Rõõmus Hanuka püha

Valguse püha.

Pühitsemise püha. Taastamise püha.
Juutide püha – meie püha.

Hanuka – valguse võit pimeduse üle.

Õiguse võit vale (originaali võit võltsi ) üle.

Vaimse võit materiaalse üle.

J-l andis tugevad nõrkade kätte, paljud väheste kätte, kurjad õigete kätte.


Hanuka võtmesõnadeks on: truudus, vabadus ja julgus (ka rõhumise all J-le kindlaks jääda).


Jh 10:22-23 Siis tulid templi uuendamise pühad Jeruusalemas. 0li talv. Ja Jeesus kōndis pühakojas Saalomoni võlvitud hoones.

1. Hanuka püha UT Valguse eelkujund.
(Teine-korduv templi pühitsemise-uuendamispüha).
1 Kor 6:19 Või te ei tea, et teie ihu on teie sees oleva Püha Vaimu tempel, kelle te olete saanud Jumalalt, ja et te ei ole iseeneste omad?

2. Hanuka – Valguse võit pimeduse üle. 

Js 60:2 Pimedus katab maad ja pilkane pimedus rahvaid, kuid sinu peale paistab Jehoova valgusja sinu peal nähakse tema auhiilgust

Jh 8:12 Jeesus lausus neile veel: Mina olen Maailma Valgus. Kes järgneb mulle, ei käi pimeduses, vaid temal on elu valgus.

3. Õiguse võit vale (originaali võit võltsi) üle.


Ilm 12:11 Ja nemad on tema võitnud Talle vere tõttu ja oma tunnistuse sõna tõttu ega ole oma elu armastanud surmani.
(Nad võitsid ta ära tänu Talle verele ja oma kuulutatud sõnumile ning surmaga silmitsi seistes ei kartnud nad kaotada oma elu).
Jh 14:6 Jeesus ütleb temale: “Mina olen tee ja tõde ja elu, ükski ei saa Isa juure muidu kui Minu kaudu!

4. Vaimse võit materiaalse üle. Jh 4:24 Jumal on vaim, ja tema teenijad peavad kummardama teda vaimus ja tões.

5. J-l andis tugevad nõrkade kätte, paljud väheste kätte, kurjad õigete kätte. 1Jh 4:4 Teie, lapsukesed, olete Jumalast ja olete nad ära võitnud; sest suurem on See, Kes on teie sees, kui see, kes on maailmas.

6. Hanuka võtmesõnadeks on: truudus, vabadus ja julgus (ka rõhumise all J-le kindlaks jääda).

Sakarja 4:6 Siis ta kostis ja ütles mulle nõnda: See on Issanda sõna, mis on öeldud Serubbaabelile: See ei sünni väe ega võimu läbi, vaid minu Vaimu läbi, ütleb vägede Issand.

7. Hanuka on ka meeldetuletus, et kui jumalarahvas pöördub teenima ebajumalaid. siis järgneb karistus (see on möödapääsmatu) ja lõpuks pääseb ainult jääk.
Ilm 2:5 Siis mõtle nüüd, kust sa oled langenud, ja paranda meelt ja tee esimesi tegusid; aga kui mitte, siis Ma tulen su juurde ja lükkan su küünlajala tema asemelt ära, kui sa meelt ei paranda.

Kiidetud olgu Israeli Püha J-l!

Pastor Paul Armand