miks Paulus ja Barnabas manitsesid teisi usku jääma.

Apostlite teod 14: 21–22:
“Kui nad ka sellele linnale olid evangeeliumi kuulutanud ja paljud olid jüngriteks saanud, pöördusid nad tagasi Lüstrasse ja Ikoonioni ja Antiookiasse ning kinnitasid jüngrite hingi, manitsedes neid jääma usku ja seletades, et meil tuleb paljude hingepiinade kaudu sisse minna Jumala riiki.” (vene keelne Piibli tõlge)

Apostlitel poleks vaja olnud manitseda usklikke usus püsima, kui neil ei oleks olnud võimalik usust ära langeda.

Järelikult on võimalik, et usklik langeb ära usust ja Jumala heldusest. Mis sellisel juhul juhtuda võib? Roomlastele 11:22 annab meile selge vastuse: “Ta raiutakse maha.”

Jeesus väljendas sama mõtet, kui rääkis neist, kes ei jää Temasse.

Johannese 15: 1-2, 6:
„Mina olen tõeline viinapuu ja Mu Isa on aednik. Iga oksa Minu küljes, mis ei kanna vilja, lõikab Ta äraKes ei jää Minu külge, heidetakse välja nagu oks, ja ta kuivab. Ja nad kogutakse kokku ja visatakse tulle ja nad põlevad ära.”

Seetõttu olla “maha raiutud” pole midagi võimatut, nagu paljud inimesed usuvad, vaid see on täiesti realistlik pilt, mis võib saada reaalsuseks inimese elus, kes ei ela viinapuus, nii nagu Johannes ütleb, või ei pea kinni usust ja Jumala heldusest, nagu ütleb Paulus.

Allikas: http://www.bibletruths.ru/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%BC-11-22-%D0%91%D0%BE%D0%B6%D1%8C%D1%8F-%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8-%D0%B2%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D0%95%D0%B3%D0%BE-%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.htm